Menu

Uniwersytet Medyczny w Łodzi


pl. Hallera 1
90-647 Łódź
Łódź
woj. lodzkie

tel. 422725177

www.umed.pl


Opis

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to:

 • jedna z największych uczelni medycznych w Polsce

 

 • prawie 8 500 studentów
  w tym 200 studentów zagranicznych na studiach anglojęzycznych

 

 • wymiana studentów (Erasmus, IAESTE, Score) z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi

 

 • kilkanaście tysięcy kandydatów każdego roku
 • 4 licea patronackie - I, III, XXVI oraz XXXIII LO w Łodzi
 • klasa patronacka o profilu Chemia i nauki o życiu w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego
 • I miejsce Wydziału Lekarskiego na Lekarskim Egzaminie Końcowym LEK

 

 • sfinansowane ze środków unijnych Centrum Dydaktyczne - jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce
 • wyjątkowe w skali Europy laboratoria w ramach CDUM
 • baza kliniczna w postaci 4 potężnych szpitali uniwersyteckich
 • liczne sukcesy młodych naukowców - wyróżnienia krajowe i międzynarodowe, granty badawcze

 

 • kilkanaście kierunków w ramach 5 wydziałów
  • Wydział Farmaceutyczny
  • Wydział Lekarski
  • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
  • Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Wydział Wojskowo-Lekarski

 

 • studia na Wydziale Lekarskim prowadzone w oparciu o program odpowiadający europejskim standardom kształcenia
 • unikatowa w skali kraju propozycja dla absolwentów ratownictwa medycznego - studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne ze specjalnością medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
 • jedyny w Polsce kierunek kształcący oficerów lekarzy dla wojskowej służby zdrowia - kierunek lekarski na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, prowadzony we współpracy z MON

 

 • 4 domy studenckie
 • 2 kluby studenckie - Medyk i Synapsa
 • obozy wakacyjne, zimowe, sportowe, obozy "roku zero"
 • Akademickie Biuro Karier - szkolenia, warsztaty, fachowa pomoc w rozwoju kariery

 

 • ponad 60 kół naukowych
 • 12 organizacji studenckich
 • łódzki oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland - największa na świecie organizacja studencka
 • Młoda Farmacja - sekcja studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii (PTSS)
 • Studenckie Towarzystwo Naukowe - pierwszy krok do kariery naukowej
 • Chór UM w Łodzi
 • AZS - od 2010 r. najlepszy Uczelniany Klub AZS wśród uczelni medycznych

Oferta edukacyjna

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi studia jednolite magisterskie, studia I, II stopnia, studia doktoranckie, podyplomowe, a także specjalizacje oraz kursy z zakresu nauk medycznych. Bogata oferta dydaktyczna uwzględnia wymagania wynikające z postanowień przyjętych w Unii Europejskiej, potrzeb krajowego rynku usług medycznych oraz preferencji przyszłych studentów.

 

Oferujemy kilkanaście kierunków w ramach 5 wydziałów:

 • Wydział Farmaceutyczny
  • analityka medyczna
  • farmacja
  • kosmetologia

 

 • Wydział Lekarski
  • lekarski
  • lekarsko-dentystyczny
  • techniki dentystyczne

 

 • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
  • biotechnologia, specjalizacja biotechnologia medyczna

 

 • Wydział Nauk o Zdrowiu
  • dietetyka
  • pielęgniarstwo
  • położnictwo
  • ratownictwo medyczne
  • socjologia
  • zdrowie publiczne
   • specjalizacja: promocja zdrowia (studia II stopnia)
   • specjalizacja: ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne (studia II stopnia)
   • specjalizacja: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia (studia II stopnia)
   • specjalizacja: epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna (studia II stopnia)
   • specjalizacja: medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe (studia II stopnia)

 

 • Wydział Wojskowo-Lekarski
  • fizjoterapia
  • lekarski "cywilny" / w ramach limitu MON

Zasady rekrutacji

STUDIA STACJONARNE

 

studia jednolite magisterskie

 • analityka medyczna - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym
 • farmacja - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym
 • lekarski (Wydział Lekarski lub Wojskowo-Lekarski) - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym oraz fizyka albo matematyka na poziomie co najmniej podstawowym
  Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie na kierunek w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej, podlegają dwuetapowej rekrutacji i będą dodatkowo zobowiązani przystąpić do testów sprawnościowych i obowiązkowych badań lekarskich organizowanych przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
 • lekarsko-dentystyczny - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym oraz fizyka albo matematyka na poziomie co najmniej podstawowym

 

Uwaga! Punkty z poziomu rozszerzonego w procesie rekrutacji liczone są podwójnie!

 

studia I stopnia

 • biotechnologia, spec. biotechnologia medyczna - biologia i chemia na poziomie co najmniej podstawowym
  Warunkiem koniecznym przyjęcia jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną z matury lub innym certyfikatem, nie podlega ona jednak punktacji.
 • dietetyka - biologia na poziomie co najmniej podstawowym i chemia na poziomie rozszerzonym
 • fizjoterapia - biologia oraz fizyka albo matematyka na poziomie co najmniej podstawowym
  Warunkiem koniecznym jest praktyczna umiejętność pływania.
 • kosmetologia - biologia i chemia na poziomie co najmniej podstawowym
 • pielęgniarstwo - biologia na poziomie co najmniej podstawowym
 • położnictwo - biologia na poziomie co najmniej podstawowym
 • ratownictwo medyczne - 2 z 3 przedmiotów (biologia, chemia, matematyka) do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym
 • techniki dentystyczne - biologia na poziomie przynajmniej podstawowym oraz sprawdzian zdolności manualnych
 • zdrowie publiczne - 2 z 4 przedmiotów (biologia, chemia, matematyka, wiedza o społeczeństwie) do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym

 

Uwaga! Punkty z poziomu rozszerzonego w procesie rekrutacji liczone są podwójnie!

 

studia II stopnia

 • biotechnologia, spec. biotechnologia medyczna - konkurs średniej ocen uzyskanej w całym okresie studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.
  Warunkiem koniecznym przyjęcia jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną z matury lub innym certyfikatem, nie podlega ona jednak punktacji.
  Studia II stopnia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich w zakresie: biotechnologii, biologii, nauk medycznych, elektroradiologii, farmacji, analityki medycznej, inżynierii biomedycznej, elektroniki, fizyki, fizyki medycznej i innych pokrewnych.
 • dietetyka - rozmowa kwalifikacyjna
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka lub biotechnologia albo dyplom ukończenia studiów magisterskich z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej.
 • fizjoterapia - egzamin testowy z fizjoterapii
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia.
 • kosmetologia - konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia z kosmetologii (średnia ocen bez egzaminu dyplomowego)
 • pielęgniarstwo - konkurs ocen dyplomów licencjackich i egzamin testowy z pielęgniarstwa klinicznego
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
 • położnictwo - konkurs ocen dyplomów licencjackich i egzamin testowy z położnictwa klinicznego.
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku położnictwo.
 • socjologia - konkurs ocen z dyplomów oraz rozmowa kwalifikacyjna z zakresu podstaw socjologii, historii socjologii, metod i technik badań społecznych
 • zdrowie publiczne:
  a) specjalność medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe - rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim.
  b) specjalności: promocja zdrowia; ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne; organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia; epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna - rozmowa kwalifikacyjna
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia bądź jednolitych magisterskich z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

studia jednolite magisterskie

 

 • farmacja - studia wieczorowe: biologia i chemia na poziomie rozszerzonym
 • lekarski (Wydział Lekarski lub Wojskowo-Lekarski) - studia wieczorowe: - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym oraz fizyka albo matematyka na poziomie co najmniej podstawowym
 • lekarsko-dentystyczny - studia wieczorowe: - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym oraz fizyka albo matematyka na poziomie co najmniej podstawowym

 

Uwaga! Punkty z poziomu rozszerzonego w procesie rekrutacji liczone są podwójnie!

 

studia I stopnia

 

 • biotechnologia, spec. biotechnologia medyczna - biologia i chemia na poziomie co najmniej podstawowym
  Warunkiem koniecznym przyjęcia jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną z matury lub innym certyfikatem, nie podlega ona jednak punktacji.
 • kosmetologia - studia wieczorowe: biologia i chemia na poziomie co najmniej podstawowym; studia zaoczne: konkurs świadectw dojrzałości i rozmowa kwalifikacyjna
 • ratownictwo medyczne - studia wieczorowe: 2 z 3 przedmiotów (biologia, chemia, matematyka) do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym
 • techniki dentystyczne - studia wieczorowe: biologia na poziomie przynajmniej podstawowym oraz sprawdzian zdolności manualnych

 

Uwaga! Punkty z poziomu rozszerzonego w procesie rekrutacji liczone są podwójnie!

 

studia II stopnia

 

 • fizjoterapia - studia zaoczne: konkurs dyplomów licencjackich oraz rozmowa kwalifikacyjna
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia.
 • kosmetologia - studia zaoczne: konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia z kosmetologii (średnia ocen bez egzaminu dyplomowego)
 • pielęgniarstwo - studia zaoczne: konkurs ocen dyplomów licencjackich i egzamin testowy z pielęgniarstwa klinicznego
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
 • zdrowie publiczne - studia zaoczne:
  a) specjalność medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe - rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim.
  b) specjalności: promocja zdrowia; ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne; organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia; epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna - rozmowa kwalifikacyjna
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia bądź jednolitych magisterskich z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej.

 

* na studiach niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) część zajęć odbywa się w godzinach przedpołudniowych

Film