Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

adres:
 ul. Żeromskiego 5
 25-369 Kielce
 Kielce
 swietokrzyskie

kontakt:
 tel. 413497227

www.ujk.edu.pl


Opis

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to jedna z najszybciej rozwijających się uczelni wyższych w Polce. Nasz ośrodek naukowo-dydaktyczny tworzy obecnie 7 wydziałów: Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Wydział Zarządzania i Administracji oraz w Piotrkowie Trybunalskim: Wydział Filologiczno-Historyczny i Wydział Nauk Społecznych.

 

Proponujemy zróżnicowaną ofertę kształcenia obejmującą 35 kierunków studiów w ramach 150 specjalności w obszarze nauk o zdrowiu, humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych, społecznych, artystycznych. Uczymy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich) oraz III stopnia (doktoranckich), a także na studiach podyplomowych. Posiadamy dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie historii i fizyki oraz jedenaście uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora - w zakresie historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, pedagogiki, sztuk pięknych, nauk o polityce, biologii, geografii, fizyki, chemii i nauk o zdrowiu. Wszystkie kierunki otrzymały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to połączenie wspaniałej kadry akademickiej z profesjonalną bazą naukową i najnowocześniejszym kampusem uczelnianym. Student rozpoczynający z nami naukę otrzymuje do dyspozycji specjalistów w swoich dziedzinach naukowych i standardy kształcenia na miarę XXI wieku. Poprzez budowanie pożądanych kwalifikacji i kompetencji umożliwiamy studentom spełnianie wymogów konkurencyjnego rynku pracy w wymiarze regionalnym i krajowym. Studia u nas to nie tylko czas nauki, to również barwne życie studenckie, niezapomniana atmosfera w otoczeniu wyjątkowych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

 

Studiuj z nami w sercu Gór Świętokrzyskich - studiuj na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach!

Oferta edukacyjna

Wydział Humanistyczny

Kierunki -specjalności

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • dziennikarstwo prasowe, 
 • dziennikarstwo radiowe, 
 • dziennikarstwo internetowe

 

Filologia

 • (Studia I stopnia stacjonarne)
 • filologia rosyjska, 
 • filologia rosyjska z przekładoznawstwem, 
 • język rosyjski biznesu, 
 • filologia angielska, 
 • filologia germańska,
 • filologia germańska- międzynarodowa komunikacja turystyczna
  (Studia I stopnia niestacjonarne)
 • filologia angielska
  (Studia II stopnia stacjonarne)
 • filologia rosyjska z przekładoznawstwem
 • filologia angielska
  (Studia II stopnia niestacjonarne)
 • język rosyjski biznesu
 • filologia angielska z translatoryką
 • filologia angielska specjalizacja nauczycielska

 

Filologia polska

 • (Studia I stopnia stacjonarne )
  filologia polska z komunikacją medialną,
 • filologia polska z językiem angielskim, 
 • redakcyjno-wydawnicza
 • filologia polska z logopedią
  (Studia I stopnia niestacjonarne)
 • filologia polska z komunikacja medialną
 • filologia polska z logopedią
  (studia II stopnia stacjonarne)
 • filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku, specjalizacja nauczycielska
 • filologia polska z dziennikarstwem
 • media i kultura
 • menedżer kultury
  (Studia II stopnia niestacjonarne)
 • filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku, specjalizacja nauczycielska
 • filologia polska z dziennikarstwem

 

Historia

 • (Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • historia i kultura krajów obszaru anglojęzycznego
 • dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja, specjalizacja nauczycielska
  (Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • historia kultury i zarządzanie jej dobrami
 • edytorstwo naukowe, specjalizacja nauczycielska

 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 • (Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Biblioteka i nowe media w społeczności lokalnej
 • Biblioteki szkolne i publiczne
 • Zarządzanie informacją
  (Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Biblioteka i nowe media w społeczności lokalnej
 • Biblioteki szkolne i publiczne
 • Zarządzanie informacją
 • Prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa

 

Militarystyka historyczna

 • (Studia I stopnia stacjonarne)
 • Bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie
 • Wojskowe dziedzictwo kulturowe

 

Organizacja turystyki historycznej

 • (Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Krajoznawstwo
 • Turystyka krajów europejskich i śródziemnomorskich

 

Wydział Humanistyczny
25-509 Kielce, ul. Leśna 16
Tel: 41 349 69 98
Fax:  41 349 71 08
e-mail:  whum@ujk.edu.pl
Strona www: ujk.edu.pl/whum

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Kierunki-specjalności

Biologia

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • biologia ogólna, 
 • ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
  (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • biologia środowiskowa, 
 • biologia medyczna z elementami diagnostyki, 
 • ekologia i zarządzanie zasobami przyrody

 

Biotechnologia w języku polskim
(studia I stopnia stacjonarne)

 

Biotechnologia w języku angielskim
(studia I stopnia stacjonarne)

Chemia

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • analiza chemiczna, 
 • chemia techniczna, 
 • chemia kosmetyczna, 
 • analityka środowiska
  (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • chemia techniczna, 
 • analiza chemiczna, 
 • analityka środowiska, 
 • fizykochemia - adsorpcja, chromatografia, spektroskopia, 
 • chemia kosmetyczna

 

Fizyka

 • (studia I oraz II stopnia stacjonarne) 
 • fizyka medyczna, 
 • fizyka z informatyką

 

Fizyka techniczna 

 • (studia I stopnia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne) 
 • elektroradiologia, 
 • fizyka medyczna

 

Informatyka

 

 • (studia I stopnia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne) 
 • teleinformatyka, 
 • technologie informatyczne

 

Informatyka i ekonometria

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • analiza danych, 
 • projektowanie i programowanie systemów informatycznych

 

Geografia 

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • geografia z przyrodą, 
 • geografia z turystyką, 
 • geografia ogólna
  (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • geografia z turystyką,
 • geografia z gospodarką przestrzenna,
 • geografia ogólna,
 • geografia nauczycielska
 • geografia stosowana

 

Matematyka 

 • (studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • nauczanie matematyki, 
 • zastosowanie matematyki

 

Ochrona środowiska 

 • (studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • zarządzanie środowiskowe, 
 • rekultywacja terenów poprzemysłowych
  (studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • monitoring środowiska

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15
Tel: 041 349 62 34
Fax:  041 349 62 33
e-mail: wmp@ujk.edu.pl
Strona www: ujk.edu.pl/wmp

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunki-specjalności

 

Fizjoterapia 
(studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

 

Pielęgniarstwo 
(studia I stopnia stacjonarne) 
(studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
(studia pomostowe niestacjonarne)

 

Położnictwo
(studia I stopnia stacjonarne)
(studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
(studia pomostowe niestacjonarne)

 

Ratownictwo medyczne
(studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 

 

Zdrowie publiczne 

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • epidemiologia,
 • biostatyka,
 • opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszłym wieku
  (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

 

Wydział Nauk o Zdrowiu
25-317 Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19
Telefon: 41 349 69 09
Fax:  41 349 69 16
Strona: wnoz.ujk.edu.pl

 

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Kierunki-specjalności

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych 

 • (studia I stopnia stacjonarne) 
 • edukacja muzyczna
  (studia II stopnia stacjonarne) 
 • prowadzenie zespołów muzycznych, 
 • muzyka kościelna,
 • śpiew estradowy

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk pięknych 

 • (studia I oraz II stopnia stacjonarne) 
 • nowe media, 
 • grafika projektowa i reklama, 
 • media malarskie, 
 • media rzeźbiarskie, 
 • media graficzne

 

Pedagogika 

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna, 
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 
 • doradztwo zawodowe i personalne, 
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną,
 • psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna, 
 • geropedagogika z aktywizacją społeczną seniorów
  (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna, 
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, 
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 
 • doradztwo zawodowe i personalne, 
 • pedagogika środowiskowa i socjalna, 
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

 

Praca socjalna 

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • praca socjalna z rodziną, 
 • praca socjalna z osobą niepełnosprawną i zależną

 

Wzornictwo 

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • komunikacja wizualna,
 • projektowanie produktu

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
25-029 Kielce, ul. Krakowska 11
Telefon: 41 349 67 12
Fax:  41 349 67 13
Strona: wpia.ujk.edu.pl/wped/

 

Wydział Zarządzania i Administracji

 

Kierunki-specjalności

 

Administracja 

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych, 
 • administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego

 

Ekonomia 

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • ekonomika finansów i bankowość,
 • finanse publiczne i skarbowość
  (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • ekonomika zasobów ludzkich
 • ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu turystycznego
 • gospodarka lokalna i finanse samorządowe
 • ekonomika przemysłu i usług
 • pólnocnoeuropejskie studia nad rozwojem

 

Logistyka 

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • logistyka w przedsiębiorstwie, 
 • zarządzanie w logistyce

 

Politologia 

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • polityka regionalna, 
 • polityka międzynarodowa, 
 • polityka społeczno-gospodarcza
  (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • administracyjno-samorządowa, 
 • polityka bezpieczeństwa publicznego, 
 • studia europejskie,
 • pólnocnoeuropejskie studia nad rozwojem,
 • lider w środowisku lokalnym

 

Zarządzanie 

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 • ekonomika i rozwój organizacji,
 • zarządzanie podatkami i rachunkowość
  (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)-
 • zarządzanie finansami, 
 • marketing i wystawiennictwo, 
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, 
 • zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym, 
 • controlling i rachunkowość
 • analityka ekonomiczna w zarządzaniu

 

Wydział Zarządzania i Administracji
Miasto: 25-406 Kielce
Ulica:  ul. Świętokrzyska 21
Telefon: 41 349 65 25, 41 349 65 21/22, 23
Fax:  41 349 65 24
Strona: www: ujk.edu.pl/wzia/

 

Wydział Nauk Społecznych

 

Kierunki-specjalności

 

Bezpieczeństwo narodowe 

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo publiczne

 

Ekonomia 

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • gospodarka samorządów terytorialnych,
 • ubezpieczenia,
 • procedury innowacyjne w gospodarce rynkowej

 

Pedagogika 

 • (studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień, 
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 
 • pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną,
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, 
 • pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego, 
 • edukacja dla bezpieczeństwa, 
 • pedagogika zdrowia z elementami odnowy biologicznej
 • doradztwo zawodowe i personalne

 

Zarządzanie 

 • (studia I oraz stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, 
 • zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie, 
 • zarządzanie w administracji publicznej.

 

Wydział Nauk Społecznych 
(Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 114/118 
Tel: tel. 44 73 27 432
Fax:  44 73 27 435
e-mail: wydzialns@unipt.pl
Strona: www.unipt.pl

 

Wydział Filologiczno-Historyczny

 

Kierunki - specjalności

 

Filologia

 • (studia I stopnia stacjonarne) 
 • filologia angielska z elementami translatoryki i języka biznesu,
 • filologia angielska z nauczaniem języka angielskiego

 

Filologia polska

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • filologia polska z językiem angielskim
 • filologia polska z wiedzą o kulturze, specjalność nauczycielska
 • filologia polska z dziennikarstwem, 
 • filologia polska  z twórczym pisaniem (creative writing) 
 • filologia polska z logopedią (nauczycielska)
  (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • filologia polska z wiedzą o kulturze, 
 • filologia polska z dziennikarstwem, 
 • filologia polska z uprawnieniami nauczycielskimi,
 • filologia polska z edytorstwem
 • filologia polska z wiedza o kulturze nauczycielska

 

Historia

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • archiwistyka, 
 • europeistyka wschodnia, 
 • ochrona dziedzictwa kulturowego, 
 • historia wojskowości, 
 • historia z wiedza o społeczeństwie
  (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • archiwistyka, 
 • europeistyka wschodnia, 
 • zarządzanie współczesna dokumentacją, 
 • ochrona dziedzictwa kulturowego, 
 • historia wojskowości i bezpieczeństwa państwa, 
 • historia z wiedza o społeczeństwie

 

Stosunki międzynarodowe

 • (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • bezpieczeństwo międzynarodowe, 
 • międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 
 • dyplomacja europejska, 
 • dziedzictwo europejskie i narodowe,
 • integracja środkowoeuropejska
  (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) 
 • bezpieczeństwo i  porządek publiczny, 
 • logistyka międzynarodowa, 
 • dyplomacja europejska, 
 • integracja środkowoeuropejska,

 

Wydział Filologiczno-Historyczny 
(Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 116
Telefon: 44 73 27 422
e-mail: wydzialns@unipt.pl
Strona: www.unipt.pl

 

Kierunki studiów doktoranckich
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka
4. Historia
5. Geografia
6. Językoznawstwo
7. Pedagogika
8. Sztuki piękne
9. Literaturoznawstwo

Rekrutacja na studia doktoranckie
http://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-doktoranckie/
Pomoc merytoryczna: 41 349 72 28

 

Kierunki w zakresie studiów podyplomowych w roku akademickim 2013/2014:
1. Administracja bezpieczeństwa publicznego
2. Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
3. Aktywizacja społeczna i życiowa seniorów
4. Animacja społeczno-kulturalna młodzieży i dorosłych
5. Archiwistyka
6. Diagnoza i terapia pedagogiczna
7. Dziedzictwo kulturowe regionu
8. Edukacja muzyczna
9. Edukacja zdrowotna z profilaktyką środowiskową
10. Ekonomika i zarządzanie organizacją
11. Europejskie studia menedżerskie
12. Fizyka
13. Fundusze unijne. Pozyskiwanie i zarządzanie.
14. Historia
15. Historia i kultura Żydów
16. Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok
17. Komunikowanie polityczne, rzecznictwo prasowe, public relations
18. Kreowanie wizerunku (z warsztatami umiejętności komunikacyjnych)
19. Lider w środowisku lokalnym
20. Logopedia ogólna
21. Matematyka
22. Metodologia, organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi
23. Nauczanie historii w szkole
24. Nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej (IV - VI)
25. Nauczyciel wobec problemów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)
26. Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami ludzkimi
27. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
28. Organizacja turystyki historycznej
29. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
30. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i interwencja kryzysowa
31. Protokół dyplomatyczny i ceremoniał w administracji publicznej
32. Przygotowanie pedagogiczne
33. Przyroda w edukacji szkolnej II+IV
34. Terapia zajęciowa
35. Ubezpieczenia majątkowe
36. Wiedza o kulturze
37. Wiedza o Polsce i świecie współczesnym (WOS)
38. Wiedza o społeczeństwie
39. Współczesny samorząd a tradycje ludowe.
40. Wychowanie fizyczne
41. Zarządzanie finansami i księgowość
42. Zarządzanie oświatą
43. Zarządzanie podmiotem leczniczym
44. Zarządzanie polityką społeczną
45. Zarządzanie współczesną kancelarią i archiwum
46. Zarządzanie zasobami ludzkimi
47. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
48. Zoofizjoterapia

 

Rekrutacja na studia podyplomowe
http://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa/
Pomoc merytoryczna: 41 349 72 27

Zasady rekrutacji

Ogólne zasady podczas rekrutacji elektronicznej - krok po kroku

1. Rejestracja

 • Dane osobowe kandydata.
 • Dane kontaktowe.
 • Informacje o wykształceniu.
 • Informacje dodatkowe.

2. Logowanie (PESEL i hasło).
3. Wybór kierunków / specjalności (częściowa rejestracja)
4. Opłata rekrutacyjna

 • Po zapisaniu się na kierunek /specjalność należy dokonać opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy:
  BRE Bank S.A. 86 1140 2020 0000 3553 6600 1009
 • Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
  W tytule przelewu należy wpisać numer PESEL

 

Jeśli kandydat wybiera kilka kierunków / specjalności to może dokonać jednej wpłaty bankowej z kwotą zgodną z wyświetloną w zakładce "Opłaty rekrutacyjne".

 

Wpłacona kwota zostanie wyświetlona w zakładce "Opłaty rekrutacyjne" w ciągu 3-7 dni od daty wykonania przelewu.

 

Kandydat, który wniósł opłatę na konto UJK i nie otrzymał potwierdzenia na indywidualnej stronie rejestracyjnej zobowiązany jest zgłosić się do sekretarza instytutowej komisji rekrutacyjnej z pokwitowaniem wpłaty w celu potwierdzenia opłaty w systemie ER.

 

Opłacenie postępowanie rekrutacyjnego polega na kliknięciu na przycisk "przypisz opłatę" przy wybranym kierunku / specjalności w zakładce "Opłaty rekrutacyjne". Opłatę tą można wycofać i przeznaczyć na inny kierunek / specjalność nie później niż przed upływem terminu składania ofert na kierunek specjalność z którego kandydat chce zrezygnować.

 

5. Dokończenie rejestracji (pełna rejestracja)
Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej należy przejść do zakładki opłaty rekrutacyjne i kliknąć na odnośnik "Dokończ rejestrację". Kandydat będzie wówczas zobowiązany do uzupełnianie ocen na podstawie kryteriów kwalifikacji na wybranych kierunkach (jeśli takie są wymagane). Po dokończeniu rejestracji z wolnych środków zostanie pobrana opłata rekrutacyjna.

 

6. Wyniki
Po dokończeniu rejestracji kandydat oczekuje na wyniki postępowania które wyświetlą się na stronie po zalogowaniu w zakładce "Stan postępowania kwalifikacyjnego". 
Niedokończenie rejestracji spowoduje nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
Oto komunikaty jakie może zobaczyć kandydat po ogłoszeniu wyników:

 • Decyzja: zakwalifikowany(-a) do przyjęcia.
  Kandydat dostarcza dokumenty w terminie podanym na stronach internetowych i staje się studentem Uniwersytetu. Niedostarczenie dokumentów w wymaganym terminie traktowane jest jako rezygnacja z chęci studiowania i zwalnia miejsce na rzecz innych oczekujących.
 • Decyzja: przyjęty(-a) - złożono dokumenty.
  Kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia i złożył dokumenty w wymaganym terminie. Kandydaci którzy zobaczą taki komunikat będą studentami
 • Decyzja: nieprzyjęty(-a) - za mało punktów.
  W przypadku niezakwalifikowania się na studia, kandydaci którzy uzyskali małą liczbę punktów oczekują na ewentualną rezygnację przyjętych kandydatów. Informacja o tym ile miejsc się zwolniło oraz czy kandydat został zakwalifikowany pojawi się na stronie na drugi dzień po terminie składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
  W przypadku zakwalifikowania się kandydata z listy rezerwowej ma on obowiązek potwierdzenie chęci studiowania poprzez złożenie dokumentów w terminie do 7 dni od decyzji o zakwalifikowaniu się do przyjęcia. Nie złożenie dokumentów w tym terminie oznacza rezygnację z chęci studiowania i zwalnia miejsce dla kolejnych oczekujących z listy rezerwowej.
 • Decyzja: nieprzyjęty(-a) - brak dokumentów.
  Sytuacja dotyczyć będzie kandydatów którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia ale nie dostarczyli dokumentów w wymaganym terminie, co jest jednoznaczne z rezygnacją ze studiowania i zwalnia miejsce na rzecz oczekujących z listy rezerwowej.
 • Decyzja: rezygnacja - wycofano dokumenty.
  Taki komunikat zobaczą kandydaci którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia, następnie złożyli dokumenty i zostali przyjęci na studia poczym zrezygnowali zabierając dokumenty.
 • Decyzja:: zakwalifikowany(-a) do przyjęcia z listy rezerwowej.
  Informacja taka wyświetli się kandydatom najpierw zostali nieprzyjęci z powodu małej ilości punktów, a następnie w wyniku rezygnacji przyjętych kandydatów zostali zakwalifikowani do przyjęcia. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia z listy rezerwowej jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów w ciągu 7 dni od decyzji o zakwalifikowaniu się do przyjęcia. Niezłożenie dokumentów w tym terminie oznacza rezygnację z chęci studiowania i zwalnia miejsce dla kolejnych oczekujących z listy rezerwowej.
 • Decyzja: dyskwalifikacja - podano nieprawdziwe dane
  Kandydaci którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia, aby zostać studentami muszą złożyć dokumenty. Po złożeniu dokumentów następuje ich szczegółowa weryfikacja a w szczególności danych odpowiadających za pozycję na liście rankingowej (oceny). W przypadku podania zawyżonych ocen ze świadectw maturalnych lub innych dokumentów z wynikami nauki - kandydat zostaje zdyskwalifikowany, a jego miejsce zajmują kandydaci z listy rezerwowej.

Dołączenie zdjęcia w formie elektronicznej (236 x 295 pikseli, JPG, kolor). 
Zdjęcia zobowiązani są dostarczyć kandydaci którzy zostaną przyjęci na studia.
Zdjęcie to zostanie wykorzystane do wydruku legitymacji elektronicznej.

 

7. Dokumenty 
Dokumenty składają tylko kandydaci którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia. 

Wykaz dokumentów które należy złożyć znajdzie kandydat w zakładce "Stan postępowania kwalifikacyjnego", następnie przy wybranym kierunku/specjalności należy wybrać "szczegóły postępowania" ->"Wymagane dokumenty"

Kandydat zakwalifikowany do odbywania studiów, który nie złoży dokumentów zostaje skreślony z listy kandydatów.

Kandydaci przystępujący do "międzynarodowej matury" oraz do matur w zagranicznych szkołach średnich, w przypadku nieposiadania świadectwa dojrzałości w terminie składania dokumentów, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia o przystąpieniu kandydata do matury w roku 2012. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, zostaną przyjęte na studia pod warunkiem złożenia świadectwa maturalnego w oryginale nie później niż do końca września 2013 r.

 

Rekrutacja
Dział Nauczania UJK
Tel.: 41 349 72 27
Tel./fax: 41 349 72 28
e-mail: rekrutacja@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/rekrutacja