Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

adres:
 ul. Podchorążych 2
 30-084 Kraków
 Kraków
 malopolskie

kontakt:
 tel. 126626014

www.up.krakow.pl


Opis

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Krakowie. Atuty naszego Uniwersytetu, to przede wszystkim wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania (komfortowe domy studenckie, multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie komputerowe, doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i laboratoryjne oraz wysokie stypendia naukowe i socjalne).

 

Oferta edukacyjna, obejmująca studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe, odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi.

Na Uniwersytecie studenci mogą zdobyć wykształcenie na sześciu wydziałach:

 • Humanistycznym,
 • Filologicznym,
 • Pedagogicznym,
 • Geograficzno-Biologicznym,
 • Matematyczno-Fizyczno-Technicznym,
 • Sztuki.

 

Uczelnia przygotowuje do pracy nie tylko w zawodzie nauczyciela. Nasi absolwenci uzyskują tytuły zawodowe: magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata, dzięki czemu mogą pracować na odpowiedzialnych stanowiskach w szkolnictwie, instytucjach kultury, przedsiębiorstwach oraz w administracji państwowej. Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego stanowią najlepszą kadrę nauczycielską w Polsce, jak również są cenionymi ekspertami w różnorodnych dziedzinach nauki i biznesie.

 

Zdobycie wykształcenia na Uniwersytecie łączy się z rozwijaniem swoich zainteresowań i pasji. Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i Samorządzie Studentów, kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim "Educatus", internetowym Radiu "Spektrum" czy grupie teatralnej działającej z ramienia Klubu Studenckiego "Bakałarz", studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób przyjemny i pożyteczny. W styczniu 2016 roku na Uczelni została otwarta pierwsza w Krakowie Strefa Studenta

 

Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m. in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m. in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje obecnie ze 160 uczelniami partnerskimi. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe.

 

Uniwersytet Pedagogiczny oferuje kształcenie dostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Jednostką koordynującą rozwój zawodowy studentów i absolwentów jest aktywnie działające Biuro Promocji i Karier, które współpracując z doradcami zawodowymi oraz psychologiem, oferuje fachową pomoc w odnalezieniu się na wymagającym rynku pracy. Ponadto, Biuro Promocji i Karier organizuje bezpłatne warsztaty, kursy i szkolenia (m. in. Akademię Biznesu Capgemini oraz Akademię Profesjonalistów Alexander Mann Solutions), współpracuje z pracodawcami oraz posiada uzupełnianą na bieżąco bazę ofert pracy.

Uczelnia posiada bardzo dobrą bazę noclegową. Wysoki standard Akademickiego Centrum Hotelowego, obejmującego domy studenckie "Za Kolumnami" i "Krakowiak" sprawia, że są one jednymi z najlepszych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce! Warto dodać, iż w DS. "Za Kolumnami" mieści się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, oferujące profesjonalną pomoc osobom niepełnosprawnym.

 

Do dyspozycji studentów Uniwersytet udostępnia nowoczesne zaplecze sportowe (m. in. pływalnię, siłownię, saunę, sale gimnastyczne, salę fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka.

 

Nieocenioną pomoc w pogłębianiu wiedzy stanowią uczelniane biblioteki, które dysponują bogatymi zbiorami polskich i obcojęzycznych książek, czasopism i dokumentów cyfrowych.

 

Uczelnia posiada również nowocześnie wyposażone obserwatorium astronomiczne na Suhorze (1000 m n.p.m.) w Gorcach, włączone do ogólnoświatowej sieci obserwatoriów astronomicznych.

Studia I st.

STUDIA I STOPNIA:

 • administracja
 • architektura informacji
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bioinformatyka
 • biologia
 • Digital Design
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • edukacja dla wielokulturowości z elementami glottodydaktyki
 • edukacja dla zrównoważonego rozwoju
 • edukacja dla dorosłych z gerontopedagogiką
 • edukacja medialna
 • etyka - mediacje i negocjacje
 • filologia polska
 • filologia: filologia angielska
 • filologia: filologia germańska
 • filologia: filologia romańska
 • filologia: filologia romańska z językiem angielskim
 • filologia: filologia romańska z językiem rosyjskim
 • filologia: filologia rosyjska
 • filologia: filologia rosyjska z językiem angielskim
 • filologia: filologia rosyjska z językiem francuskim
 • filologia: filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim
 • filologia: filologia włoska
 • filologia: język hiszpański
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • grafika
 • historia
 • infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • informatyka
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • malarstwo
 • matematyka
 • ochrona środowiska
 • pedagogika: edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
 • pedagogika: pedagogika społeczna w języku angielskim
 • pedagogika: promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
 • pedagogika: przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika: psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju
 • pedagogika: społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną
 • pedagogika: wychowanie małego dziecka
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 • praca socjalna
 • poradnictwo edukacyjne i zawodowe
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • sztuka i media, turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
 • turystyka i rekreacja
 • wzornictwo
 • zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

 

STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE KIERUNKI:

 • bioinformatyka
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • gospodarka przestrzenna
 • ochrona środowiska
 • prawo i psychologia

 

Od roku 2016/17

 • ekonomia społeczna
 • komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa
 • logopedia
 • monitoring środowiska przyrodniczego
 • zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Studia II st.

STUDIA II STOPNIA

 

KIERUNKI:

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biologia
 • Digital Design
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • ekonomia społeczna
 • komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa
 • malarstwo
 • praca socjalna
 • turystyka i rekreacja
 • wzornictwo
 • etyka - mediacje i negocjacje
 • filologia polska
 • filologia: filologia angielska
 • filologia: filologia germańska
 • filologia: filologia romańska
 • filologia: filologia rosyjska
 • filologia: filologia włoska
 • filologia: język hiszpański stosowany
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • grafika
 • historia
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • informatyka
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • matematyka
 • ochrona środowiska
 • odnowa biologiczna
 • pedagogika: doradztwo społeczne
 • pedagogika: edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie
 • pedagogika: edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
 • pedagogika: kreowanie lokalnej polityki społecznej
 • pedagogika: poradnictwo edukacyjne i zawodowe
 • pedagogika: przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika: społeczno-opiekuńcza
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
 • zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe