Temat bezpieczeństwa zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnoświatowym towarzyszy nam każdego dnia. Jeśli chcesz mieć realny wpływ na proces jego kształtowania, to będziesz potrzebował do tego wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii. Idealne możliwości ku temu stwarzają studia na kierunkach związanych z Bezpieczeństwem.


W grupie kierunków ochroniarskich i mundurowych odnajdziesz między innymi bezpieczeństwo narodowe i wewęrzne, inżynierię bezpieczeństwa oraz zarządzanie i dowodzenie.

Nie ogromna muskulatura, ale sprawność fizyczna w połączeniu z częstym wykorzystaniem szarych komórek są niezbędne do przyjęcia na kierunki mundurowe i ochroniarskie. Żeby sprawować pieczę nad czyimś bezpieczeństwem należy przede wszystkim być osobą odpowiedzialną, odważną i rozsądną. Nie zawsze praca, którą znajdziesz po tego typu kierunkach wymaga umiejętności kaskaderskich, ale z pewnością dyscypliny, trzeźwej analizy i racjonalnego podejścia. Kierunki te są przeznaczone na pewno bardziej dla sprawnych strategów niż twórczych marzycieli.

Absolwenci najpopularniejszych kierunków związanych z bezpieczeństwem, chcąc wyróżnić się na rynku pracy, decydują się na studia podyplomowe, które zapewniają im szereg dodatkowych kompetencji i umiejętności cenionych przez pracodawców.

Na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy zdobędziesz wiedzę w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony pracy, czynników wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz nabycie umiejętności w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego z nimi związanego, jak również w organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki. Jakie zagadnienia są poruszane na zajęciach oraz wykładach?

Sytuacja polityczna w świecie współczesnym, spowodowała konieczność utworzenia kierunków nauczania, które byłyby w stanie odpowiedzieć nna zapotrzebowanie na wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. W programie studiów znajdują się przedmioty, które umożliwią zapoznanie się z szerokim zakresem wiedzy na temat światowych procesów bezpieczeństwa i jego zagrożeń, terroryzmu, roli czynnika militarnego we współczesnym świecie, międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań polityki bezpieczeństwa.

Kiedy zastanawiasz się nad kierunkiem bezpieczeństwo wewnętrzne - zastanów się, czy na pewno zdajesz sobie sprawę, co kryje się pod tym obszarem wiedzy. Nie jest to związane z samym bezpieczeństwem zewnętrznym - takie jak operacje wojskowe poza granicami kraju. Mimo, że ich konsekwencje mogą wpływać na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego, np. zagrożenie terrorystyczne. Nie licz także, że będą tutaj tematy związane z szeroko pojętą polityką wewnętrzną. Nawet jeśli zaniedbania w tym obszarze mogą przekładać się na zwiększenie poczucia zagrożenia.


Uczelnie prowadzące kierunek Inżynieria bezpieczeństwa przygotowują absolwentów do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji, zagrożenia technicznego oraz jego identyfikowania i prognozowania, oceny ryzyka zawodowego, przeciwdziałania wystąpieniu zagrożeń, ograniczenia lub minimalizacji szkód, organizacji systemów ratownictwa. Na tym kierunku kandydatom przyda się znajomość i dobre przyswajanie nauk ścisłych - matematyki, fizyki, chemii i informatyki. Dowiedź się więcej!  Zapraszamy do lektury!

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ludności i środowiska należy do podstawowych wymogów procesu pracy. Dlatego tak ważna jest wykwalifikowana kadra pracownicza, która będzie szkolić i nadzorować pracowników. Właśnie to daje studiowanie kierunku Inżynieria bezpieczeństywa pracy. Program studiów obejmuje treści ogólne związane z chemią, fizyką, matematyką czy informatyką, a także zagadnienia specjalistyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy, zarządzania jakością czy projektowania systemów bezpieczeństwa. Zapoznaj się z całym artykułem!

Jacy kandydaci powinni wybrać ten kierunek studiów? Obronność jako kierunek studiów jest polecany osobom zainteresowanym zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa narodowego oraz miedzynarodowego. Studentom przyda się zaawansowana wiedza z zakresu sposobów działania państwa w przypadku zagrożenia, historii, a także dobra znajomość jednego, a nawet kilku języków obcych. Gdzie pracują absolwenci tego kierunku i jakie są perspektywy zatrudnienia? Zanim wybierzesz ten kierunek, koniecznie zapoznaj się z artykułem!
Wojskoznawstwo jest kierunkiem przeznaczonym dla tych kandydatów, którzy wykazują duże zainteresowanie wojskiem, na przykład członkowie klubów rekonstrukcji historycznych, pracownicy instytucji zajmujących się ochroną pamięci narodowej lub po prostu pasjonaci historii i wojska. Częścią zakresu przedmiotowego jest też wychowanie fizyczne połączone ze sztukami walki, dlatego potencjalny kandydat powinien być też sprawny fizycznie. Pespektywy zatrudnienia są ogromne, ponieważ wojskoznawstwo bez wątpienia jest kierunkiem interdyscyplinarnym.