Stosunki międzynarodowe
są jedna z subdyscyplin nauk politycznych. Przedmiotem zainteresowania tej dyscypliny naukowej są wszelkie stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego.


Bez wątpienia stosunki międzynarodowe to dyscyplina akademicka wysoce interdyscyplinarna. Politologia, prawo, ekonomia, historia, geografia, socjologia to tylko niektóre dziedziny nauki, których dorobek wykorzystywany jest przez badaczy stosunków międzynarodowych.

Decydując się na kierunek stosunki międzynarodowe można zatem być pewnym, że w programie studiów pojawią się przedmioty z przeróżnych dziedzin nauki, co gwarantuje absolwentom wszechstronne wykształcenie.

Studia bałtyckie to nowy kierunek studiów, który powstał dzięki badaniom toruńskich naukowców nad regionem Skandynawii oraz państw położonych w basenie Morza Bałtyckiego. Łączy on w sobie wiele dziedzin i specjalności, skupionych wokół tego regionu. W założeniach student zdobędzie wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień organizacji ruchu turystycznego. W trakcie studiów będzie można wybrać jedną z trzech specjalności: bałtycką (Litwa, Łotwa, Estonia), skandynawską i niemiecką. Chcesz wiedzieć więcej na temat studiów bałtyckich? Zachęcamy do lektury!
Międzynarodowe studia kulturowe to jedyny kierunek o profilu autorskim w Polsce zatwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jako kierunek interdyscyplinarny przekazuje wiedzę i umiejętności z zakresu kultury na obszarze międzynarodowym. Kandydaci na ten kierunek studiów powinni posiadać wiedzę z zakresu historii: sztuki, malarstwa, stosunków międzynarodowych krajów europejskich i wielu innych. Dzięki temu absolwenci mają rozległa wiedzę dotyczącą historii i kultury Europy oraz jej oddziaływania na poszczególne państwa.
Komunikacja europejska jest kierunkiem, który zawiera wiedzę z zakresu komunikacji społecznej i kulturowej. Kandydat powinien cechować się umiejętnością nawiązywania kontaktów, wrażliwością kulturową oraz kreatywnością i sumiennością. Kandydaci powinni zdać maturę z przedmiotów humanistycznych, m. in. języka polskiego, historii czy wiedzy o społeczeństwie. Bezsprzecznie przyda się również znajomość języka obcego, w szczególności europejskiego. Zastanawiasz się nad podjęciem studiów na kierunku komunikacja europejska? Zapraszamy do lektury!
Absolwent Europeistyki kulturowej posiada interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk o kulturze, społecznych, historycznych, politologicznych oraz prawnych. To najlepsza podstawa do rozpoczęcia pracy w takich miejscach jak instytucje kulturowych oraz inne miejsca specjalizujące się w promocji kultury, sztuki oraz rozrywki. Studenci muszą łączyć ze sobą wiedzę z różnych dziedzin, dlatego jeszcze przed rekrutacją powinni wykazywać zainteresowanie historią oraz wiedzą o społeczeństwie. Chciałbyś w przyszłości rozpocząć studia na tym kierunku?
Dyplomacja europejska to nowy, oryginalny kierunek studiów, który pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w strukturach administracji unijnej. Studenci tego kierunku nabywają wiedzę z zakresu prawa, stosunków międzynarodowych oraz funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do pracy w takich miejscach: międzynarodowe korporacje, biura poselskie, a także samodzielne stanowiska zarządcze. Jeśli zastanawiasz się jaki kierunek wybrać, a dyplomacja europejska wydaje się ciekawą alternatywną, zapoznaj sie z dalszą częścią artykułu.
Absolwenci kierunku Dyplomacja i stosunki konsularne to osoby, które potrafią sprawnie poruszać się na arenie międzynarodowej, a co za tym idzie znają przynajmniej dwa języki obce. Jest to podstawa ukończenia takich studiów. Chciałbyś specjalizować się w protokole dyplomatycznym? Poznać zagadnienia związane z prawem gospodarczym obowiązującym na terenie Unii Europejskiej? A może dowiedzieć się czegoś o bezpieczeństwie międzynarodowym? Jeśli tak, to Dyplomacja i stosunki konsularne są dla Ciebie! Zapraszamy do dalszej lektury - dowiedz się czegoś więcej o programie studiów oraz perspektywach zatrudnienia.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze to dziedzina naukowa powstała na bazie teorii ekonomii i polityki gospodarczej w skali gospodarki światowej oraz elementów związanych z globalnymi stosunkami polityczno-społecznymi między różnymi krajami. Przedmiotem zainteresowania tej dziedziny są procesy globalizacji, internacjonalizacji gospodarki światowej, handel międzynarodowy i jego techniki, procesy integracji ekonomicznej, czy międzynarodowe stosunki finansowe. Chcesz wiedzieć więcej na temat obowiązującego programu studiów? Zachęcamy do dalszej lektury! 
Stosunki Międzynarodowe to interdyscyplinarne studia pozwalające na zdobycie umiejętności analizy procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz swobodnego się w nim poruszania. Ukończenie kierunku pozwala na podjęcie pracy zawodowej w instytucjach i firmach działających w środowisku wielokulturowym. Kierunek zajmuje się także badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych. To dziedzina łącząca w sobie nauki społeczne i polityczne. Stosunki międzynarodowe jak sama dotyczą właśnie tych relacji.
Studia na kierunku Europeistyka posiadają charakter interdyscyplinarnych studiów nad ponadnarodowymi i międzyrządowymi politykami i procesami europejskimi, zachodzącymi w ramach instytucji europejskich, a także studiów porównawczych nad historycznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym rozwojem społeczeństw europejskich. Pomysł zorganizowania studiów europejskich (European Studies) zrodził się w czasie tworzenia pierwszych instytucji integrujących Europę. Instytucje te wraz z coraz wyższym poziomem rozwoju potrzebowały fachowej kadry administracyjnej.