Lingwistyka stosowana kierunek studiów

Lingwistyka stosowana

Podstawą kierunku Lingwistyka stosowana jest nauka dwóch wybranych języków. Jeden z języków musi być opanowany przez studenta rozpoczynającego studia lingwistyczne co najmniej w stopniu komunikatywnym, drugiego uczy się od podstaw w trakcie studiów. Dzięki temu studenci poznają perfekcyjnie dwa języki obce.

W takcie studiów:
Program studiów jest zaplanowany tak, aby umożliwić osobom, które zdecydowały się na ten kierunek zdobycie gruntownej wiedzy filologicznej, czyli wiedzy o języku, literaturze, kulturze, historii danych krajów i przekładoznastwie Student ucz się języka w stopniu, który pozwala mu nie tylko swobodne porozumiewanie się, ale poznaje także język specjalistyczny z różnych dziedzin życia. Zdobywa też wiedzę na temat kontaktów międzykulturowych.

Po studiach:
Osoby, które ukończyły Lingwistykę stosowaną znajdują pracę w administracji państwowej, placówkach kulturalnych, mediach, przedsiębiorstwach gospodarczych czy biurach podróży, a także instytucjach UE. Nabyte w kompetencje pozwalają im także na podjęcie pracy na stanowisku  tłumacza w biurach tłumaczy bądź w przedsiębiorstwach prowadzących międzynarodową wymianę handlową, kulturalną.


Große Scharrnstraße 59
15-230 Frankfurt (Oder)
www.europa-uni.de/pl