Menu

Uniwersytet Medyczny w Łodzi


pl. Hallera 1
90-647 Łódź
Łódź
woj. lodzkie

tel. 422725177

www.umed.pl


Opis

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

pasja nauki - pasja pomagania - pasja działania

 

 • jedna z największych uczelni medycznych w Polsce
 • ponad 9 000 studentów
 • w tym prawie 400 studentów zagranicznych na studiach anglojęzycznych
 • wymiana studentów (Erasmus, IAESTE, Score) z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi
 • kilkanaście tysięcy kandydatów każdego roku
 • licea patronackie - I, III, XXVI, XXXIII LO w Łodzi oraz LO w Konstantynowie Łódzkim
 • XIII LO w Łodzi - liceum patronackie Wydziału Farmaceutycznego
 • klasa patronacka o profilu Chemia i nauki o życiu w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego
 • kilkanaście kierunków w ramach 5 wydziałów:
  • Wydział Farmaceutyczny
  • Wydział Lekarski
  • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
  • Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Wydział Wojskowo-Lekarski
 • studia na Wydziale Lekarskim prowadzone w oparciu o program odpowiadający europejskim standardom kształcenia
  jedyny w Polsce kierunek kształcący lekarzy dla wojskowej służby zdrowia - kierunek lekarski na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, prowadzony we współpracy z MON
  unikatowa w skali kraju propozycja dla absolwentów ratownictwa medycznego - studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne ze specjalnością medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
 • sfinansowane ze środków unijnych Centrum Dydaktyczne - jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce:
  • nowoczesna aula mieszcząca 1000 osób
  • 20 sal ćwiczeniowo-seminaryjnych
  • sale komputerowe (180 stanowisk dydaktycznych)
  • najnowocześniejsze w Polsce centrum stomatologiczne
  • wyjątkowe w skali Europy laboratoria
  • systemy komputerowe oraz nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne
  • najnowsza aparatura dydaktyczna i laboratoryjna
 • baza kliniczna w postaci 4 potężnych szpitali uniwersyteckich - w tym największy i najnowocześniejszy szpital w regionie: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne, wyposażony m.in. w nowoczesną hybrydową salę operacyjną, komfortowe sale chorych oraz multimedialne zaplecze dydaktyczne
 • liczne sukcesy młodych naukowców - wyróżnienia krajowe i międzynarodowe, granty badawcze
 • 4 domy studenckie
 • 2 kluby studenckie - Medyk i Synapsa
 • obozy wakacyjne, zimowe, sportowe, obozy "roku zero"
 • Strefa Obsługi Studiów - SOS, czyli pierwsza pomoc dla studenta: w jedynym miejscu można m.in. złożyć podanie o akademik, wniosek o stypendium, porozmawiać z doradcą zawodowym
 • w ramach BOS działają:
  • Dział Rekrutacji i Kształcenia
  • Dział ds. Bytowych Studentów
  • Dział Planowania Dydaktyki
  • Akademickie Biuro Karier
  • Główny Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych
 • ponad 60 kół naukowych
 • 12 organizacji studenckich
 • łódzki oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland - największa na świecie organizacja studencka
 • Młoda Farmacja - sekcja studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii (PTSS)
 • Studenckie Towarzystwo Naukowe - pierwszy krok do kariery naukowej
 • Chór UM w Łodzi
 • AZS - od 2010 r. najlepszy Uczelniany Klub AZS wśród uczelni medycznych

Oferta edukacyjna

Oferujemy kilkanaście kierunków w ramach 5 wydziałów:

 

Wydział Farmaceutyczny

 

  • analityka medyczna
   Analityka medyczna to dziedzina zajmująca się badaniem materiałów pobranych od pacjenta w celu kompleksowej oceny jego stanu zdrowia. W pracowniach wykonuje się pojedyncze analizy dla oznaczenia w badanym materiale poziomu konkretnej substancji: cukru, białka, enzymów, składników mineralnych czy też na przykład poziomu hormonów, oceniane są różne parametry badanych substancji.
   Program łączy przedmioty ściśle "zawodowe" (mikrobiologia, serologia, różne rodzaje diagnostyki) z wiedzą biologiczną, fizyczną czy chemiczną.

    

   • studia jednolite magisterskie (5-letnie), stacjonarne oraz niestacjonarne wieczorowe (o ile uczelnia rozpocznie nauczanie na studiach niestacjonarnych na tym kierunku)

 

  • farmacja
   Praca w aptekach otwartych i szpitalnych, hurtowniach leków, laboratoriach i fabrykach farmaceutycznych, kosmetycznych, kontrola jakości, przedstawicielstwo handlowe, badania kliniczne - tym zajmują się wykwalifikowani farmaceuci.
   Dyplom farmaceuty daje wiele możliwości zawodowych. Farmaceuta-naukowiec tworzy nowe receptury, farmaceuta-technolog nadzoruje procesy produkcji leków. Aptekarz, jakiego spotykamy kupując leki w aptece bardzo często staje się osobą "pierwszego kontaktu", kiedy coś nam dolega. Farmaceuta kliniczny pracuje w laboratorium i przeprowadza analizy materiału biologicznego, a także określa interakcje między lekami.

    

   • studia jednolite magisterskie (5,5-letnie), stacjonarne oraz niestacjonarne wieczorowe

 

 • kosmetologia
  Kosmetolog to specjalista zajmujący się chorobami skóry, zapobieganiem oznakom przedwczesnego starzenia, pielęgnacją.
  Miejscem pracy specjalistów kosmetologii są gabinety kosmetyczne i dermatologiczne; ośrodki odnowy biologicznej; firmy produkujące kosmetyki, gdzie pracują przy opracowywaniu nowych receptur, procesie kontroli jakości czy działaniach marketingowych; redakcje profesjonalnych pism, programów telewizyjnych zajmujących się problematyką zdrowia i urody.

   

  • studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe oraz zaoczne
  • studia II stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne zaoczne

 

Wydział Lekarski

 

  • higiena dentystyczna
   (w przypadku rozpoczęcia nauczania na tym kierunku)
   Doświadczona higienistka stomatologiczna może w wielu przypadkach zastąpić lekarza, do jej obowiązków należy dokonywanie bieżących przeglądów uzębienia, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i stomatologii estetycznej, fluoryzacji, instruktaż higieny jamy ustnej, korekta wypełnień zębowych i aparatów protetycznych oraz edukacja prozdrowotna.

    

   • studia I stopnia stacjonarne

 

  • lekarski
   Celem studiów na kierunku lekarskim jest nauczanie podstawowych teorii i zasad praktyki medycznej, umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem.
   Po ukończeniu studiów obowiązuje staż w szpitalu oraz Lekarski Egzamin Końcowy. Dopiero wtedy można pomyśleć o wyborze specjalizacji (np. okulistyka, chirurgia, kardiologia), której ukończenie trwa kilka lat, w zależności od dyscypliny. Współczesna medycyna rozwija się bardzo dynamicznie, w związku z czym podstawowym obowiązkiem lekarza jest nieustanne kształcenie i elastyczność wobec nowych standardów leczenia.

    

   • studia jednolite magisterskie (6-letnie), stacjonarne oraz niestacjonarne wieczorowe

 

  • lekarsko-dentystyczny
   Wizyta u stomatologa może być przyjemna - bezbolesna i bezstresowa. Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego, wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności, gwarantują profesjonalną i bezpieczną opiekę dentystyczną - są przyjaciółmi pacjentów.
   Wśród stomatologów mamy ekspertów różnych specjalności, np. protetyków stomatologicznych, którzy zajmują się odtwarzaniem uzębienia za pomocą protez oraz implantów czy niezwykle dziś popularnych stomatologów estetycznych, którzy oferują takie zabiegi jak usuwanie kamienia nazębnego, wybielanie czy korekta kształtu zębów.

    

   • studia jednolite magisterskie (5-letnie), stacjonarne oraz niestacjonarne wieczorowe

 

 • techniki dentystyczne
  Technik dentystyczny zajmuje się wykonywaniem i naprawą różnego rodzaju protez oraz aparatów ortodontycznych. Technicy dentystyczni stanowią podporę dynamicznie się dziś rozwijającej stomatologii estetycznej i protetyki, co daje szerokie perspektywy ciekawej pracy.
  Pogram studiów obejmuje nauczanie bardziej ogólnych przedmiotów teoretycznych, jak anatomia i fizjologia narządu żucia, jak też przedmioty kierunkowe z zakresu technik protetycznych, ortodontycznych, materiałoznawstwa, technologii odlewniczych, modelarstwa i rysunku, implantologii czy biomechaniki w technice dentystycznej.

   

  • studia I stopnia stacjonarne
  • studia II stopnia stacjonarne
   (w przypadku rozpoczęcia nauczania na studiach II stopnia na tym kierunku)

 

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 

  • biotechnologia
   Biotechnologia medyczna, wykorzystywana w ochronie zdrowia, zajmuje się przede wszystkim poszukiwaniem nowych leków, szczepionek, systemów diagnostycznych, produkcją biofarmaceutyków, rozwojem diagnostyki i inżynierii genetycznej. Obejmuje zakres wiedzy na pograniczu medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i nowoczesnych technologii.

    

   • studia I stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne

 

 • elektroradiologia
  (w przypadku rozpoczęcia nauczania na tym kierunku)
  Elektroradiologia obejmuje wiedzę o budowie i działaniu diagnostycznej i terapeutycznej aparatury wykorzystującej promieniowanie jonizujące i pola elektromagnetyczne oraz urządzeń do pomiarów i kontroli parametrów życiowych: RTG, EKG, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny.

   

  • studia I stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

  • dietetyka
   Dietetyka to nauka badająca produkty żywnościowe i procesy żywienia, dietetyk zajmuje się nie tylko osobami chorymi, jego pacjentami są też ludzie zdrowi, dbający o zdrowie, dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, wegetarianie czy sportowcy. Stąd też medycyna sportowa lub własny gabinet poradnictwa dietetycznego to dobre pomysły na rozwój kariery zawodowej. Do zadań dietetyka należy również nadzór nad funkcjonowaniem przemysłu gastronomicznego: kontrola jakości produktów żywnościowych, warunków ich przechowywania oraz produkcji, organizowanie żywienia zbiorowego.

    

   • studia I stopnia stacjonarne
   • studia II stopnia stacjonarne

 

  • pielęgniarstwo
   Praca pielęgniarki obejmuje profesjonalną pielęgnację i rehabilitację osób chorych, prawidłowe wykonywanie zabiegów, działalność profilaktyczną i edukacyjną w zakresie higieny, pielęgnacji i żywienia. Pracować można jako pielęgniarka oddziałowa, która organizuje obowiązki pozostałych pielęgniarek i wraz z lekarzem planuje leczenie pacjenta. Pielęgniarka stacjonarna zajmuje się opieką nad chorymi i realizuje terapię, zgodnie ze wskazaniami lekarza. Zadaniem pielęgniarki społecznej jest opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi w domu, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad niemowlęciem, kobietą w ciąży, osobą starszą lub niedołężną.

    

   • studia I stopnia stacjonarne
   • studia II stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne zaoczne

 

  • położnictwo
   Zawód położnej jest zawodem samodzielnym (może działać bez zlecenia lekarza), opartym na szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Jej głównym zadaniem jest opieka nad kobietą ciężarną, rodzącą, a także nad młodą mamą i noworodkiem. Położna pracuje przede wszystkim w szpitalach i klinikach na oddziałach: położniczym, ginekologicznym, neonatologicznym. Bardzo często położnicy prowadzą samodzielne, indywidualne gabinety, gdzie kobiety w ciąży mogą skorzystać z fachowej opieki i porady, np. z bardzo obecnie popularnych "szkół rodzenia".

    

   • studia I stopnia stacjonarne
   • studia II stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne zaoczne

 

  • ratownictwo medyczne
   Fachowa pomoc w przypadkach zagrożenia życia, obejmująca ocenę stanu zdrowia poszkodowanych, wykonywanie niezbędnych medycznych czynności ratunkowych i bezpieczny transport pacjentów - to zadania dla ratownika medycznego.
   Absolwenci mogą pracować w stacjach pogotowia ratunkowego, szpitalnych izbach przyjęć, w szeregach ratowniczych służb interwencyjnych (policja, straż pożarna, wojsko) oraz organizacji społecznych o profilu ratowniczym (PCK, WOPR, GOPR), a także w charakterze instruktorów pierwszej pomocy lub koordynatorów medycznych przy zabezpieczaniu imprez masowych.

    

   • studia I stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne zaoczne

 

 • zdrowie publiczne
  Zdrowie publiczne to nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji, zapobieganiem chorobom, przedłużaniem życia i polepszaniem jego jakości, promowaniem zdrowia, zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.
  Studia z zakresu zdrowia publicznego w ramach specjalności medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe to unikatowa w skali kraju propozycja dla absolwentów ratownictwa medycznego.

   

  • studia I stopnia stacjonarne
  • studia II stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne zaoczne

 

Wydział Wojskowo-Lekarski

 

  • fizjoterapia
   Fizjoterapia należy do specjalistycznych zawodów medycznych i stanowi główny dział rehabilitacji medycznej. Współcześnie zawód fizjoterapeuty stał się bardzo popularny oraz potrzebny, szczególnie ze względu na rosnącą długość życia i średnią wieku społeczeństwa czy powszechne zainteresowanie zdrowym stylem życia. Fizjoterapeuci to dziś nie tylko rehabilitanci w szpitalach i sanatoriach, lecz specjaliści pracujący w przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych, gabinetach masażu, odnowy biologicznej, klubach fitness.

    

   • studia I stopnia stacjonarne
   • studia II stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne zaoczne

 

 • lekarski
  Celem studiów na kierunku lekarskim jest nauczanie podstawowych teorii i zasad praktyki medycznej, umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem.
  Po ukończeniu studiów trzeba odbyć roczny staż w szpitalu, a następnie zdać Lekarski Egzamin Państwowy. Dopiero wtedy można pomyśleć o wyborze specjalizacji (np. okulistyka, chirurgia, kardiologia), której ukończenie trwa kilka lat, w zależności od dyscypliny. Współczesna medycyna rozwija się bardzo dynamicznie, w związku z czym podstawowym obowiązkiem lekarza jest nieustanne kształcenie i elastyczność wobec nowych standardów leczenia.
  Prowadzimy również nabór na studia stacjonarne na kierunku lekarskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego - I etap rejestracji - wiosna 2015!

   

  • studia jednolite magisterskie (6-letnie), stacjonarne oraz niestacjonarne wieczorowe

Zasady rekrutacji

STUDIA STACJONARNE

 

studia jednolite magisterskie

 • analityka medyczna - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym
 • farmacja - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym
 • lekarski (Wydział Lekarski lub Wojskowo-Lekarski) - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym oraz fizyka albo matematyka na poziomie co najmniej podstawowym
  Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie na kierunek w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej, podlegają dwuetapowej rekrutacji i będą dodatkowo zobowiązani przystąpić do testów sprawnościowych i obowiązkowych badań lekarskich organizowanych przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
 • lekarsko-dentystyczny - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym oraz fizyka albo matematyka na poziomie co najmniej podstawowym

 

Uwaga! Punkty z poziomu rozszerzonego w procesie rekrutacji liczone są podwójnie!

 

studia I stopnia

 • biotechnologia, spec. biotechnologia medyczna - biologia i chemia na poziomie co najmniej podstawowym
  Warunkiem koniecznym przyjęcia jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną z matury lub innym certyfikatem, nie podlega ona jednak punktacji.
 • dietetyka - biologia na poziomie co najmniej podstawowym i chemia na poziomie rozszerzonym
 • fizjoterapia - biologia oraz fizyka albo matematyka na poziomie co najmniej podstawowym
  Warunkiem koniecznym jest praktyczna umiejętność pływania.
 • kosmetologia - biologia i chemia na poziomie co najmniej podstawowym
 • pielęgniarstwo - biologia na poziomie co najmniej podstawowym
 • położnictwo - biologia na poziomie co najmniej podstawowym
 • ratownictwo medyczne - 2 z 3 przedmiotów (biologia, chemia, matematyka) do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym
 • techniki dentystyczne - biologia na poziomie przynajmniej podstawowym oraz sprawdzian zdolności manualnych
 • zdrowie publiczne - 2 z 4 przedmiotów (biologia, chemia, matematyka, wiedza o społeczeństwie) do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym

 

Uwaga! Punkty z poziomu rozszerzonego w procesie rekrutacji liczone są podwójnie!

 

studia II stopnia

 • biotechnologia, spec. biotechnologia medyczna - konkurs średniej ocen uzyskanej w całym okresie studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.
  Warunkiem koniecznym przyjęcia jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną z matury lub innym certyfikatem, nie podlega ona jednak punktacji.
  Studia II stopnia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich w zakresie: biotechnologii, biologii, nauk medycznych, elektroradiologii, farmacji, analityki medycznej, inżynierii biomedycznej, elektroniki, fizyki, fizyki medycznej i innych pokrewnych.
 • dietetyka - rozmowa kwalifikacyjna
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka lub biotechnologia albo dyplom ukończenia studiów magisterskich z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej.
 • fizjoterapia - egzamin testowy z fizjoterapii
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia.
 • kosmetologia - konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia z kosmetologii (średnia ocen bez egzaminu dyplomowego)
 • pielęgniarstwo - konkurs ocen dyplomów licencjackich i egzamin testowy z pielęgniarstwa klinicznego
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
 • położnictwo - konkurs ocen dyplomów licencjackich i egzamin testowy z położnictwa klinicznego.
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku położnictwo.
 • socjologia - konkurs ocen z dyplomów oraz rozmowa kwalifikacyjna z zakresu podstaw socjologii, historii socjologii, metod i technik badań społecznych
 • zdrowie publiczne:
  a) specjalność medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe - rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim.
  b) specjalności: promocja zdrowia; ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne; organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia; epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna - rozmowa kwalifikacyjna
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia bądź jednolitych magisterskich z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

studia jednolite magisterskie

 

 • farmacja - studia wieczorowe: biologia i chemia na poziomie rozszerzonym
 • lekarski (Wydział Lekarski lub Wojskowo-Lekarski) - studia wieczorowe: - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym oraz fizyka albo matematyka na poziomie co najmniej podstawowym
 • lekarsko-dentystyczny - studia wieczorowe: - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym oraz fizyka albo matematyka na poziomie co najmniej podstawowym

 

Uwaga! Punkty z poziomu rozszerzonego w procesie rekrutacji liczone są podwójnie!

 

studia I stopnia

 

 • biotechnologia, spec. biotechnologia medyczna - biologia i chemia na poziomie co najmniej podstawowym
  Warunkiem koniecznym przyjęcia jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną z matury lub innym certyfikatem, nie podlega ona jednak punktacji.
 • kosmetologia - studia wieczorowe: biologia i chemia na poziomie co najmniej podstawowym; studia zaoczne: konkurs świadectw dojrzałości i rozmowa kwalifikacyjna
 • ratownictwo medyczne - studia wieczorowe: 2 z 3 przedmiotów (biologia, chemia, matematyka) do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym
 • techniki dentystyczne - studia wieczorowe: biologia na poziomie przynajmniej podstawowym oraz sprawdzian zdolności manualnych

 

Uwaga! Punkty z poziomu rozszerzonego w procesie rekrutacji liczone są podwójnie!

 

studia II stopnia

 

 • fizjoterapia - studia zaoczne: konkurs dyplomów licencjackich oraz rozmowa kwalifikacyjna
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia.
 • kosmetologia - studia zaoczne: konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia z kosmetologii (średnia ocen bez egzaminu dyplomowego)
 • pielęgniarstwo - studia zaoczne: konkurs ocen dyplomów licencjackich i egzamin testowy z pielęgniarstwa klinicznego
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
 • zdrowie publiczne - studia zaoczne:
  a) specjalność medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe - rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim.
  b) specjalności: promocja zdrowia; ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne; organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia; epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna - rozmowa kwalifikacyjna
  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia bądź jednolitych magisterskich z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej.

 

* na studiach niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) część zajęć odbywa się w godzinach przedpołudniowych

Film