Menu

Uniwersytet Medyczny w Łodzi


pl. Hallera 1
90-647 Łódź
Łódź
woj. lodzkie

tel.

www.umed.pl


Opis

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to:

 • jedna z największych uczelni medycznych w Polsce

 

 • prawie 8 500 studentów
  w tym 200 studentów zagranicznych na studiach anglojęzycznych

 

 • wymiana studentów (Erasmus, IAESTE, Score) z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi

 

 • kilkanaście tysięcy kandydatów każdego roku
 • 4 licea patronackie - I, III, XXVI oraz XXXIII LO w Łodzi
 • klasa patronacka o profilu Chemia i nauki o życiu w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego
 • I miejsce Wydziału Lekarskiego na Lekarskim Egzaminie Końcowym LEK

 

 • sfinansowane ze środków unijnych Centrum Dydaktyczne - jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce
 • wyjątkowe w skali Europy laboratoria w ramach CDUM
 • baza kliniczna w postaci 4 potężnych szpitali uniwersyteckich
 • liczne sukcesy młodych naukowców - wyróżnienia krajowe i międzynarodowe, granty badawcze

 

 • kilkanaście kierunków w ramach 5 wydziałów
  • Wydział Farmaceutyczny
  • Wydział Lekarski
  • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
  • Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Wydział Wojskowo-Lekarski

 

 • studia na Wydziale Lekarskim prowadzone w oparciu o program odpowiadający europejskim standardom kształcenia
 • unikatowa w skali kraju propozycja dla absolwentów ratownictwa medycznego - studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne ze specjalnością medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
 • jedyny w Polsce kierunek kształcący oficerów lekarzy dla wojskowej służby zdrowia - kierunek lekarski na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, prowadzony we współpracy z MON

 

 • 4 domy studenckie
 • 2 kluby studenckie - Medyk i Synapsa
 • obozy wakacyjne, zimowe, sportowe, obozy "roku zero"
 • Akademickie Biuro Karier - szkolenia, warsztaty, fachowa pomoc w rozwoju kariery

 

 • ponad 60 kół naukowych
 • 12 organizacji studenckich
 • łódzki oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland - największa na świecie organizacja studencka
 • Młoda Farmacja - sekcja studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii (PTSS)
 • Studenckie Towarzystwo Naukowe - pierwszy krok do kariery naukowej
 • Chór UM w Łodzi
 • AZS - od 2010 r. najlepszy Uczelniany Klub AZS wśród uczelni medycznych

Oferta edukacyjna

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi studia jednolite magisterskie, studia I, II stopnia, studia doktoranckie, podyplomowe, a także specjalizacje oraz kursy z zakresu nauk medycznych. Bogata oferta dydaktyczna uwzględnia wymagania wynikające z postanowień przyjętych w Unii Europejskiej, potrzeb krajowego rynku usług medycznych oraz preferencji przyszłych studentów.

 

Oferujemy kilkanaście kierunków w ramach 5 wydziałów:

 • Wydział Farmaceutyczny
  • analityka medyczna
  • farmacja
  • kosmetologia

 

 • Wydział Lekarski
  • lekarski
  • lekarsko-dentystyczny
  • techniki dentystyczne

 

 • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
  • biotechnologia, specjalizacja biotechnologia medyczna

 

 • Wydział Nauk o Zdrowiu
  • dietetyka
  • pielęgniarstwo
  • położnictwo
  • ratownictwo medyczne
  • socjologia
  • zdrowie publiczne
   • specjalizacja: promocja zdrowia (studia II stopnia)
   • specjalizacja: ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne (studia II stopnia)
   • specjalizacja: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia (studia II stopnia)
   • specjalizacja: epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna (studia II stopnia)
   • specjalizacja: medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe (studia II stopnia)

 

 • Wydział Wojskowo-Lekarski
  • fizjoterapia
  • lekarski "cywilny" / w ramach limitu MON

Zasady rekrutacji

STUDIA STACJONARNE

 

studia jednolite magisterskie

 • analityka medyczna - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym
 • farmacja - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym
 • lekarski (Wydział Lekarski lub Wojskowo-Lekarski) - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym oraz fizyka albo matematyka na poziomie co najmniej podstawowym
  Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie na kierunek w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej, podlegają dwuetapowej rekrutacji i będą dodatkowo zobowiązani przystąpić do testów sprawnościowych i obowiązkowych badań lekarskich organizowanych przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
 • lekarsko-dentystyczny - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym oraz fizyka albo matematyka na poziomie co najmniej podstawowym

 

Uwaga! Punkty z poziomu rozszerzonego w procesie rekrutacji liczone są podwójnie!

 

studia I stopnia

 • biotechnologia, spec. biotechnologia medyczna - biologia i chemia na poziomie co najmniej podstawowym
  Warunkiem koniecznym przyjęcia jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną z matury lub innym certyfikatem, nie podlega ona jednak punktacji.
 • dietetyka - biologia na poziomie co najmniej podstawowym i chemia na poziomie rozszerzonym
 • fizjoterapia - biologia oraz fizyka albo matematyka na poziomie co najmniej podstawowym
  Warunkiem koniecznym jest praktyczna umiejętność pływania.
 • kosmetologia - biologia i chemia na poziomie co najmniej podstawowym
 • pielęgniarstwo - biologia na poziomie co najmniej podstawowym
 • położnictwo - biologia na poziomie co najmniej podstawowym
 • ratownictwo medyczne - 2 z 3 przedmiotów (biologia, chemia, matematyka) do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym
 • techniki dentystyczne - biologia na poziomie przynajmniej podstawowym oraz sprawdzian zdolności manualnych
 • zdrowie publiczne - 2 z 4 przedmiotów (biologia, chemia, matematyka, wiedza o społeczeństwie) do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym

 

Uwaga! Punkty z poziomu rozszerzonego w procesie rekrutacji liczone są podwójnie!

 

studia II stopnia

 • biotechnologia, spec. biotechnologia medyczna - konkurs średniej ocen uzyskanej w całym okresie studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.
  Warunkiem koniecznym przyjęcia jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną z matury lub innym certyfikatem, nie podlega ona jednak punktacji.
  Studia II stopnia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich w zakresie: biotechnologii, biologii, nauk medycznych, elektroradiologii, farmacji, analityki medycznej, inżynierii biomedycznej, elektroniki, fizyki, fizyki medycznej i innych pokrewnych.
 • dietetyka - rozmowa kwalifikacyjna
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka lub biotechnologia albo dyplom ukończenia studiów magisterskich z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej.
 • fizjoterapia - egzamin testowy z fizjoterapii
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia.
 • kosmetologia - konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia z kosmetologii (średnia ocen bez egzaminu dyplomowego)
 • pielęgniarstwo - konkurs ocen dyplomów licencjackich i egzamin testowy z pielęgniarstwa klinicznego
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
 • położnictwo - konkurs ocen dyplomów licencjackich i egzamin testowy z położnictwa klinicznego.
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku położnictwo.
 • socjologia - konkurs ocen z dyplomów oraz rozmowa kwalifikacyjna z zakresu podstaw socjologii, historii socjologii, metod i technik badań społecznych
 • zdrowie publiczne:
  a) specjalność medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe - rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim.
  b) specjalności: promocja zdrowia; ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne; organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia; epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna - rozmowa kwalifikacyjna
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia bądź jednolitych magisterskich z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

studia jednolite magisterskie

 

 • farmacja - studia wieczorowe: biologia i chemia na poziomie rozszerzonym
 • lekarski (Wydział Lekarski lub Wojskowo-Lekarski) - studia wieczorowe: - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym oraz fizyka albo matematyka na poziomie co najmniej podstawowym
 • lekarsko-dentystyczny - studia wieczorowe: - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym oraz fizyka albo matematyka na poziomie co najmniej podstawowym

 

Uwaga! Punkty z poziomu rozszerzonego w procesie rekrutacji liczone są podwójnie!

 

studia I stopnia

 

 • biotechnologia, spec. biotechnologia medyczna - biologia i chemia na poziomie co najmniej podstawowym
  Warunkiem koniecznym przyjęcia jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną z matury lub innym certyfikatem, nie podlega ona jednak punktacji.
 • kosmetologia - studia wieczorowe: biologia i chemia na poziomie co najmniej podstawowym; studia zaoczne: konkurs świadectw dojrzałości i rozmowa kwalifikacyjna
 • ratownictwo medyczne - studia wieczorowe: 2 z 3 przedmiotów (biologia, chemia, matematyka) do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym
 • techniki dentystyczne - studia wieczorowe: biologia na poziomie przynajmniej podstawowym oraz sprawdzian zdolności manualnych

 

Uwaga! Punkty z poziomu rozszerzonego w procesie rekrutacji liczone są podwójnie!

 

studia II stopnia

 

 • fizjoterapia - studia zaoczne: konkurs dyplomów licencjackich oraz rozmowa kwalifikacyjna
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia.
 • kosmetologia - studia zaoczne: konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia z kosmetologii (średnia ocen bez egzaminu dyplomowego)
 • pielęgniarstwo - studia zaoczne: konkurs ocen dyplomów licencjackich i egzamin testowy z pielęgniarstwa klinicznego
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
 • zdrowie publiczne - studia zaoczne:
  a) specjalność medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe - rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim.
  b) specjalności: promocja zdrowia; ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne; organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia; epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna - rozmowa kwalifikacyjna
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia bądź jednolitych magisterskich z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej.

 

* na studiach niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) część zajęć odbywa się w godzinach przedpołudniowych

Galeria

984
984
985
985
986
986
987
987
988
988
989
989
990
990
991
991
992
992
993
993
994
994
995
995
996
996
997
997
998
998
999
999
1000
1000
1001
1001
1002
1002
1003
1003
Previous Next Play Pause
984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003