Studia ekonomiczne

Marzysz o karierze w świecie finansów i wielkiego biznesu? Widzisz siebie w roli maklera giełdowego lub analityka? Potrzebne są do tego solidne podstawy i gruntowna wiedza, którą zdobyć można w trakcie studiów na kierunkach ekonomicznych.

Kierunki ekonomiczne cieszą się ogromną popularnością wśród kandydatów na studia. Wszystkie oparte są na wiedzy o tym jak jednostka i społeczeństwo wykorzystują zasoby w celu wytworzenia różnych dóbr i ich konsumpcji. Dwa z nich, finanse i rachunkowość oraz ekonomia są w dziesiątce najchętniej wybieranych kierunków studiów podczas ubiegłorocznej rekrutacji.

Dużym zainteresowaniem, ze strony kandydatów, cieszą się również studia podyplomowe poświęcone zagadnieniom ekonomicznym i finansowym.

Analityka gospodarcza skupia się na rozszerzeniu znajomości zaawansowanych i nowoczesnych narzędzi analizy procesów gospodarczych oraz ich zastosowania w praktyce. Studia z Analityki gospodarczej mają na celu wykształcenie specjalistów, którzy posługują się zaawansowanymi metodami matematyczno-statystycznymi przy przygotowywaniu analiz. W trakcie nauki student zdobywa wiedzę z zakresu technologii informatycznych, ekonomii i finansów, a także uczy się prognozować procesy gospodarcze. Jeśli jesteś zainteresowany tym kierunkiem, zapraszamy do dalszej lektury!
Studia na kierunku ekonometria przygotowują specjalistów, posiadających wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie zastosowań informatyki do wspomagania zarządzania. Są to zdecydowanie studia osób, które myślą analitycznie, potrafią wykorzystać matematykę w codziennym życiu, a także chcą się nauczyć programowania i wykorzystania narzędzi informatycznych do analizowania danych ekonomicznych. Jesteś zainteresowany i uważasz, ze połączenie ekonomii i matematyki to coś dla Ciebie? Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do dalszej lektury!
Ekonomistą nazywamy ściśle pojętą ekonomią teoretyczną, zwykle tematyką makroekonomii. Znajdziemy w tym gronie np. specjalistów od ekonometrii, ekonomii matematycznej czy teorii wyboru publicznego. Czasami nazywamy ekonomistą po prostu osobę wykonującą jeden z zawodów ekonomicznych, zajmujących się np. księgowością, bankowością, i finansami, a nawet towaroznawców, managerów lub marketingowców. Ekonomia jest dziedziną przyszłościową, perspektywiczną, dlatego przed wyborem studiów warto wziąć ją pod uwagę. Jeśli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do lektury!
Studia otwierają drogę do perspektywicznej pracy w międzynarodowych korporacjach oraz instytucjach finansowych. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z takich dziedzin jak: ekonomia, zarządzanie i przedsiębiorczość. Dzięki praktycznym umiejętnościom (zdobytym w czasie licznych laboratoriów oraz ćwiczeń) wykorzystania narzędzi ekonomicznych są oni gotowi do podjęcia samodzielnej pracy od razu po zakończeniu studiów I stopnia. Program studiów obejmuje treści ścisłe związane z ekonomią, ale też z historią stosunków międzynarodowych czy zarządzaniem.
Studia na kierunku europeistyka skierowane są do osób planujących pracę w sektorze publicznym lub prywatnym przy obsłudze funduszy strukturalnych i spójności. Zbliżająca się nowa perspektywa budżetowa UE 2014-2020, otworzy wiele nowych możliwości zarówno dla sektora biznesowego, jak i administracji publicznej - szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego. Oprócz tego połączenie zagadnień z zakresu ekonomii i europeistyki sprawia, że student zyskuje pełne wyobrażenie na temat obrotu finansów w UE. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury!
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych jest w dobie XXI wieku funkcją niezwykle istotną. Analitycy rynkowi wskazują, że stale rośnie zapotrzebowanie na wszechstronnie wykształconych specjalistów. Kierunek Finanse i inwestycje został przygotowany w oparciu o potrzeby współczesnego rynku pracy i najlepsze koncepcje, które wykorzystywane są na uczelniach zagranicznych. Jeśli swoją przyszłość zawodową wiążecie właśnie z działalnością w obszarze finansów, to wybór tego kierunku pozwoli Wam na zdobycie unikalnej wiedzy i umiejętności praktycznych.
Kierunek Finanse i rachunkowość daje studentom konkretne umiejętności umożliwiające prowadzenie własnej firmy lub osiągnięcie sukcesu na szczeblach kierowniczych w różnych firmach z uwzględnieniem instytucji finansowych i bankowych. Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów dla potrzeb gospodarki w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, których obszarem działania będzie zakres specjalizacji zawodowej, określonej w ramach specjalistów do spraw finansowych. Kierunek kształci specjalistów, którzy przygotowani są do rejestracji i analizy zdarzeń gospodarczych.
Student będzie uczył się samodzielnego rozwiązywania relatywnie prostych problemów zawodowych, ale jednocześnie pozna zasady pracy zespołowej. Będzie umiał praktycznie posługiwać się arkuszami kalkulacyjnymi, prowadzić księgi rachunkowe oraz w pełni wykorzystywać podstawowe programy używane w pracy biurowej. Słuchacz w optymalny sposób będzie potrafił połączyć różne rozwiązania w sferze monitorowania kosztów, czy zarządzania ryzykiem. Profil kształcenia daje możliwość interdyscyplinarnego przygotowania absolwenta do podjęcia działalności zawodowej.
Studia na tym kierunku łączą w sobie zagadnienia ekonomiczne z wiedzą techniczną (informacje na temat rynku nieruchomości i zarządzania portfelem inwestycyjnym). Oprócz tego studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki argumentacji oraz sztuki marketingu jak i psychologii. Student uczy się tworzenia nowych zasobów nieruchomości w aspekcie ekonomicznym, prawnym i technicznym. Poznaje strukturę oraz efektywność procesów inwestycyjnych. Zainteresowany? Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, zapraszamy do dalszej lektury artykułu!
Absolwent tego kierunku studiów powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, znać podstawy metod i technik analizy ilościowej oraz posiadać umiejętność wykorzystania ich w praktyce. Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne to studia przeznaczone dla osób, które chciałby w przyszłości zajmować stanowiska związane z analizą danych ekonomicznych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. To bardzo wąska specjalizacja, dlatego zanim się zdecydujesz, zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami. Zapraszamy do lektury!
Gdzie nie spojrzeć podatki, podatki, podatki. Ciągle coś, komuś płacimy. Nasze portfele chudną w zastraszającym tempie. I jak się tu połapać w temacie podatków, będąc zwykłym zjadaczem chleba? Całe szczęście, są osoby, które o podatkach wiedzą wszystko, to doradcy podatkowi. Zawód bardzo dobrze płatny i cieszący się dużym szacunkiem. By zostać doradcą podatkowym należy zdać państwowy egzamin, a wcześniej oczywiście ukończyć studia na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe. Wiele uczelni w swej ofercie edukacyjnej posiada tego typu kierunek.
Prawo podatkowe i rachunkowość to nowy kierunek studiów, którego ramy programowe spełniają wszystkie wymogi współczesnej, dynamicznie zmieniającej się gospodarki i oczekiwań pracodawców. Kierunek ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny, dzięki czemu studenci zdobywają przekrojową wiedzę i kwalifikacje z kluczowych dla biznesu obszarów wiedzy. Jeśli wiążecie swoja przyszłość ze światem biznesu, to wybranie tego kierunku będzie doskonałym sposobem na realizację celów zawodowych.Jakie dziedziny wiedzy będą szeroko omawiane w czasie studiów?
Studia z zakresu Rachunkowości są unikatowym kierunkiem, który pozwala na zdobycie rozległej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia ewidencji gospodarczej przedsiębiorstw. Kształcenie na tym kierunku ma w zdecydowanej mierze charakter praktyczny i nastawione jest na zdobycie przez studenta jak najszerszej wiedzy z dziedziny rachunkowości. Jeśli widzisz swoją przyszłość zawodową w działach finansowych, to ten kierunek studiów będzie dla Ciebie dobrym wyborem. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o studiowaniu rachunkowości, zapraszamy do lektury!
Jest to kierunek unikatowy w skali kraju. Można go studiować tylko na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Powstał on w wyniku kilkuletnich prac prowadzonych w Katedrze Rachunkowości oraz Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Współpraca zaowocowała powstaniem kierunku, który łączy w sobie nowoczesną wiedzę z zakresu rachunkowości i controllingu oraz przygotowuje studentów od strony praktycznej do przyszłej pracy zawodowej. Studenci nauczą się praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych w rachunkowości i controllingu.
Towaroznawstwo, zwane inaczej naukami o jakości towarów i usług, uważane jest za pomost pomiędzy ekonomią a procesami produkcyjnymi. Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że: przyszły specjalista z tej dziedziny powinien przede wszystkim przejawiać zainteresowanie naukami ekonomicznymi, a także biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi. Ważne są także zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, dokładność i sumienność. Kierunek dla zainteresowanych połączeniem ekonomii z procesami produkcyjnymi. Zainteresowany?