Studia humanistyczne, wbrew powszechnej krytyce, pozwalają na zdobycie bardzo cenionych na rynku pracy kompetencji, umiejętności i wiedzy. Jak skutecznie zarządzać komunikacją w firmie? Jak efektywnie prowadzić mediacje i negocjacje? Absolwenci kierunków humanistycznych doskonale to wiedzą!

Psychologia, należąca do tej kategorii, plasuje się na ósmym miejscu listy najpopularniejszych kierunków studiów w zeszłorocznej rekrutacji.

Kierunki przeznaczone dla tak zwanych umysłów humanistycznych. Kształtują w studencie bardzo specyficzne podejście do siebie i otaczającego świata. Widać to mocno na rynku pracy. Wielu absolwentów - humanistów ma na tyle otwarty umysł i szerokie horyzonty, że bez problemu radzą sobie z przeciwnościami losu.

Absolwenci kierunków humanistycznych, którzy gorzej radzą sobie z przeciwnościami losu mogą natomiast skorzystać z bogatej oferty studiów podyplomowych z zakresu nauk humanistycznych i poszerzyć swoje CV o cenne umiejętności specjalistyczne.

Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych jest kierunkiem, który łączy elementy programowe z obszaru nauk humanistycznych z elementami nauk ekonomicznych. Na kierunku tym zostaną słuchaczom przybliżone przedmioty z historii, socjologii, etnologii, filologii, pedagogiki, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, prawa, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu. Dzięki takiemu interdyscyplinarnemu połączeniu studenci zrozumieją zasady historycznego ukształtowania się oraz funkcjonowania we współczesnym świecie mniejszości narodowych i społeczeństw lokalnych.
Kierunek pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania i interpretowania śladów historii. Umożliwia osobisty udział w jej odkrywaniu. Studiowanie Archeologii to także okazja do poznania najnowszych technik badawczych. Dużą atrakcją są zajęcia w terenie, podczas których studenci aktywnie uczestniczą w wykopaliskach. Z tego też powodu kandydaci na Archeologię powinni mieć nienaganne zdrowie. Codziennością absolwenta mogą być prace techniczne przy badaniach i prace w placówkach gromadzących zbiory zabytków archeologicznych.
Chcesz studiować coś przydatnego i pożytecznego? Studiowanie Coachingu przyniesie korzyści zarówno Tobie jak i innym. Studia licencjackie albo podyplomowe, kursy lub szkolenia - wybór jest właśnie taki. Coaching to tak naprawdę uczenie podejmowania decyzji, udzielania odpowiedzi na z pozoru trudne pytania oraz wyznaczania celów i ich realizowania. Kandydat na coacha wcale nie musi być psychologiem, ani pisać mądrych książek o tym jak żyć. Studentem Coachingu może zostać pracownik wielkiego przedsiębiorstwa i osoba bezrobotna, menedżer i zwykły pracownik.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynku na osoby zajmujące się doradztwem egzystencjalnym powstał nowy kierunek studiów, a mianowicie doradztwo filozoficzne i coaching. Studia mają wykształcić u studentów umiejętność diagnozowania problemu i pomocy w jego rozwiązaniu. Specjaliści zajmujący się tą dziedziną pomagają zmagać się z problemami, z którymi sobie nie radzimy. Student w ramach nauki uczęszcza na zróżnicowane zajęcia, na przykład: warsztaty mediacyjne, warsztaty coachingowe, trening interpersonalny, ćwiczenia z technik argumentacyjnych.
Co robi piłkarz, gdy dostaje tak zwaną "ofertę nie do odrzucenia"? Przyjmuje ją i przechodzi do nowego klubu. Zmienia otoczenie, zawiera nowe znajomości i zapisuje nowy rozdział w życiu. Maturzyści mają szansę poczuć się jak piłkarze. Dostają na tacy atrakcyjny kierunek studiów "doradztwo i coaching". Te studia poszerzają horyzonty, a przy okazji dają dużo satysfakcji (także finansowej). Przed kandydatami na ten kierunek nie stawia się żadnych wygórowanych wymagań. Oczywiście dobrze mieć jak najlepsze oceny na świadectwie maturalnym, gdyż wtedy szansa na wywalczenie indeksu wzrasta.
Wszystkie rzeczowe ślady działalności ludzkiej oraz przeobrażony krajobraz składają się na dziedzictwo kultury materialnej. Stanowią zasoby kulturowe współczesnych społeczeństw, który potrzebuje profesjonalnego i fachowego zarządzania, dlatego powstał kierunek studiów Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie. Student w trakcie studiów zdobywa podstawową wiedzę z zakresu sztuki europejskiej, historii architektury, różnorodnych wytworów sztuki materialnej człowieka. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury!
Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna skierowane są do osób, które chciałyby pracować w mediach oraz w innych branżach, w których potrzebna jest współpraca z mediami. Jest to idealna propozycja dla dobrych obserwatorów trendów społecznych, osób zainteresowanych wpływem i rolą mediów w każdym aspekcie życia społecznego, a także dla tych, którzy chcą nauczyć się bardzo dobrego warsztatu dziennikarskiego i jednocześnie zdobyć szeroką wiedzę o współczesnym świecie, w którym media pełnią dziś zasadnicze funkcje. Zachęcamy do dalszej lektury!
Edytorstwo to odpowiednie studia dla osób wiążących przyszłość z rynkiem księgarskim lub branżą poligraficzną. Edytorzy biorą czynny udział w procesie wydawania różnorodnych tekstów (np. książek, broszur). Celem Edytorstwa jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów znających doskonale rynek wydawniczy w Polsce i potrafiących profesjonalnie przygotować materiały tekstowe do druku. Z oferty studiów licencjackich na tym kierunku może skorzystać każdy maturzysta. Najlepiej, jeśli ma dobre wyniki na świadectwie maturalnym z przedmiotów humanistycznych.
Etnologia to jedna z dyscyplin wchodząca w zakres antropologii. Klasyfikuje ona ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury. Etnologia to przede wszystkim porównawcza nauka o kulturach świata, zajmuje się także człowiekiem jako istotą społeczną i kulturową. Dzisiejsza etnologia analizuje mechanizmy funkcjonowania kultury, również masowej i popularnej, bada ruchy etniczne, nacjonalistyczne, religijne oraz procesy globalizacji kultury. Studia etnologiczne są dla osób, które interesuje problematyka etniczna i kulturowa.
Miłośnik wiedzy, czyli przyszły student Filozofii będzie starał się ogarnąć swym umysłem wszechświat. Kierunek ten daje możliwość gigantycznego rozwoju osobistego. Filozofia to w szczególności rozważania na temat podstawowych problemów, takich jak istnienie, poznanie czy umysł. Zajmuje się ogólnymi i podstawowymi zagadkami świata. Filozofię można podzielić na ontologię, epistemologię, aksjologię, antropologię filozoficzną oraz filozofię społeczną. Osoba planująca rozwijać się w tym kierunku powinna posiadać zdolność jasnego przekazywania informacji.
Historia to humanistyczna i społeczna dziedzina nauki. Zajmuje się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach minionych od czasów wynalezienia pisma na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych lub wyników badań nauk pomocniczych historii. Przedmiotem badań jest z reguły historia człowieka i cywilizacji ludzkiej. Szeroki zakres tej dziedziny sprawia, że studiowanie Historii to ciekawe wyzwanie. Te studia to gratka dla prawdziwych badaczy. Na tym kierunku otrzymasz wszechstronną wiedzę na temat historii Polski i świata. Zainteresowany?
Studenci zdobywają wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki, jak również doświadczenie w analizie dzieł, rozumieniu ich znaczenia i funkcjonowania w bezpośrednim kontakcie z obiektami artystycznymi na wystawach, w galeriach oraz w trakcie pokazów filmów. Są to idealne studia dla osób interesujących się sztuką. Dzięki różnorodnym formom kształcenia student ma stworzone możliwości rozwoju wszechstronnych zainteresowań. Trzeba jednak pamiętać, że studia na kierunku mają charakter teoretyczny, w ich programie nie ma przewidzianych zajęć rozwijających aktywność artystyczną studentów.
Humanistyka drugiej generacji (Humanistyka 2.0) to innowacyjny kierunek studiów, który łączy w sobie wiedzę humanistyczną z umiejętnościami programistycznymi. Pozwoli to absolwentom na bycie dobrze wykształconymi humanistami będąc jednocześnie specjalistami od nowych mediów i technologii. Studia mają charakter interdyscyplinarny i łączą w sobie elementy polonistyki, historii, nauk politycznych, dziennikarstwa, a nawet filozofii i socjologii. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów oraz jakie perspektywy zatrudnienia czekają na absolwentów? Zapraszamy do dalszej lektury!
Żyjemy w erze informacji. Fachowcy z zakresu zarządzania informacją, gromadzenia, przetwarzania zbiorów informacyjnych niezbędni są w licznych dziedzinach gospodarki. Kandydat na ten kierunek studiów powinien być dokładny, wytrwały i cierpliwy. Pomoże to w funkcjonowaniu w zawodzie, między innymi w przygotowywaniu wykazów, zestawień i wprowadzaniu danych. Studia na tym kierunku obejmują szeroko pojmowaną naukę o informacji, książce i bibliotece. Studenci zdobywają umiejętności z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz tworzenia baz danych.
Studia na kierunku Judaistyka przygotowują studenta do pracy w instytucjach życia publicznego, wydawnictwach, fundacjach, szkolnictwie. Pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu historii, kultury, religii, a także sztuki Żydów ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji z Polakami. Student zdobywa wiedzę z historii i kultury Żydów od starożytności do współczesności, z uwzględnieniem zarysu dziejów antysemityzmu i problematyki badawczej holokaustu. Jeśli chciałbyś zostać specjalistą w zakresie historii i kultury żydowskiej to są to studia dla Ciebie!
Dzięki studiom na kierunku Kultura śródziemnomorska student będzie miał szansę zdobyć wiedzę z zakresu literatury, historii oraz wielu zagadnień kulturowych regionu Śródziemnomorza. Słuchacz tego kierunku pozna języki antyczne, takie jak greka i łacina oraz jeden z języków nowożytnych używanych w krajach basenu Morza Śródziemnego. Zdobędzie wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie literatury, historii oraz kultury krajów śródziemnomorskich. Studia na tym kierunku przygotowują specjalistów o wszechstronnej wiedzy humanistycznej i wysokim poziomie umiejętności w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych.
Kierunek Kulturoznawstwo jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawia współczesnej kulturze społeczeństwo informacyjne, globalizacja, przemiana kultury pod wpływem mediów, neoregionalizm, edukacja medialna oraz nowe sposoby zarządzania kulturą. Na kulturoznawstwie najlepiej odnajdą się humaniści, którzy interesują się sztuką, filmem, teatrem, literaturą i muzyką. Dzięki temu kierunkowi studenci znacznie rozwiną swoją wrażliwość na zjawiska kulturowe. Osoby planujące studiować na kulturoznawstwie powinny posiadać zdolność całkowitego skupienia się na odbiorze dzieła artystycznego.
Kierunek  Media i komunikacja społeczna jest nastawiony na nauczanie zarządzania nowymi i tradycyjnymi sposobami komunikacji społecznej, przede wszystkim mediami komunikacji masowej. Kierunek ten daje możliwość poznania procesów zachodzących we współczesnym świecie i mechanizmów ich kształtowania. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów oraz jakie treści programowe są realizowane na zajęciach? Gdzie absolwenci najczęściej znajdują pracę? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o Mediach i komunikacji społecznej, zachęcamy do dalszej lektury artykułu!
Mediteranistyka jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną gałęzią wiedzy, która wykłada wiedzę o Śródziemnomorzu, jego krajach, narodach, kulturach, religiach, historii i współczesności. Idealny kandydat na ten kierunek to osoba, która wykazuje się wszechstronnymi zainteresowaniami, od historii przez kulturę i sztukę, na systemach wiary kończąc. Jeśli chcesz zostać specjalistą w tym zakresie, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią tego artykułu, w której zapoznasz się z realizowanym programem studiów oraz perspektywami na zatrudnienie.
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne to propozycja dla osób, które mają szeroki krąg zainteresowań humanistycznych, bujną wyobraźnie, są ciekawe świata i nie boją się wyzwań. Są to interdyscyplinarne studia, które pozwalają każdemu studentowi indywidualnie zaprojektować program swoich studiów. Studenci wybierają interesujące ich przedmioty z programów kierunków humanistycznych. Dobrymi kandydatami na MISH są osoby, które nie widzą możliwości zaspokojenia swej ciekawości poznawczej w ramach jednego tradycyjnego kierunku studiów.
Militarystyka historyczna to kierunek, który odpowiada na zainteresowania młodzieży związane z zagadnieniem obronności i bezpieczeństwa oraz historią wojskowości. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę, która obejmuje m.in. historię wojskowości od starożytności do czasów współczesnych, tradycje i zwyczaje Wojska Polskiego, historię oraz współczesność sił policyjnych i porządkowych, bronioznawstwo, munduroznawstwo, falerystykę i leksykologię. Kto ma największe szansę w trakcie rekrutacji? Jaką pracę rozpoczynają absolwenci? Czym ten kierunek różni się od historii?
Rozwój studiów muzeologicznych, dokonujący się bardzo dynamicznie w latach 80. i 90. XX w. na całym świecie, uświadomił, iż ta dziedzina - traktowana dotąd jako "specjalizacja" - stała się jednym z najbardziej rozległych, długotrwałych i wymagających zakresów badań na styku humanistyki, nauk ścisłych, inżynierii i nauk przyrodniczych. Wbrew pozorom muzeologia to praktyczne studia. W odróżnieniu od studiów historycznych, słuchacze otrzymują wiedzę dotyczącą zarządzania taką placówką. Jeśli chcesz poświecić się szerzeniu historii (szczególnie tej najbliższej), to są to studia dla Ciebie!
Jest to nowoczesne połączenie historii sztuki z zasadami sporządzania dokumentacji zabytków, problemami ochrony dóbr kultury i wystawiennictwem oraz podstawowymi zagadnieniami ekonomii i zarządzania. Studia mają na celu wykształcenie osoby, które będą profesjonalnie gospodarować finansami instytucji muzealnych lub prywatnych galerii artystycznych. Studia na tym kierunku powinny przygotować do sprawnego poruszania się w dziedzinach takich jak: zabytkoznawstwo, konserwatorstwo, muzealnictwo, kształtowanie i ochrony krajobrazu kulturowego oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.
Polska może wytaczać nowe trendy w nauce! Przekona się o tym każdy, kto rozpocznie studia na Okcydentalistyce, jedynym w Europie kierunku studiów poświęconemu zachodniej cywilizacji. Co wyróżnia go spośród wielu innych? Przede wszystkim nowatorstwo w sferze jakości nauczania, treści nauczania, sposobu przekazywania wiedzy, podejścia do studenta. Studia nastawione na kształcenie specjalistów od zagadnień związanych ze światem Zachodu, proponują swym studentom bardzo interesującą ofertę dydaktyczną. Dlaczego warto? Zapraszamy do dalszej lektury!
Jeśli praca w wydawnictwie kojarzy się Wam jedynie z przestarzałymi metodami i koncepcjami, to studia na kierunku Publikowanie cyfrowe i sieciowe zapewne ukażą Wam tą branżę w zupełnie innym, nowoczesnym świetle. Współczesny rynek wydawniczy w znaczącej mierze opiera się na publikacjach elektronicznych. Jak stworzyć taką formę publikacji? Jakie strategie promocyjne stworzyć na potrzeby takiej publikacji? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie właśnie na tym kierunku studiów! Publikowanie cyfrowe i sieciowe to nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek studiów.
Nowy kierunek studiów Regionalistyka europejska przygotowuje późniejszych specjalistów do sprawy stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji europejskiej i jej regionalnych wyjątkowości. Program studiów jest skoncentrowany przede wszystkim na historii stosunków krajów europejskich oraz obecnych sposobach prowadzenia dialogów, dyplomacji czy rozmów między państwami. Nie da się ukryć, że spora część programu została poświęcona historii i funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do lektury!
Studia Śródziemnomorskie dają możliwość zapoznania się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Program nauczania na tym kierunku umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Są to studia kulturoznawcze, a więc zapewniające teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju i w wymiarze interdyscyplinarnym.

Studia wschodnioeuropejskie umożliwiają poznanie Europy Wschodniej w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze. Absolwent zdobędzie umiejętności umożliwiające rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie oraz rozwiązywanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych właściwych dla obszaru Europy Wschodniej. Unikatowy projekt studiów Studia Wschodnioeuropejskie w skali Polski stworzony został dla wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć Europę Wschodnią. Zapraszamy do lektury!

Studia otwierają szansę poznania i zrozumienia teatru: jak patrzeć na teatr i jego funkcje w przeszłości i teraźniejszości, na czym polega sztuka teatru, jak analizować dawne i nowe przestawienia teatralne. Przez swoją złożoność studiowanie zaganiania, jakim jest teatr zmusza do poznania innych dziedzin kultury, np. literatury, filozofii,muzyki, filmu, telewizji. Program studiów na kierunku Wiedza o teatrze obejmuje zagadnienia z kręgu problematyki teatrologicznej, filmoznawczej, medioznawczej oraz związanej z antropologią widowisk. Chcesz wiedzieć więcej?
Wschodoznawstwo łączy elementy nauki o stosunkach międzynarodowych, politologii, historii, ekonomii, kulturoznawstwa i filologii. Tylko taka, interdyscyplinarna wiedza, wzbogacona o treści kształcenia ogólnego w dziedzinie współczesnych problemów globalizacyjnych i integracyjnych zjawisk dotyczących regionu oraz wykraczających poza jego granice jako kontekstu tychże studiów, pozwoli absolwentowi Wschodoznawstwa właściwie rozpoznawać i analizować problemy społeczne, polityczne, ekonomiczne, prawne, kulturowe, etniczne i religijne na obszarze zainteresowań.