Uniwersytet Medyczny w Łodzi


pl. Hallera 1
90-647 Łódź
Łódź
woj. łódzkie

tel. 422725177

www.umed.pl


Opis

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

pasja nauki - pasja pomagania - pasja działania

 

 • jedna z największych uczelni medycznych w Polsce
 • ponad 9 000 studentów
 • w tym prawie 400 studentów zagranicznych na studiach anglojęzycznych
 • wymiana studentów (Erasmus, IAESTE, Score) z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi
 • kilkanaście tysięcy kandydatów każdego roku
 • licea patronackie - I, III, XXVI, XXXIII LO w Łodzi oraz LO w Konstantynowie Łódzkim
 • XIII LO w Łodzi - liceum patronackie Wydziału Farmaceutycznego
 • klasa patronacka o profilu Chemia i nauki o życiu w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego
 • kilkanaście kierunków w ramach 5 wydziałów:
  • Wydział Farmaceutyczny
  • Wydział Lekarski
  • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
  • Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Wydział Wojskowo-Lekarski
 • studia na Wydziale Lekarskim prowadzone w oparciu o program odpowiadający europejskim standardom kształcenia
  jedyny w Polsce kierunek kształcący lekarzy dla wojskowej służby zdrowia - kierunek lekarski na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, prowadzony we współpracy z MON
  unikatowa w skali kraju propozycja dla absolwentów ratownictwa medycznego - studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne ze specjalnością medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
 • sfinansowane ze środków unijnych Centrum Dydaktyczne - jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce:
  • nowoczesna aula mieszcząca 1000 osób
  • 20 sal ćwiczeniowo-seminaryjnych
  • sale komputerowe (180 stanowisk dydaktycznych)
  • najnowocześniejsze w Polsce centrum stomatologiczne
  • wyjątkowe w skali Europy laboratoria
  • systemy komputerowe oraz nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne
  • najnowsza aparatura dydaktyczna i laboratoryjna
 • baza kliniczna w postaci 4 potężnych szpitali uniwersyteckich - w tym największy i najnowocześniejszy szpital w regionie: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne, wyposażony m.in. w nowoczesną hybrydową salę operacyjną, komfortowe sale chorych oraz multimedialne zaplecze dydaktyczne
 • liczne sukcesy młodych naukowców - wyróżnienia krajowe i międzynarodowe, granty badawcze
 • 4 domy studenckie
 • 2 kluby studenckie - Medyk i Synapsa
 • obozy wakacyjne, zimowe, sportowe, obozy "roku zero"
 • Strefa Obsługi Studiów - SOS, czyli pierwsza pomoc dla studenta: w jedynym miejscu można m.in. złożyć podanie o akademik, wniosek o stypendium, porozmawiać z doradcą zawodowym
 • w ramach BOS działają:
  • Dział Rekrutacji i Kształcenia
  • Dział ds. Bytowych Studentów
  • Dział Planowania Dydaktyki
  • Akademickie Biuro Karier
  • Główny Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych
 • ponad 60 kół naukowych
 • 12 organizacji studenckich
 • łódzki oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland - największa na świecie organizacja studencka
 • Młoda Farmacja - sekcja studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii (PTSS)
 • Studenckie Towarzystwo Naukowe - pierwszy krok do kariery naukowej
 • Chór UM w Łodzi
 • AZS - od 2010 r. najlepszy Uczelniany Klub AZS wśród uczelni medycznych

Oferta edukacyjna

Oferujemy kilkanaście kierunków w ramach 5 wydziałów:

 

Wydział Farmaceutyczny

 • analityka medyczna
  Analityka medyczna to dziedzina zajmująca się badaniem materiałów pobranych od pacjenta w celu kompleksowej oceny jego stanu zdrowia. W pracowniach wykonuje się pojedyncze analizy dla oznaczenia w badanym materiale poziomu konkretnej substancji: cukru, białka, enzymów, składników mineralnych czy też na przykład poziomu hormonów, oceniane są różne parametry badanych substancji.
  Program łączy przedmioty ściśle "zawodowe" (mikrobiologia, serologia, różne rodzaje diagnostyki) z wiedzą biologiczną, fizyczną czy chemiczną.

  - studia jednolite magisterskie (5-letnie), stacjonarne

 

 • farmacja
  Praca w aptekach otwartych i szpitalnych, hurtowniach leków, laboratoriach i fabrykach farmaceutycznych, kosmetycznych, kontrola jakości, przedstawicielstwo handlowe, badania kliniczne - tym zajmują się wykwalifikowani farmaceuci.
  Dyplom farmaceuty daje wiele możliwości zawodowych. Farmaceuta-naukowiec tworzy nowe receptury, farmaceuta-technolog nadzoruje procesy produkcji leków. Aptekarz, jakiego spotykamy kupując leki w aptece bardzo często staje się osobą "pierwszego kontaktu", kiedy coś nam dolega. Farmaceuta kliniczny pracuje w laboratorium i przeprowadza analizy materiału biologicznego, a także określa interakcje między lekami.

  - studia jednolite magisterskie (5,5-letnie), stacjonarne oraz niestacjonarne wieczorowe

 

 • kosmetologia
  Kosmetolog to specjalista zajmujący się chorobami skóry, zapobieganiem oznakom przedwczesnego starzenia, pielęgnacją.
  Miejscem pracy specjalistów kosmetologii są gabinety kosmetyczne i dermatologiczne; ośrodki odnowy biologicznej; firmy produkujące kosmetyki, gdzie pracują przy opracowywaniu nowych receptur, procesie kontroli jakości czy działaniach marketingowych; redakcje profesjonalnych pism, programów telewizyjnych zajmujących się problematyką zdrowia i urody.

  - studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe oraz zaoczne
  - studia II stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne zaoczne

 

Wydział Lekarski

 • lekarski
  Celem studiów na kierunku lekarskim jest nauczanie podstawowych teorii i zasad praktyki medycznej, umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem.
  Po ukończeniu studiów obowiązuje staż w szpitalu oraz Lekarski Egzamin Końcowy. Dopiero wtedy można pomyśleć o wyborze specjalizacji (np. okulistyka, chirurgia, kardiologia), której ukończenie trwa kilka lat, w zależności od dyscypliny. Współczesna medycyna rozwija się bardzo dynamicznie, w związku z czym podstawowym obowiązkiem lekarza jest nieustanne kształcenie i elastyczność wobec nowych standardów leczenia.

  - studia jednolite magisterskie (6-letnie), stacjonarne oraz niestacjonarne wieczorowe

 

 • lekarsko-dentystyczny
  Wizyta u stomatologa może być przyjemna - bezbolesna i bezstresowa. Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego, wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności, gwarantują profesjonalną i bezpieczną opiekę dentystyczną - są przyjaciółmi pacjentów.
  Wśród stomatologów mamy ekspertów różnych specjalności, np. protetyków stomatologicznych, którzy zajmują się odtwarzaniem uzębienia za pomocą protez oraz implantów czy niezwykle dziś popularnych stomatologów estetycznych, którzy oferują takie zabiegi jak usuwanie kamienia nazębnego, wybielanie czy korekta kształtu zębów.

  - studia jednolite magisterskie (5-letnie), stacjonarne oraz niestacjonarne wieczorowe

 

 • techniki dentystyczne
  Technik dentystyczny zajmuje się wykonywaniem i naprawą różnego rodzaju protez oraz aparatów ortodontycznych. Technicy dentystyczni stanowią podporę dynamicznie się dziś rozwijającej stomatologii estetycznej i protetyki, co daje szerokie perspektywy ciekawej pracy.
  Pogram studiów obejmuje nauczanie bardziej ogólnych przedmiotów teoretycznych, jak anatomia i fizjologia narządu żucia, jak też przedmioty kierunkowe z zakresu technik protetycznych, ortodontycznych, materiałoznawstwa, technologii odlewniczych, modelarstwa i rysunku, implantologii czy biomechaniki w technice dentystycznej.

  - studia I stopnia stacjonarne
  - studia II stopnia stacjonarne
  (w przypadku rozpoczęcia nauczania na studiach II stopnia na tym kierunku)

 

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 • biotechnologia
  Biotechnologia medyczna, wykorzystywana w ochronie zdrowia, zajmuje się przede wszystkim poszukiwaniem nowych leków, szczepionek, systemów diagnostycznych, produkcją biofarmaceutyków, rozwojem diagnostyki i inżynierii genetycznej. Obejmuje zakres wiedzy na pograniczu medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i nowoczesnych technologii.

  - studia I stopnia stacjonarne
  - studia II stopnia stacjonarne

 

 • elektroradiologia
  (w przypadku rozpoczęcia nauczania na tym kierunku)
  Elektroradiologia obejmuje wiedzę o budowie i działaniu diagnostycznej i terapeutycznej aparatury wykorzystującej promieniowanie jonizujące i pola elektromagnetyczne oraz urządzeń do pomiarów i kontroli parametrów życiowych: RTG, EKG, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny.

  - studia I stopnia stacjonarne

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • dietetyka
  Dietetyka to nauka badająca produkty żywnościowe i procesy żywienia, dietetyk zajmuje się nie tylko osobami chorymi, jego pacjentami są też ludzie zdrowi, dbający o zdrowie, dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, wegetarianie czy sportowcy. Stąd też medycyna sportowa lub własny gabinet poradnictwa dietetycznego to dobre pomysły na rozwój kariery zawodowej. Do zadań dietetyka należy również nadzór nad funkcjonowaniem przemysłu gastronomicznego: kontrola jakości produktów żywnościowych, warunków ich przechowywania oraz produkcji, organizowanie żywienia zbiorowego.

  - studia I stopnia stacjonarne
  - studia II stopnia stacjonarne

 

 • pielęgniarstwo
  Praca pielęgniarki obejmuje profesjonalną pielęgnację i rehabilitację osób chorych, prawidłowe wykonywanie zabiegów, działalność profilaktyczną i edukacyjną w zakresie higieny, pielęgnacji i żywienia. Pracować można jako pielęgniarka oddziałowa, która organizuje obowiązki pozostałych pielęgniarek i wraz z lekarzem planuje leczenie pacjenta. Pielęgniarka stacjonarna zajmuje się opieką nad chorymi i realizuje terapię, zgodnie ze wskazaniami lekarza. Zadaniem pielęgniarki społecznej jest opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi w domu, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad niemowlęciem, kobietą w ciąży, osobą starszą lub niedołężną.

  - studia I stopnia stacjonarne
  - studia II stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne zaoczne

 

 • położnictwo
  Zawód położnej jest zawodem samodzielnym (może działać bez zlecenia lekarza), opartym na szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Jej głównym zadaniem jest opieka nad kobietą ciężarną, rodzącą, a także nad młodą mamą i noworodkiem. Położna pracuje przede wszystkim w szpitalach i klinikach na oddziałach: położniczym, ginekologicznym, neonatologicznym. Bardzo często położnicy prowadzą samodzielne, indywidualne gabinety, gdzie kobiety w ciąży mogą skorzystać z fachowej opieki i porady, np. z bardzo obecnie popularnych "szkół rodzenia".

  - studia I stopnia stacjonarne
  - studia II stopnia stacjonarne

 

 • ratownictwo medyczne
  Fachowa pomoc w przypadkach zagrożenia życia, obejmująca ocenę stanu zdrowia poszkodowanych, wykonywanie niezbędnych medycznych czynności ratunkowych i bezpieczny transport pacjentów - to zadania dla ratownika medycznego.
  Absolwenci mogą pracować w stacjach pogotowia ratunkowego, szpitalnych izbach przyjęć, w szeregach ratowniczych służb interwencyjnych (policja, straż pożarna, wojsko) oraz organizacji społecznych o profilu ratowniczym (PCK, WOPR, GOPR), a także w charakterze instruktorów pierwszej pomocy lub koordynatorów medycznych przy zabezpieczaniu imprez masowych.

  - studia I stopnia stacjonarne

 

 • zdrowie publiczne
  Zdrowie publiczne to nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji, zapobieganiem chorobom, przedłużaniem życia i polepszaniem jego jakości, promowaniem zdrowia, zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.
  Studia z zakresu zdrowia publicznego w ramach specjalności medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe to unikatowa w skali kraju propozycja dla absolwentów ratownictwa medycznego.

  - studia I stopnia stacjonarne
  - studia II stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne zaoczne

 

Wydział Wojskowo-Lekarski

 • fizjoterapia
  Fizjoterapia należy do specjalistycznych zawodów medycznych i stanowi główny dział rehabilitacji medycznej. Współcześnie zawód fizjoterapeuty stał się bardzo popularny oraz potrzebny, szczególnie ze względu na rosnącą długość życia i średnią wieku społeczeństwa czy powszechne zainteresowanie zdrowym stylem życia. Fizjoterapeuci to dziś nie tylko rehabilitanci w szpitalach i sanatoriach, lecz specjaliści pracujący w przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych, gabinetach masażu, odnowy biologicznej, klubach fitness.

  - studia I stopnia stacjonarne
  - studia II stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne zaoczne

 

 • lekarski
  Celem studiów na kierunku lekarskim jest nauczanie podstawowych teorii i zasad praktyki medycznej, umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem.
  Po ukończeniu studiów trzeba odbyć roczny staż w szpitalu, a następnie zdać Lekarski Egzamin Państwowy. Dopiero wtedy można pomyśleć o wyborze specjalizacji (np. okulistyka, chirurgia, kardiologia), której ukończenie trwa kilka lat, w zależności od dyscypliny. Współczesna medycyna rozwija się bardzo dynamicznie, w związku z czym podstawowym obowiązkiem lekarza jest nieustanne kształcenie i elastyczność wobec nowych standardów leczenia.
  Prowadzimy również nabór na studia stacjonarne na kierunku lekarskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego - I etap rejestracji - wiosna 2015!

  - studia jednolite magisterskie (6-letnie), stacjonarne oraz niestacjonarne wieczorowe

Zasady rekrutacji

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 

analityka medyczna - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym
farmacja - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym
lekarski (Wydział Lekarski lub Wojskowo-Lekarski) - 2 z 4 przedmiotów (biologia, chemia, fizyka, matematyka) do wyboru na poziomie rozszerzonym
Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie na kierunek w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej, podlegają dwuetapowej rekrutacji i będą dodatkowo zobowiązani przystąpić do testów sprawnościowych i obowiązkowych badań lekarskich organizowanych przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Pierwszy etap rekrutacji na ten tryb studiów zakończy się wiosną 2015 r.!
lekarsko-dentystyczny - 2 z 4 przedmiotów (biologia, chemia, fizyka, matematyka) do wyboru na poziomie rozszerzonym

 

Studia I stopnia

biotechnologia - suma liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego (wszystkie zdawane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) obliczona wg tabeli:

przedmiot wynik egzaminu maturalnego
(liczba punktów za każdy procent)
  poziom podstawowy poziom rozszerzony
brak oceny lub wynik poniżej 30% 30% - 100% brak oceny lub wynik poniżej 30% 30% - 100%
matematyka 0 1 0 3
biologia, chemia, fizyka 0 2 0 4
język obcy 0 1 0 1
inne przedmioty 0 1 0 1

dietetyka - 4 przedmioty: matematyka, j. polski, j. obcy oraz do wyboru biologia albo chemia na poziomie co najmniej podstawowym
elektroradiologia (w przypadku rozpoczęcia nauczania na tym kierunku) - suma liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego (wszystkie zdawane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) obliczona wg tabeli:

przedmiot wynik egzaminu maturalnego
(liczba punktów za każdy procent)
  poziom podstawowy poziom rozszerzony
brak oceny lub wynik poniżej 30% 30% - 100% brak oceny lub wynik poniżej 30% 30% - 100%
matematyka 0 1 0 3
biologia, chemia, fizyka 0 2 0 4
język obcy 0 1 0 1
inne przedmioty 0 1 0 1

fizjoterapia - 2 przedmioty: biologia oraz do wyboru fizyka albo matematyka na poziomie co najmniej podstawowym; kandydatów obowiązuje umiejętność pływania
higiena dentystyczna (w przypadku rozpoczęcia nauczania na tym kierunku) - 1 przedmiot:
biologia albo chemia na poziomie co najmniej podstawowym
kosmetologia - 2 przedmioty: matematyka oraz biologia albo chemia na poziomie co najmniej podstawowym
pielęgniarstwo - j. polski oraz 1 przedmiot z 3 do wyboru: biologia, chemia albo fizyka na poziomie co najmniej podstawowym
położnictwo - j. polski oraz 1 przedmiot z 3 do wyboru: biologia, chemia albo fizyka na poziomie co najmniej podstawowym
ratownictwo medyczne - matematyka, j. polski, j. obcy oraz 1 dodatkowy dowolny przedmiot na poziomie co najmniej podstawowym
techniki dentystyczne - 1 przedmiot: biologia albo chemia na poziomie co najmniej podstawowym oraz sprawdzian zdolności manualnych
zdrowie publiczne - matematyka, j. polski, j. obcy oraz 1 dodatkowy dowolny przedmiot na poziomie co najmniej podstawowym

 

Studia II stopnia

dietetyka - rozmowa kwalifikacyjna
Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka lub biotechnologia albo dyplom ukończenia studiów magisterskich z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej.
fizjoterapia - egzamin testowy z fizjoterapii
Wymagany dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia. Kandydatów obowiązuje umiejętność pływania.
kosmetologia - konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia
(średnia ocen z przedmiotów kończących się egzaminem, bez egzaminu dyplomowego)
Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia. Absolwenci studiów I stopnia na kierunku kosmetologia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, którzy z egzaminu dyplomowego uzyskali ocenę co najmniej dobrą, są zwolnieni z rekrutacji i uzyskują maksymalną liczbę punktów.
pielęgniarstwo - egzamin testowy z pielęgniarstwa klinicznego
Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
położnictwo - egzamin testowy z położnictwa klinicznego
Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku położnictwo.
techniki dentystyczne (w przypadku rozpoczęcia nauczania na studiach II stopnia na tym kierunku)

 • konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia na kierunku techniki dentystyczne oraz rozmowa kwalifikacyjna

zdrowie publiczne:
a) specjalność medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe - rozmowa kwalifikacyjna dot. ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego
Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim lub studiów II stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo lub fizjoterapia.
b) pozostałe specjalności - rozmowa kwalifikacyjna
Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia bądź jednolitych magisterskich z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

Studia jednolite magisterskie

analityka medyczna (o ile uczelnia rozpocznie nauczanie na studiach niestacjonarnych na tym kierunku) - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym; kandydatów z dyplomem technika lub licencjata analityki medycznej obowiązuje ponadto dyplom technika analityki medycznej, zaświadczenie potwierdzające minimum 2-letni staż pracy oraz rozmowa kwalifikacyjna
farmacja - biologia i chemia na poziomie rozszerzonym
lekarski (Wydział Lekarski lub Wojskowo-Lekarski) - 2 z 4 przedmiotów (biologia, chemia, fizyka, matematyka) do wyboru na poziomie rozszerzonym.
Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie na kierunek w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej, podlegają dwuetapowej rekrutacji i będą dodatkowo zobowiązani przystąpić do testów sprawnościowych i obowiązkowych badań lekarskich organizowanych przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Pierwszy etap rekrutacji na ten tryb studiów zakończy się wiosną 2015 r.!
lekarsko-dentystyczny - 2 z 4 przedmiotów (biologia, chemia, fizyka, matematyka) do wyboru na poziomie rozszerzonym

Studia I stopnia

biotechnologia - suma liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego (wszystkie zdawane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) obliczona wg tabeli:

przedmiot wynik egzaminu maturalnego
(liczba punktów za każdy procent)
  poziom podstawowy poziom rozszerzony
brak oceny lub wynik poniżej 30% 30% - 100% brak oceny lub wynik poniżej 30% 30% - 100%
matematyka 0 1 0 3
biologia, chemia, fizyka 0 2 0 4
język obcy 0 1 0 1
inne przedmioty 0 1 0 1

elektroradiologia (w przypadku rozpoczęcia nauczania na tym kierunku) - suma liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego (wszystkie zdawane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) obliczona wg tabeli:

przedmiot wynik egzaminu maturalnego
(liczba punktów za każdy procent)
  poziom podstawowy poziom rozszerzony
brak oceny lub wynik poniżej 30% 30% - 100% brak oceny lub wynik poniżej 30% 30% - 100%
matematyka 0 1 0 3
biologia, chemia, fizyka 0 2 0 4
język obcy 0 1 0 1
inne przedmioty 0 1 0 1

kosmetologia - studia wieczorowe: 2 przedmioty - matematyka oraz biologia albo chemia na poziomie co najmniej podstawowym; studia zaoczne: konkurs świadectw maturalnych z 2 przedmiotów (matematyka oraz biologia albo chemia na poziomie co najmniej podstawowym) oraz rozmowa kwalifikacyjna
ratownictwo medyczne - konkurs dyplomów ukończenia średniej szkoły medycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna
Wymagany jest dyplom ratownika medycznego, pielęgniarki, położnej lub dyplom jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim lub dyplom studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub fizjoterapia.

Studia II stopnia
fizjoterapia - konkurs ocen dyplomów licencjackich oraz rozmowa kwalifikacyjna
Wymagany dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia. Kandydatów obowiązuje umiejętność pływania.
kosmetologia - konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia
(średnia ocen z przedmiotów kończących się egzaminem, bez egzaminu dyplomowego)
Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia. Absolwenci studiów I stopnia na kierunku kosmetologia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, którzy z egzaminu dyplomowego uzyskali ocenę co najmniej dobrą, są zwolnieni z rekrutacji i uzyskują maksymalną liczbę punktów.
pielęgniarstwo - egzamin testowy z pielęgniarstwa klinicznego
Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
położnictwo - egzamin testowy z położnictwa klinicznego
Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku położnictwo.
zdrowie publiczne:
a) specjalność medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe - rozmowa kwalifikacyjna dot. ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego
Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim lub studiów II stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo lub fizjoterapia.
b) pozostałe specjalności - rozmowa kwalifikacyjna
Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia bądź jednolitych magisterskich z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej.

 

Uwaga!

 • punkty z poziomu rozszerzonego matury w procesie rekrutacji liczone są podwójnie (nie dotyczy kierunków: biotechnologia i elektroradiologia)
 • na studiach niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) część zajęć odbywa się w godzinach przedpołudniowych

Film

 

Pod lupą

Studiuj Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
Zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownictwo medyczne to system organizacyjny polegający na zwartej i skoordynowanej gotowości ludzi, zasobów i jednostek organizacyjnych uruchamianych w trybie pilnym celem opanowania nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne przygotowują do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu. Głównie w zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego, lotniczym pogotowiu ratunkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym.

Studiuj Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
Zdrowie publiczne wymaga interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań biologiczno-medycznych mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz efektywnych działań ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych i administracyjnych dotyczących profilaktyki, edukacji zdrowotnej oraz poprawy jakości usług medycznych.

Absolwenci posiadają wielokierunkową wiedzę w obszarze nauk o zdrowiu w specjalnościach poszukiwanych na dynamicznie rozwijającym się rynku usług medycznych i jednostek administracji ochrony zdrowia.

Studiuj Dietetykę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
Dietetyka jest kierunkiem obejmującym wiedzę z zakresu wielu dyscyplin naukowych, takich jak biologia medyczna i medycyna, a także z zakresu dziedziny nauk o zdrowiu.

Absolwenci dietetyki są specjalistami posiadającymi zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, technologii przygotowywania potraw, a także poradnictwa żywieniowego.

Studiuj Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
Dlaczego warto być pielęgniarką?
- zawód, który znajduje się na 2. miejscu zaufania publicznego;
- stały rozwój zawodowy;
- praca w zespole, którego celem jest pomoc człowiekowi zdrowemu oraz choremu w radzeniu sobie z chorobą i niepełnosprawnością;
- praca w różnorodnych środowiskach (m.in. szpitalach, przychodniach, szkołach, zakładach karnych);
- dużo miejsc pracy: na świecie brakuje ponad 1 mln pielęgniarek.