Temat bezpieczeństwa zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnoświatowym towarzyszy nam każdego dnia. Jeśli chcesz mieć realny wpływ na proces jego kształtowania, to będziesz potrzebował do tego wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii. Idealne możliwości ku temu stwarzają studia na kierunkach związanych z Bezpieczeństwem.


W grupie kierunków ochroniarskich i mundurowych odnajdziesz między innymi bezpieczeństwo narodowe i wewęrzne, inżynierię bezpieczeństwa oraz zarządzanie i dowodzenie.

Nie ogromna muskulatura, ale sprawność fizyczna w połączeniu z częstym wykorzystaniem szarych komórek są niezbędne do przyjęcia na kierunki mundurowe i ochroniarskie. Żeby sprawować pieczę nad czyimś bezpieczeństwem należy przede wszystkim być osobą odpowiedzialną, odważną i rozsądną. Nie zawsze praca, którą znajdziesz po tego typu kierunkach wymaga umiejętności kaskaderskich, ale z pewnością dyscypliny, trzeźwej analizy i racjonalnego podejścia. Kierunki te są przeznaczone na pewno bardziej dla sprawnych strategów niż twórczych marzycieli.

Absolwenci najpopularniejszych kierunków związanych z bezpieczeństwem, chcąc wyróżnić się na rynku pracy, decydują się na studia podyplomowe, które zapewniają im szereg dodatkowych kompetencji i umiejętności cenionych przez pracodawców.

Na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy zdobędziesz wiedzę w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony pracy, czynników wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz nabycie umiejętności w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego z nimi związanego, jak również w organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki. Jakie zagadnienia są poruszane na zajęciach oraz wykładach?

Sytuacja polityczna w świecie współczesnym, spowodowała konieczność utworzenia kierunków nauczania, które byłyby w stanie odpowiedzieć nna zapotrzebowanie na wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. W programie studiów znajdują się przedmioty, które umożliwią zapoznanie się z szerokim zakresem wiedzy na temat światowych procesów bezpieczeństwa i jego zagrożeń, terroryzmu, roli czynnika militarnego we współczesnym świecie, międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań polityki bezpieczeństwa.

Jeżeli interesują cię tematy związane z bezpieczeństwem, władzą, państwem i polityką, to kierunek Bezpieczeństwo państwa jest właśnie dla Ciebie. Kandydat powinien ponadto posiadać wiedzę z historii, wiedzy o społeczeństwie, także na temat bieżących wydarzeń dotyczących Polski i świata zaczerpniętą z prasy i książek. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentom Bezpieczeństwa państwa ubiegać się o zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach państwowych odpowiadających za bezpieczeństwo. Zapraszamy do lektury!
Bezpieczeństwo w biznesie to jeden z najważniejszych elementów działalności każdej firmy. Wiedza z tej dziedziny pomaga w uniknięciu zagrożeń i strat. Wiemy o tym, bo skończyliśmy studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie. Śmiało możemy je polecić każdemu. Studia rozwijają wiedzę z wielu dziedzin i dają konkretne, specjalistyczne umiejętności, które są bardzo cenione na rynku pracy. Spece od bezpieczeństwa w biznesie cieszą się dużą estymą wśród prezesów i dyrektorów firm z różnych branż. Chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku studiów?
Kiedy zastanawiasz się nad kierunkiem bezpieczeństwo wewnętrzne - zastanów się, czy na pewno zdajesz sobie sprawę, co kryje się pod tym obszarem wiedzy. Nie jest to związane z samym bezpieczeństwem zewnętrznym - takie jak operacje wojskowe poza granicami kraju. Mimo, że ich konsekwencje mogą wpływać na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego, np. zagrożenie terrorystyczne. Nie licz także, że będą tutaj tematy związane z szeroko pojętą polityką wewnętrzną. Nawet jeśli zaniedbania w tym obszarze mogą przekładać się na zwiększenie poczucia zagrożenia.


"Zdrowie" - to chyba jedno z najpopularniejszych polskich słów. Mówimy przecież: "Bądź zdrowa!", "Na zdrowie!", "Zdrów jak ryba", "Zdrowia, szczęścia, pomyślności", "W zdrowym ciele zdrowy duch". Jest nawet fraszka poświęcona zdrowiu, a ostatnio powstał też kierunek studiów o nazwie Bezpieczeństwo zdrowotne. Adepci tych studiów zdobędą doświadczenie w zarządzaniu placówkami zdrowotnymi na terenie Polski, koordynowaniu prac różnych grup medycznych, promowaniu zdrowia, itp. Dostać się na ten studia wcale nie jest trudno. W zasadzie decyduje kolejność zgłoszeń.

Czym jest ekonomika obronności i dlaczego warto wybrać te studia? Jakie treści są realizowane w ramach programu studiów? Ekonomika obronności jest dla osób chcących poznać, takie zagadnienia jak: finansowanie systemu obronnego, infrastruktury obronnej, bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwa publicznego, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, programowanie i modelowanie gospodarczo – obronne. Kandydaci na ten kierunek powinni mieć dobre oceny na świadectwie maturalnym. Jeśli myślisz o tym kierunku studiów, koniecznie zapoznaj się z całym artykułem!

Uczelnie prowadzące kierunek Inżynieria bezpieczeństwa przygotowują absolwentów do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji, zagrożenia technicznego oraz jego identyfikowania i prognozowania, oceny ryzyka zawodowego, przeciwdziałania wystąpieniu zagrożeń, ograniczenia lub minimalizacji szkód, organizacji systemów ratownictwa. Na tym kierunku kandydatom przyda się znajomość i dobre przyswajanie nauk ścisłych - matematyki, fizyki, chemii i informatyki. Dowiedź się więcej!  Zapraszamy do lektury!

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ludności i środowiska należy do podstawowych wymogów procesu pracy. Dlatego tak ważna jest wykwalifikowana kadra pracownicza, która będzie szkolić i nadzorować pracowników. Właśnie to daje studiowanie kierunku Inżynieria bezpieczeństywa pracy. Program studiów obejmuje treści ogólne związane z chemią, fizyką, matematyką czy informatyką, a także zagadnienia specjalistyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy, zarządzania jakością czy projektowania systemów bezpieczeństwa. Zapoznaj się z całym artykułem!

Jacy kandydaci powinni wybrać ten kierunek studiów? Obronność jako kierunek studiów jest polecany osobom zainteresowanym zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa narodowego oraz miedzynarodowego. Studentom przyda się zaawansowana wiedza z zakresu sposobów działania państwa w przypadku zagrożenia, historii, a także dobra znajomość jednego, a nawet kilku języków obcych. Gdzie pracują absolwenci tego kierunku i jakie są perspektywy zatrudnienia? Zanim wybierzesz ten kierunek, koniecznie zapoznaj się z artykułem!
Technologie bezpieczeństwa wewnętrznego to studia skupiające się na wiedzy i praktycznym przygotowaniu w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Studenci tego kierunku powinni charakteryzować się odpornością na sytuacje stresowe, samodzielnością w planowaniu i organizowaniu pracy, a także umiejętnościami podporządkowywania się swoim zwierzchnikom. Warto pamiętać o tym, że studia na kierunku Technologie bezpieczeństwa wewnętrznego są studiami o charakterze interdyscyplinarnym. Jeśli myślisz poważnie o tym kierunku studiów, czytaj dalej!
Wojskoznawstwo jest kierunkiem przeznaczonym dla tych kandydatów, którzy wykazują duże zainteresowanie wojskiem, na przykład członkowie klubów rekonstrukcji historycznych, pracownicy instytucji zajmujących się ochroną pamięci narodowej lub po prostu pasjonaci historii i wojska. Częścią zakresu przedmiotowego jest też wychowanie fizyczne połączone ze sztukami walki, dlatego potencjalny kandydat powinien być też sprawny fizycznie. Pespektywy zatrudnienia są ogromne, ponieważ wojskoznawstwo bez wątpienia jest kierunkiem interdyscyplinarnym.
Zarządzanie i dowodzenie to kierunek dla osób, które chcą w przyszłości sprawować nadzór nad organizacjami z sektora obronności i sprawdzić się w roli menedżerów. Przed kandydatami ubiegającymi się o indeks stawia się wysokie wymagania. Dotyczy to także ich profilu osobowościowego. Idealny student musi posiadać odpowiednie cechy, przede wszystkim zdolności przywódcze, mocną psychikę i umiejętność pracy w zespole. Do tego dodać należy chociaż podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów powiązanych z zarządzaniem. Zapraszamy do dalszej części lektury!