Studia na kierunkach związanych z hotelarstwem, turystyką i sportem dedykowane są osobom aktywnym, które widzą swoją przyszłość zawodową w jednej z tych branż. Jeśli jesteś ciekawy świata, lubisz kontakty z ludźmi i masz w sobie magiczne "coś", to przejrzyj listę dostępnych kierunków i wybierz odpowiedni dla siebie.

Jeśli wybierzesz jeden z poniższych kierunków, to musisz wiedzieć, że wiążą się to z teoretycznym i praktycznym poznawaniem świata i... jego tajemnic. Na studentów czekają bowiem ciekawe wyjazdy, zajęcia fizyczne oraz rozbudowane programy praktyk.

Nie myśl jednak, że cały okres studiów to wielkie lenistwo i ciągłe podróżowanie! To także zgłębianie wiedzy o miejscach, ich historii, geografii, kulturze i języku.

Gastronomia i Hotelarstwo to popularny kierunek studiów, który oferują niemal wszystkie większe uczelnie w Polsce. Jeśli marzysz o prowadzeniu własnego ośrodka wypoczynkowego, hotelu, obiektu gastronomicznego, te studia z pewnością pomogą. Od kandydatów na te studia oczekuje się przede wszystkim samodzielności i zorganizowania. W przyszłości będą bowiem odpowiedzialni za skuteczne zarządzanie powierzonymi im biznesami. Od ich wiedzy, umiejętności i osobowości zależeć będzie sukces całego przedsięwzięcia. Wstęp na studia zależy od uczelni, którą wybierzesz. Są miejsca, w których decyduje konkurs świadectw z przedmiotów przyrodniczych (biologia) i ścisłych (głównie matematyka). Gdzie indziej na Gastronomię i hotelarstwo dostają się osoby, które pozytywnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną. Są też takie uczelnie (głównie prywatne), w których na ten kierunek wystarczy w odpowiednim terminie złożyć wymagane dokumenty. Od wyboru uczelni zależy także tytuł, jaki zdobędziesz po ukończeniu edukacji.

Gospodarka turystyczna to kierunek prowadzony tylko na kilku uczelniach w Polsce i skierowany jest przede wszystkim do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu szeroko rozumianej gospodarki turystycznej oraz chcą swobodnie poruszać się w branży turystycznej, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

Studia na kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna są odpowiedzią na wzrastające wymagania klientów wobec organizatorów imprez turystycznych i krajoznawczych, zarówno co do jakości, jak i różnorodności oferty.
Sport to różne formy aktywności fizycznej, które wykonywane są dla przyjemności lub współzawodnictwa. Studenci tego kierunku pozyskują wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych.
Turystykę i rekreację można studiować zarówno na Akademiach Wychowania Fizycznego jak i na Uniwersytetach. Studenci tego kierunku zgłębiają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych oraz rolniczych. Kandydaci powinni mieć dobrą kondycję fizyczną, zwłaszcza Ci, którzy chcą studiować na AWF-ie. Bardzo ważne są zainteresowania geograficzne i zamiłowanie do podróżowania. Przydadzą się również predyspozycje do nauki języków obcych.

Wychowanie fizyczne to nie tylko szkolny w-f, ale cała filozofia nakierowana na wytworzenie właściwego zespołu postaw i nastawień. Przekazywanie podstawowych wiadomości, zdobywanie motorycznej sprawności, poprawa wydolności i postawy ciała, konstruowanie procesu wychowania i kształcenia fizycznego, to niektóre założenia wychowania fizycznego. Dobra sprawność fizyczna oraz wysoka wydolność powinny charakteryzować kandydata na ten kierunek. Pracując w zawodzie, absolwent Wychowania fizycznego ma ciągły kontakt z ludźmi. Niezbędna jest umiejętność komunikowania się z nimi. Pomocne będą zajęcia z psychologii i emisji głosu.