Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

adres:
 ul. Wieniawskiego 1
 61-712 Poznań
 Poznań
 wielkopolskie

kontakt:
 tel. 618294000

www.amu.edu.pl


Opis

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, założony w 1919 roku, jest jedną z największych oraz najlepszych uczelni w Polsce. Społeczność Akademicką UAM tworzą 52 tysiące osób - studentów, doktorantów oraz wykładowców. Na 15 Wydziałach można pobierać naukę na jednym z 280 kierunków oraz specjalności, a także na jednym z 60 kierunków studiów podyplomowych. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu działa blisko 200 kół naukowych, które pozwalają na pogłębienie zdobytej na zajęciach wiedzy oraz rozwijanie swoich talentów. Ponad 5 milionów woluminów liczą zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej oraz bibliotek wydziałowych.

Infrastruktura
Łączna powierzchnia budynków i gmachów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to ponad 400 tys. m2. Są to nie tylko budowle nowoczesne wyposażone w specjalistyczną aparaturę, ale także budowle zabytkowe. UAM składa się z trzech kampusów: Szamarzewo, Morasko oraz Kampus Śródmiejski. Morasko to obecnie jeden z najnowocześniejszych kampusów akademickich w Polsce. Za sprawą kolejnych dużych inwestycji stopniowo przekształca się w dzielnicę naukową Poznania. To tu powstały środowiskowe, interdyscyplinarne centra: Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne oraz Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. W najbliższym czasie oddany zostanie do użytku budynek nowego Collegium Historicum.

Uczelnia posiada także rozbudowaną bazę sportową, dzięki której żacy mogą uprawiać jedną z 44 różnych dyscyplin.

Oferta edukacyjna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje studia licencjackie oraz magisterskie (zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym):

Prowadzone są także zajęcia na studiach podyplomowych oraz doktoranckich:

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywa się za pośrednictwem systemu internetowego.

 

Jedyne co trzeba zrobić to wybrać kierunek studiów i wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Na wszelkie pytania związane z naborem na studia odpowiada Dział Nauczania UAM (dnuam@amu.edu.pl).