pl. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
www.umcs.pl