Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

adres:
 al. Niepodległości 10
 61-875 Poznań
 Poznań
 wielkopolskie

kontakt:
 tel. 618569000

www.ue.poznan.pl


Opis

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu:
- absolutna czołówka ogólnopolskich rankingów
- europejska jakość kształcenia poparta certyfikatami i akredytacjami
- światowe wzorce kształcenia menedżerskiego
- zajęcia z autorytetami nauki i biznesu
- ponad 50 specjalności zgodnych z najnowszymi trendami biznesu
- szerokie kontakty międzynarodowe
- absolwenci zasilają kadry zarządzające renomowanych firm i konsorcjów
- studia w mieście będącym centrum międzynarodowego biznesu. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to uczelnia z absolutnej czołówki ogólnopolskich rankingów. Jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół wyższych o tym profilu w Polsce. Specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników administracji rządowej, samorządowej i unijnej. Swoją renomę zawdzięcza wysokiej jakości nauczania oraz uwzględniającej światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze trendy biznesu ofercie dydaktycznej. Silną stroną Uczelni jest kadra dydaktyczna tworzona przez autorytety nauki i praktyki gospodarczej, szerokie kontakty międzynarodowe oraz współpraca z biznesem. O randze uczelni świadczą przyznane jej certyfikaty i akredytacje. Programy nauczania odpowiadają wymogom globalnego rynku pracy, najnowszym rozwiązaniom z zakresu rozwoju myśli ekonomicznej i praktyki gospodarczej oraz są dostosowane do unijnych standardów edukacji. Uczelnia ma wdrożony europejski standard rozliczania studiów ECTS umożliwiający studentom budowanie międzynarodowej ścieżki studiów. Stała wymiana wzorców kształcenia z ośrodkami z całego świata, rozbudowane programy wyjazdów zagranicznych, wykłady i specjalności w językach obcych oraz bloki zajęć prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z międzynarodowych koncernów powodują, że studenci kończący Uczelnię są dobrze przygotowani do wyzwań krajowego i międzynarodowego rynku pracy. Absolwenci są cenieni przez pracodawców i zajmują eksponowane pozycje zawodowe. Z raportu opublikowanego przez wiodącą polską gazetę, w którym pod uwagę wzięto wykształcenie szefów największych polskich firm, wynika, że UEP należy do elitarnego grona najsilniejszych ośrodków akademickich kształcących decydentów gospodarczych i kadry kierownicze najwyższego szczebla.
 
Bogata oferta UEP to studia: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, MBA oraz podyplomowe. UEP posiada ponadto status centrum egzaminacyjnego Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych (EBC*), oferuje także możliwość otrzymania międzynarodowych certyfikatów znajomości biznesowego języka niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.
 
W murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wykładali gościnnie m.in.: Margaret Thatcher, Janos Kornai, Leszek Balcerowicz, Danuta Hübner, Theodore R. Marmor (były doradca Białego Domu), Todd Bermont (doradca firm z czołówki Fortune 1000). W czerwcu 2010r. Uczelnia była organizatorem jednej z największych światowych konferencji finansowych - Global Finance Conference, z udziałem amerykańskiego Noblisty Roberta Mundella.

Oferta edukacyjna

Studia I stopnia

Wydział Ekonomii

Kierunek: Ekonomia
Specjalności:
 • ekonomia globalna i menedżerska
 • polityka i gospodarka żywnościowa
 • publicystyka ekonomiczna i public relations
 • strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • zasoby ludzkie w organizacji

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalności:
 • bankowość i pośrednictwo finansowe - finanse, audyt i podatki
 • rachunkowość i skarbowość
 • ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem

Kierunek: Polityka społeczna
Specjalności:
 • finanse i zarządzanie usługami społecznymi
 • komunikacja społeczna

Kierunek prawno-ekonomiczny

Finance - kierunek międzywydziałowy (studia anglojęzyczne, płatne)

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Kierunek: Gospodarka turystyczna
Specjalności:
 • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 • zarządzanie turystyką w regionie

Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Specjalności:
 • International Business (specjalność w języku angielskim, studia płatne)
 • logistyka międzynarodowa
 • przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
 • biznes międzynarodowy

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalności:
 • analityka gospodarcza
 • elektroniczny biznes
 • informatyka w gospodarce i administracji
 • inżynieria finansowa
 • e-business (specjalność w języku angielskim, studia płatne)

Wydział Towaroznawstwa

Kierunek: Towaroznawstwo
Specjalności:
 • ekologia produktów
 • menedżer produktu
 • kształtowanie jakości produktów przemysłowych
 • kształtowanie jakości produktów spożywczych
 • zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
 • Quality of Products

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji (brak podziału na specjalności na studiach I stopnia)

Kierunek: Product and Process Management (studia w języku angielskim, płatne)
Specjalność: Environment and Technology in Business

Wydział Zarządzania

Kierunek: Finanse i rachunkowość biznesu
Specjalności:
 • analityka usług finansowych
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • W przygotowaniu: rachunkowość informatyczna

Kierunek: Gospodarka przestrzenna
Specjalność: rozwój miast i regionów

Kierunek: Zarządzanie
Specjalności:
 • handel i marketing
 • komunikacja w biznesie
 • konsulting gospodarczy
 • logistyka krajowa i międzynarodowa
 • organizacja i zarządzanie w biznesie
 • zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • zarządzanie przedsiębiorstwami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie projektami

Finance - kierunek międzywydziałowy (studia anglojęzyczne, płatne)


Studia II stopnia

Wydział Ekonomii

Kierunek: Ekonomia
Specjalności:
 • ekonomia globalna i menedżerska
 • polityka i gospodarka żywnościowa
 • publicystyka ekonomiczna i public relations
 • strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • zasoby ludzkie w organizacji

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalności:
 • bankowość i pośrednictwo finansowe
 • finanse, audyt i podatki
 • finanse w gospodarce żywnościowej
 • rachunkowość i skarbowość
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • inwestycje finansowe
 • doradztwo finansowe

Kierunek: Polityka społeczna
Specjalności:
 • finanse i zarządzanie usługami społecznymi
 • komunikacja społeczna

Finance - kierunek międzywydziałowy (studia anglojęzyczne, płatne)

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Kierunek: Gospodarka turystyczna
Specjalność: międzynarodowy biznes turystyczny

Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Specjalności:
 • international Business (specjalność w języku angielskim, studia płatne)
 • logistyka międzynarodowa
 • przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
 • zarządzanie i finanse międzynarodowe

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalności:
 • analityka gospodarcza
 • elektroniczny biznes
 • informatyka w gospodarce i administracji
 • inżynieria finansowa
 • e-business (specjalność w języku angielskim, studia płatne)

Kierunek: aplikacje internetu rzeczy *warunkowo (kierunek interdyscyplinarny, zostanie uruchomiony po zawarciu nowej umowy przez UEP i UAM)

Wydział Towaroznawstwa

Kierunek: Towaroznawstwo
Specjalności:
 • menedżer produktu
 • menedżer produktów kosmetycznych
 • kształtowanie jakości produktów przemysłowych
 • kształtowanie jakości produktów spożywczych
 • design i komercjalizacja produktu
 • zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalności na drugim stopniu studiów stacjonarnych:
 • zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej
 • zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
 • zarządzanie jakością produktów

Wydział Zarządzania

Kierunek: Finanse i rachunkowość biznesu
Specjalności:
 • analityka usług finansowych
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • operacje finansowe funduszy inwestycyjnych (studia we współpracy z Franklin Templeton Investments)
 • W przygotowaniu: rachunkowość informatyczna oraz rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA

Kierunek: Zarządzanie
Specjalności:
 • handel i marketing
 • komunikacja w biznesie
 • konsulting gospodarczy
 • logistyka krajowa i międzynarodowa
 • organizacja i zarządzanie w biznesie
 • przedsiębiorczość w małej i średniej firmie
 • wycena nieruchomości
 • zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • zarządzanie portem lotniczym
 • zarządzanie przedsiębiorstwami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie projektami
 • Innovation Management (specjalność w języku angielskim, studia płatne)
 • zarządzanie municypalne

Finance - kierunek międzywydziałowy (studia anglojęzyczne, płatne)

Zasady rekrutacji

I stopień

Rejestracja
Zgłoszenia na wybrany wydział i kierunek (przy kilku obowiązuje odrębna aplikacja na każdy z wybranych wydziałów i kierunków) odbywają się drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie www.ue.poznan.pl.
Kandydatów obowiązuje opłata rekrutacyjna.

Przedmioty kwalifikacyjne
O kwalifikacji do przyjęcia na studia przesądza miejsce na liście rankingowej.

Przedmioty kwalifikacyjne obowiązujące na danych wydziałach:

Wydział Ekonomii:

Kierunek: Ekonomia

Kierunek: Finanse i rachunkowość

- przedmiot do wyboru: geografia, historia, informatyka

- matematyka

- język do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Kierunek: Polityka społeczna

- przedmiot do wyboru: geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

- język do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Kierunek: Prawno-ekonomiczny

(studia licencjackie I stopnia)

- przedmiot do wyboru: geografia, historia, matematyka

- język do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Wydział Gospodarki Międzynarodowej:

Kierunek: Gospodarka turystyczna

Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze

- przedmiot do wyboru: geografia, historia, informatyka

- matematyka

- język do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

 

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej:

Kierunek: Informatyka i ekonometria

- przedmioty do wyboru: geografia, historia, informatyka

- matematyka

- język do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Wydział Towaroznawstwa:

Kierunek: Towaroznawstwo

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

- przedmiot do wyboru: biologia, chemia, matematyka, fizyka

- język do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Wydział Zarządzania:

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Kierunek: Gospodarka przestrzenna

Kierunek: Zarządzanie

- przedmiot do wyboru: geografia, historia, informatyka

- matematyka

- język do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

 

Studia stacjonarne:
Lista sporządzana jest na podstawie punktów uzyskanych przez kandydatów z pisemnej części egzaminu maturalnego (nowa matura, matura IB) lub w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej (stara matura, szkoła średnia ukończona za granicą) z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych, obowiązujących na dany wydział i kierunek UEP.

 

Studia niestacjonarne:
Przy przyjęciach na zaoczne studia niestacjonarne pierwszego stopnia brane są pod uwagę oceny uzyskane w ramach starej matury (najwyższa z ocen) albo punktacja procentowa uzyskana na nowym egzaminie maturalnym z przedmiotów kwalifikacyjnych.

 

Przy przyjęciach na wieczorowe studia niestacjonarne pierwszego stopnia brana jest pod uwagę liczba punktów, uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne lub punktacja procentowa uzyskana na nowym egzaminie maturalnym z przedmiotów kwalifikacyjnych.

 

Punktacja
"Nowa matura":

Z postępowania kwalifikacyjnego obejmującego punktację z dwóch lub trzech przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP (z części pisemnej/zewnętrznej egzaminu maturalnego) można uzyskać maksymalnie 200 punktów przy dwóch przedmiotach i 300 punktów przy trzech przedmiotach (patrz tabela powyżej).
Liczbę punktów rankingowych z wybranego przedmiotu z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, ustala się w następujący sposób:
(liczbę punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100) : 2
Liczbę punktów rankingowych z wybranego przedmiotu z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, ustala się w następujący sposób:
(liczba punktówprocentowych na poziomie podstawowym + 40) : 2
Liczbę punktów rankingowych z egzaminu maturalnego z języka obcego według standardów dla klas dwujęzycznych, ustala się w następujący sposób:
(1,2 x liczba punktów procentowych na poziomie klas dwujęzycznych + 100) : 2
Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu kwalifikacyjnego w ramach nowej matury, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.
Jeżeli kandydat uzyskał mniej niż 30 punktów procentowych na wybranym poziomie egzaminu maturalnego z przedmiotu kwalifikacyjnego, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.

 

"Stara matura":
Z postępowania kwalifikacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie po 100 punktów z każdego przedmiotu kwalifikacyjnego (100 pkt. z matematyki, 100 pkt. z języka obcego i 100 pkt. z przedmiotu do wyboru).

 

Studia stacjonarne:
Przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia odbywa się na wydział i kierunek.
Na rok akademicki 2012/2013 obowiązuje podział limitów przyjęć:
1)30% limitu zarezerwowane jest dla absolwentów UEP studiów stacjonarnych I stopnia, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na ten sam kierunek i wydział, który ukończyli na UEP w roku akademickim 2013/2014. Jeżeli liczba takich miejsc kandydatów przekracza 30% limitu, to kandydaci ci mogą się ubiegać o przyjęcie na studia kolejno w ramach puli miejsc, o której mowa w pkt 2 albo pkt 3;

2)50% limitu pomniejszone o liczbę kandydatów przyjętych na podstawie pkt 1 jest zarezerwowane dla absolwentów UEP studiów stacjonarnych I stopnia, którzy ukończyli studia na UEP w roku akademickim 2013/2014. Jeżeli liczba takich kandydatów przekracza wspomnianą część limitu, to kandydaci ci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia kolejno w ramach puli miejsc, o której mowa w pkt 3;

3)do 15% limitu przeznaczono dla absolwentów z roku 2013/2014 studiów stacjonarnych I stopnia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

4)pozostała część limitu przeznaczona jest dla absolwentów UEP, którzy nie zostali przyjęci w ramach puli miejsc, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz absolwentów innych uczelni. Listy rankingowe kandydatów przyjmowanych w ramach puli miejsc, o której mowa w pkt 1 i 2, ustala się na podstawie średniej ocen ze studiów uzyskanej przez kandydata w ciągu 5 semestrów studiów sześciosemestralnych albo 6 semestrów studiów siedmiosemestralnych.

 

Listę rankingową kandydatów przyjmowanych w ramach puli miejsc, o której mowa w pkt 4, ustala się na podstawie wyników pisemnego testu kwalifikacyjnego, obejmującego: część dotyczącą znajomości języka obcego, część sprawdzającą wiedzę ogólną w dziedzinie nauk ekonomicznych i część sprawdzającą wiedzę kierunkową.

 

Studia niestacjonarne:
1.Przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia odbywa się na wydział i kierunek.

2.Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na UEP w latach akademickich 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 i ubiegają się o przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia na ten sam wydział, na którym ukończyli studia pierwszego stopnia, są przyjmowani na podstawie elektronicznej rejestracji i złożenia wymaganych dokumentów. Kandydatom tym przysługuje pierwszeństwo przyjęcia (na ten wydział) przed pozostałymi kandydatami.

3.Pozostali kandydaci na studia niestacjonarne drugiego stopnia mogą się ubiegać o przyjęcie na określony kierunek na podstawie konkursu ocen z przedmiotów zawierających treści podstawowe i kierunkowe określone w aktualnie obowiązującym rozporządzaniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia (tzw. Minimum programowego).