Zarówno Prawo, jak i Administracja należą do jednych z najpopularniejszych kierunków studiów. Systematyczność, dobra pamięć i umiejętność kojarzenia faktów to podstawowe cechy, które powinien posiadać idealny kandydat na studia prawnicze i administracyjne. Jeśli je masz, to droga do kariery stoi przed Tobą otworem.

Studia prawnicze i administracyjne to grupa ściśle związanych ze sobą dziedzin. Czynnikiem kształtującym administrację publiczną jest właśnie prawo. Kierunki te z pewnością do łatwych nie należą. Wysokie wymagania podczas rekrutacji spowodowane są na ogół ogromną liczbą chętnych, ale także późniejszym poziomem nauczania, z którym nie wszyscy sobie radzą.

Nauka nie kończy się jednak po obronie pracy dyplomowej! W dalszej kolejności czeka nas znacznie więcej pracy: zdobywanie doświadczenia zawodowego i nowych kompetencji oraz ciągłe uaktualnianie posiadanej wiedzy. Jak to zrobić? Najlepszym rozwiązaniem są studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów Prawa.

Celem uczelni prowadzących kierunek Administracja jest kształcenie pracowników dla szeroko rozumianego sektora publicznego, w tym administracji samorządowej i rządowej. Program i sposób kształcenia zapewniają studentom zdobycie nowoczesnej wiedzy z prawa, ekonomii i zarządzania publicznego. Absolwent Administracji posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Z łaciny "administrare" znaczy być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, a ministrare – służyć. Kto będzie idealnym kandydatem na te studia? Czytaj dalej!
Ekonomiczna analiza prawa zajmuje się badaniem prawa korzystając z narzędzi nauk ekonomicznych. Sięgając do zasad ekonomii, dziedzina ta kładzie szczególny nacisk na dążenie do jak największej efektywności w świecie regulacji prawnych. Połączenie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa oraz ekonomii jest bardzo cenione na rynku pracy, dlatego absolwenci nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy na samodzielnych stanowiskach doradczych. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o kierunku ekonomiczna analiza prawa, zapraszamy do dalszej lektury!
Gospodarka i administracja publiczna to kierunek, który kształci ekonomistów dla szeroko rozumianego sektora publicznego. Unikalny program kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania instytucji publicznych, niezbędnej dla kariery tak w administracji, jak i biznesie. Studenci tego kierunku pogłębiają wiedzę na temat gospodarki publicznej, zarządzania publicznego i administracji publicznej. Program studiów został opracowany w taki sposób, aby absolwenci poradzili sobie w pracy na każdym stanowisku z zakresu administracji.
Studenci w trakcie studiów poznają praktyczne i teoretyczne zagadnienia z zakresu przestępczości. Dzięki rozbudowanemu programowi studiów zdobywają wiedzą z takich dziedzin jak: geneza zachowań przestępczych, podłoże dewiacji społecznych, sposoby określania profilu ofiary i sprawcy. Dzięki tak rozległej wiedzy po zakończeniu studiów są doskonale przygotowanymi do pracy specjalistami. Jeśli pasjonuje Ciebie praca w służbach mundurowych w charakterze analityka lub w sądownictwie, to studia na tym kierunku są dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem.
Prawo – jeden z najtrudniejszych i najczęściej wybieranych kierunków. Dlaczego? Przede wszystkim z powodu wysokich progów kwalifikacyjnych, ogromu materiału. Jego popularność wynika z ciekawych perspektyw po ukończeniu studiów: jest to jedyny kierunek, po którym można wykonywać zawody prawnicze. Kandydat powinien wyróżniać się dokładnością, umiejętnością logicznego myślenia, a także zdolnościami retorycznymi i erystycznymi. Zawody prawnicze wymagają wysokiej kultury osobistej, z uwagi na jego przynależność do grupy zawodów zaufania społecznego.