"W każdej wiedzy jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki.", jak zwykł mawiać Immanuel Kant. Jeśli zgadzasz się z nim i chcesz rozwijać swoją wiedzę matematyczną lub informatyczną, to znajdziesz tutaj wiele ciekawych i perspektywicznych kierunków studiów, po których na pewno nie będziesz mieć problemów ze znalezieniem pracy.

W dobie niemal całkowitej komputeryzacji, kierunki te cieszą się sporą popularnością. Do prostych, łatwych i przyjemnych nie należą, ale jeśli interesujesz się komputerami na pewno się nie zawiedziesz.

Wejściówką dla kandydata na tego typu kierunki jest wiedza matematyczna i informatyczna, biegłość w obsłudze komputera i pasja. Bez tej ostatniej ciężko jest osiągnąć dwie pierwsze. Jeśli już dostaniesz się na wymarzony kierunek, rozmawiaj o nim raczej ze znajomymi z uczelni. Znajomym z innych kierunków niewątpliwie zaimponuje Twoja wiedza, z chęcią z niej skorzystają, ale nie do końca zrozumieją co chcesz im przekazać. Studia informatyczne grożą osiągnięciem wysokiego stopnia zaawansowania tematu.

Jeśli jednak dalej będziesz uważał, że jeszcze długa droga przed Tobą do ostatniego stopnia wtajemniczenia w branży IT, to polecamy skorzystać z oferty informatycznych studiów podyplomowych, które realizowany są na polskich uczelniach.

Bioinformatyka jest nową dziedziną nauk biologicznych, która stosuje techniki i modele komputerowe do przetwarzania informacji gromadzonej w biologicznych bazach danych. Informatyka jest dzisiaj niezbędnym narzędziem służącym do opisu, monitorowania i analizy przebiegu różnych zjawisk w przyrodzie. Pozwala lepiej poznać i zrozumieć rządzące nią prawa. Dlaczego warto rozpocząć ten kierunek studiów i czym różnią się od klasycznych studiów informatycznych? Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o bioinformatyce, zapraszamy do lektury!
Studia na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji dają możliwość teoretycznego i praktycznego poznania podstaw informatyki oraz ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej. Są to studia interdyscyplinarne, łączące elementy humanistyczne z informatycznymi. Na studiach nauczyć się wszystkiego, co związane z tworzeniem i administrowaniem serwisem www, szczególnie tych wykorzystywanych do edukacji czy w szkolnictwie. Dlaczego warto i gdzie znajdziesz pracę? Jakie treści obejmuje program studiów? Zapraszamy do dalszej lektury!
Teraz możesz wykorzystać wiedzę z obu dziedzin, studiując Geoinformatykę. Najprościej rzecz ujmując Geoinformatyka to nauka łącząca geografię z informatyką. Powstała, by ułatwić pracę ludziom zajmującym się gromadzeniem informacji o klimacie, pogodzie, zasobach naturalnych, demografii, itp. Dzięki Geoinformatyce napływające z rozmaitych źródeł dane mogą być zbierane, analizowane, przetwarzane i przekazywane za pomocą różnych narzędzi informatycznych. By zostać studentem tego kierunku należy bardzo dobrze zdać maturę z przedmiotów ścisłych oraz z geografii i języka obcego.
Wiedza informatyczna wykorzystywana jest w niemal wszystkich sferach naszego życia. Jest dziedziną dynamiczną i bardzo rozwojową. Pozostaje jednak niezmienny kanon wiedzy - podstaw, od których zaczniesz naukę na kierunku Informatyka. Już w liceum warto uczyć się matematyki, będzie ona potrzebna szczególnie na początku. Znajomość programowania pomaga, ale ta umiejętność nie jest wymagana - uczy się jej od podstaw. Podczas studiów na kierunku Informatyka bardzo ważne są zajęcia praktyczne, a także umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej podczas ćwiczeń.
Informatyka gospodarcza przeznaczona jest dla osób, które chcą pracować przy tworzeniu, rozwijaniu i wykorzystywaniu informatycznych systemów narzędziowych stosowanych w gospodarce np. systemów finansowo-księgowych, ale także posiadać umiejętność tworzenia systemów ekspertowych wykorzystywanych do modelowania i analizy zjawisk gospodarczych. Ten kierunek studiów to przyszłościowy wybór dla wszystkich, którzy w przyszłości chcieliby zająć projektowaniem, wdrażaniem i obsługą system informatycznych niezbędnych w firmach specjalizujących się w finansach.
Kierunek Informatyka i ekonometria przygotowuje studentów do tworzenia aplikacji finansowych i biznesowych oraz do wszechstronnego opanowania i stosowania narzędzi informatycznych i ekonometrycznych w procesach zarządzania podmiotami gospodarki i administracji oraz w bieżącym ich funkcjonowaniu. Warto już na wstępie zaznaczyć, że jest to kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, dlatego idealny kandydat powinien wykazać podstawą wiedzą z zakresu programowania i zarządzania bazami danych, a także wiedzą z zakresu ekonomii. Zapraszamy do lektury!
Współczesne zastosowania stawiają przed informatykiem nie tylko wyzwania klasyczne i osadzone w znanych technologiach. Kreatywność w zakresie informatyki polega również na zdolności do rozwiązywania problemów nietrywialnych, wymagających zastosowania metod i technik zaliczanych do sztucznej inteligencji. Na poziomie kształcenia licencjackiego zakłada się wprowadzenie przedmiotów pozwalających na opanowanie podstawowych metod rozwiązywania problemów złożonych, trudno algorytmizowanych, prowadzenia analiza danych, eksploracji baz danych, odkrywania wiedzy i tworzeniem systemów bazą wiedzy.
Studia na kierunku Informatyka przemysłowa przygotowują kadry inżynierów informatyków, którzy będą gotowi do rozwiązywania złożonych problemów z dziedziny zastosowań informatyki w przemyśle, dlatego tak ważna dla kandydata, który chce studiować Informatykę w przemyśle, jest umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi i postawą przedsiębiorczą i kreatywną. Czym różni się informatyka przemysłowa od tej zwykłej? Jeśli chcesz wiedzieć jakie treści programowe pojawiają się w trakcie zajęć, koniecznie przeczytaj dalej!
Studia na kierunku Informatyka stosowana mają na celu przygotowanie do pracy, w której zaistnieje potrzeba zastosowania rozwiązań informatycznych w konkretnych dziedzinach wiedzy, np. w naukach przyrodniczych, psychologii czy pedagogice. Studia mają charakter interdyscyplinarny, dlatego oprócz umiejętności programowania, należy wykazać innymi zainteresowaniami z zakresu nauk ścisłych. Nie stanowi to dla Ciebie wyzwania? Chciałbyś wiedzieć, gdzie absolwenci znajdują pracę? Świetnie, w takim razie dowiedz się czegoś więcej o informatyce stosowanej.
Informatyka jest dziedziną, bez której nie funkcjonuje obecnie żadna sfera biznesu. Połączenie wiedzy ekonomicznej i informatycznej daje szansę na zajęcie konkurencyjnej pozycji na rynku pracy. Dlaczego warto wybrać ten kierunek? Po pierwsze dlatego, że specjaliści w zakresie IT są obecnie jednymi z najlepiej opłacanymi pracownikami. Można powiedzieć, że umiejętności w tym zakresie nigdy nie wyjdą z mody. Dodatkową zaletą jest oczywiście obecność zagadnień powiązanych z biznesem oraz ekonomią. Dlaczego warto wybrać ten kierunek? Zapraszamy do lektury!
Inżynieria cyfryzacji zalicza się do kierunków z grupy informatyczno-matematycznych. Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, iż na rynku pracy najbardziej poszukiwaną grupę zawodową stanowią specjaliści z zakresu IT. Głównym celem inżynierii cyfryzacji jest wdrażanie oprogramowania i nowoczesnych rozwiązań informatycznych w biznesie, przemyśle, administracji i życiu codziennym. Jeśli chcecie aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju gospodarki, to ten kierunek studiów jest dla Was doskonałym rozwiązaniem. Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dalej!
Student kierunku Inżyniera obliczeniowa posiada cenne umiejętności oceny proponowanych przez systemy informatyczne rozwiązań. Potrafi także modyfikować sposób działania systemów informatycznych poprzez odpowiedni dobór danych wejściowych, a także ewentualne modyfikacje samych systemów lub ich konfiguracji. Dzięki wiedzy z rozmaitych dziedzin nauki i techniki posiada umiejętności tworzenia poprawnych merytorycznie modeli obliczeniowych oraz właściwej oceny wyników pod kątem ich zgodności z rzeczywistymi zjawiskami i procesami. Zapraszamy do dalszej lektury!

Kierunek wypełnia lukę powstałą na rynku pracy - kształci inżynierów z umiejętnością całościowego spojrzenia na świat technologii, którzy potrafią zbudować, zmotywować i prowadzić swój zespół. Innowacyjnością tego kierunku jest fakt, że student po części sam kształtuje swój program studiów. Po uzyskaniu zaliczenia z przedmiotów bloku podstawowego, po konsultacji z opiekunem, wybiera przedmioty, które chce poznawać. Absolwent Inżynierii systemów potrafi łączyć w ramach jednego projektu wiele różnych kompetencji i technologii, z których składają się współczesne linie produkcyjne i usługowe.

Matematyka przewija się przez wszystkie sfery naszego życia, to dlatego nazywana jest królową nauk. Jest ona dynamiczną symbiozą dziedzin, działów oraz teorii, które przenikają się wzajemnie. Kierunek ten nadaje się przede wszystkim dla osób z zamiłowaniem do tej dziedziny. Wybierając się na matematykę należy posiadać zdolność logicznego myślenia, analizowania, oraz dobrą pamięć i wyobraźnię. Kandydat powinien być też zaznajomiony z podstawową wiedzą w zakresie matematyki, niezbędna jest rozszerzona matura z matematyki. Zapraszamy do lektury!
Celem kształcenia na kierunku Matematyka komputerowa jest przygotowanie teoretyczne w zakresie matematyki i informatyki. Kierunek przeznaczony jest dla osób, które nie mogą się zdecydować czy studiować matematykę, czy informatykę. Absolwent powinien być specjalistą z zakresu informatyki szczególnie dobrze przygotowanym do rozwiązywania problemów wymagających dobrego ogólnego przygotowania matematycznego. Powinien posiadać niezbędną wiedzę teoretyczną w zakresie zarówno matematyki, jak również informatyki i umiejętność jej praktycznego zastosowania.
Kierunek Matematyka Stosowana adresowany jest do studentów, którzy oprócz wiedzy matematycznej pragną poznać przede wszystkim zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie. W ramach tego kierunku kursy prowadzone będą przez specjalistów w zakresie zastosowań matematyki w naukach technicznych. Przewidziane są także mini kursy prowadzone przez przedstawicieli przemysłu i biznesu. Kto będzie idealnym kandydatem na te studia i jakie treści programowe pojawiają się na zajęciach? Gdzie absolwenci znajdą zatrudnienie? Zapraszamy do lektury!
Ludzki mózg to niesamowite narzędzie. Korzystamy z niego od początku istnienia ludzkości, a jeszcze nie poznaliśmy wszystkich jego możliwości i zasad działania. Neuroinformatyka jest to nauka zajmująca się badaniami mózgu z wykorzystaniem metod fizyki. Studia na tym kierunku mogą być bardzo wymagające, ale i fascynujące. Neuroinformatyka ma zastosowanie w badaniach naukowych i praktyce klinicznej. Jest to dziedzina interdyscyplinarna - badania mózgu to pogranicze informatyki, biologii, kognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki.

Są to wyłącznie studia magisterskie (II stopnia). Oferta studiów jest skierowana do licencjatów i inżynierów, absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków ekonomicznych, technicznych i ścisłych. Kierunek kształci w dziedzinie oprogramowania inteligentnych budynków, telemedycyny, urządzeń gospodarstwa domowego nowej generacji czy wirtualnych laboratoriów. Absolwenci Technicznego zastosowania Internetu są dobrze przygotowani do kierowania zespołami specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat studiowaniu na kierunku techniczne zastosowania, zapraszamy do lektury!

Kierunek Teleinformatyka można studiować na wielu uczelniach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia polegają na wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej do przekazywania informacji między komputerami, a kandydat powinien cechować się logicznym myśleniem, umiejętnością rozwiązywania problemów, zdolnością koncentracji oraz dostrzeganiem niewielkich szczegółów. Absolwent znajdzie zatrudnienie w szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w różnych obszarach zastosowań teleinformatyki. Chcesz wiedzieć jakie zajęcia odbywaja się w ramach studiów?