Studiów Przyrodniczych nie sposób jednoznacznie scharakteryzować. Do tego grona zalicza się bowiem m.in. chemia, fizyka, biotechnologia czy geologia. Każdy z tych kierunków jest diametralnie inny. Jest jednak cecha wspólna: zamiłowanie kandydata do szkolnych przedmiotów ścisłych, czyli biologii, fizyki i chemii, gdyż bez odpowiednich podstaw trudno będzie opanować skomplikowaną wiedzę na studiach.

Studia na kierunkach przyrodniczych dają praktyczny zawód, ale wymagają rownież umiejętności łączenia wiedzy z wielu dyscyplin.

Wiedzę teoretyczną wynosimy ze studiów I oraz II stopnia, ale dopiero praca zawodowa pozwala nam na pełne wykorzytanie umiejętności zdobytych w akademickich murach. Kolejnym krokiem, na drodze do sukcesu, jest stałe poszerzanie i pogłębianie posiadanej wiedzy. Jak? Najprostszym sposobem jest ciężka praca i przyrodnicze studia podyplomowe, które prowadzone są przez polskie uczelnie.

Kierunek Agrochemia jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym w sobie elementy nauk chemicznych oraz nauk rolniczych. Agrochemia ma na celu zwiększenia urodzajności gleby, zwiększenie plonów i poprawy jakości produktów rolnych.
Studia na kierunku Akwakultura i bezpieczeństwo żywności łączą w sobie wiedzę z zakresu funkcjonowania i ochrony ekosystemów wodnych oraz bezpieczeństwa żywieniowego człowieka.
Studia na kierunku Analityka żywności i środowiska wodnego łączą wiedzę z zakresu diagnostyki żywności i środowiska wodnego.
O przyjęcie na kierunek Astrofizyka i kosmologia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia w zakresie nauk ścisłych i technicznych, zainteresowani głębszym poznaniem wszechświata i obiektów, które ten wszechświat wypełniają. Kosmologia zajmuje się wszechświatem jako całością, zaś Astrofizyka gwiazdami, galaktykami i innymi obiektami "zamieszkującymi" wszechświat.
Absolwent uczelni, która prowadzi kierunek Astronomia, posiada wiedzę z zakresu astronomii i fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Potrafi opisywać zjawiska przyrodnicze, formułować problemy badawcze oraz gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje.

Psycholog zwierzęcy zna zwierzę jak własną kieszeń. Potrafi wniknąć w jego umysł i zbadać przyczyny niewłaściwych lub niepożądanych zachowań oraz je wyeliminować. Psycholog zwierzęcy umie zapobiec zagrożeniom ze strony zwierząt hodowlanych i żyjących na wolności. Psycholog zwierzęcy to zawód bardzo rozpowszechniony w Europie Zachodniej. Od jakiegoś czasu psychologię zwierzęcą studiować można także w Polsce. Przed osobami zainteresowanymi tego typu zagadnieniami otwiera się wiele perspektyw zawodowych. Zanim jednak zaczną spełniać się zawodowo, muszą skończyć studia na kierunku behawiorystyka zwierzęca. Studia interdyscyplinarne ukierunkowane na kształcenie w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Kandydat na te studia musi mieć opanowaną chociaż podstawową wiedzę z dziedziny biologii. Dodatkowo powinien też posiadać predyspozycje do pracy ze zwierzętami. Cechy szczególnie pożądane to cierpliwość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz umiejętność analizowania faktów i wyciągania wniosków.

Głównym celem polityki UE w dziedzinie Bezpieczeństwa żywności jest zapewnienie jak najlepszej ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów. Kierunek Bezpieczeństwo żywności ma za zadanie wykształcić jak najlepszych fachowców w tej dziedzinie.

Biochemia to dziedzina nauki zajmująca się procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych: syntezą i rozkładem związków organicznych, przemianami energetycznymi, przekazywaniem informacji genetycznej. Biochemia to unikatowy w skali kraju kierunek przeznaczony dla osób lubiących przedmioty przyrodnicze: chemię i biologię, ale także fizykę i matematykę.
Studia na kierunku Biofizyka mają na celu przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych grupujących fizyków, biologów i chemików, zarówno w ośrodkach krajowych, jak i zagranicznych, zgodnie z potrzebami nowoczesnych placówek naukowo-badawczych, placówek wdrożeniowych i przemysłowych o profilu biotechnologicznym oraz placówek diagnostyki medycznej.
Bioinżynieria to bardzo modny i przyszłościowy kierunek. Uczelnie ze Stanów Zjednoczonych, Anglii czy Japonii już od dawna mają go w swojej ofercie edukacyjnej. W Polsce także można studiować Bioinżynierię i to już w ponad dziesięciu miastach. Bioinżynieria to kierunek niezwykle potrzebny środowisku naturalnemu. Możesz wybrać ten kierunek, jeśli jesteś dobry z biologii i chemii lub zdajesz te przedmioty na maturze. Bioinżynieria to kierunek interdyscyplinarny, stworzony z myślą o ludziach zainteresowanych właśnie biologią, chemią, ale też naukami technicznymi. Łączy w sobie elementy każdej z tych nauk. Jej osiągnięcia mają zastosowanie w tych gałęziach przemysłu, w których wykorzystuje się nowoczesne technologie. Od przyszłych bioinżynierów oczekuje się predyspozycji do pracy w warunkach laboratoryjnych: cierpliwości, skrupulatności i wytrwałości, ale też kreatywny umysł i natura badawcza.
Mówili, że to studia z przyszłością. Mówili, że łatwo na nich nie będzie. Mówili, że pracę znajdę bez problemów. Mówili prawdę! Bioinżynieria produkcji żywności to mój kierunek studiów. Jestem ich absolwentką. Poszłam na te studia, bo pasowałam do profilu kandydata: cierpliwa, wytrwała, lubiąca matematykę, dysponująca dużą wiedzą z biologii i chemii, posiadająca bardzo dobre oceny z egzaminu maturalnego - dostałam glejt i tak oto rozpoczęła się moja przygoda. Studia trwały trzy i pół roku. Wspominam je bardzo miło. Rzeczywiście, tak jak zapewniały władze uczelni, każdy ze studiujących mógł rozwinąć szereg przydatnych umiejętności i kompetencji społecznych. Mnie udało się przede wszystkim zdobyć wysokie kwalifikacje językowe i z tego jestem naprawdę najbardziej zadowolona. Dzięki temu mam wspaniałą pracę i duże szanse na zrobienie błyskotliwej kariery. Polecam Bioinżynierię produkcji żywności wszystkim tym, którzy chcą poznać sekrety wytwarzania i przetwarzania różnych surowców na przykład na potrzeby przemysłu spożywczo - przetwórczego.
Student kierunku Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej będzie przygotowany do prowadzenia chowu i hodowli zwierząt według najnowszych technik i technologii z zachowaniem dobrostanu i biobezpieczeństwa produktów. Posiądzie również wiedzę i umiejętności w zakresie bioinżynierii pasz, toksykologii itp. Słuchacz tego kierunku będzie konkurencyjny na rynku pracy dzięki znajomości metod biotechnologii w hodowli i produkcji pasz, genetyki molekularnej, embriologii, ale także zasad certyfikacji i systemów jakości.
Jestem Tomek. Studiuję na kierunku Bioinżynieria zwierząt. Chciałbym zachęcić Cię do wybrania właśnie tego kierunku. Szedłem na te studia z mieszanymi uczuciami, ale już po miesiącu wiedziałem, że nie mogłem lepiej trafić. Co mają w sobie te studia, że tak bardzo przyciągają maturzystów? Myślę, że najważniejsza jest niesamowita kadra światowej sławy specjalistów, którzy o zwierzętach wiedzą absolutnie wszystko oraz fantastyczna, partnerska atmosfera. Tę czuje się nie tylko w czasie zajęć, ale także podczas prywatnych spotkań. Dużym plusem jest na pewno program nauczania dostosowany do możliwości każdego ucznia, wreszcie bardzo nowoczesne zaplecze naukowe, umożliwiające pracę w komfortowych warunkach. Wstęp na studia uzyskać można poprzez konkurs świadectw. Liczą się oceny na maturze z języka angielskiego oraz któregoś z przedmiotów ścisłych. Studia trwają trzy lata i sześć miesięcy, kończąc się egzaminem, po którym uzyskuje się stopień inżyniera. Kontynuowanie nauki możliwe jest na kierunkach powiązanych z Bioinżynierią zwierząt.
Studia międzykierunkowe, które łączą w sobie dwa kierunki: Rybactwo oraz Technologia żywności i Żywienie człowieka.
Biologia to gałąź nauki, która zajmuje się badaniem różnorodności życia. Nauka ta opiera się na charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu organizmów żywych, a także powstawaniem nowych gatunków, zależnościami pomiędzy nimi i środowiskiem naturalnym. Maturzyści starający się o przyjęcie na ten kierunek powinni oprócz biologii,  interesować się również naukami przyrodniczymi oraz najnowszymi odkryciami z zakresu biologii, ale także wiedzą z chemii, fizyki i matematyki.

Biotechnologia jest przyszłościowym kierunkiem. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem tej dziedziny nauki. Pojawiają się możliwości zastosowania biotechnologii w medycynie, rolnictwie, ochronie środowiska i wielu innych dziedzinach naszego życia. Celem kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania.

Chemia jest przede wszystkim nauką eksperymentalną, której podstawę stanowią reakcje chemiczne prowadzone w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Ważnym zagadnieniem chemii jest badanie substancji i ich przemian jakościowych. Nauka ta stara się wyjaśniać mechanizm tych przemian na poziomie cząsteczkowym, szuka też zależności między własnościami substancji, a ich składem i strukturą atomową.

Jeśli kiedykolwiek marzyliście o stworzeniu własnej, autorskiej receptury kosmetycznej to studia na kierunku Chemia kosmetyczna są dla Was doskonałym wyborem. W czasie studiów zdobędziecie niezbędną wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu chemii, botaniki, genetyki oraz kosmetologii. Wszystkie te informacje będą Wam niezbędne w przyszłej karierze i efektywnej pracy. Marzycie o wprowadzeniu na rynek nowych, rewolucyjnych kosmetyków, które na zawsze odmienią rynek? Studiujcie na kierunku Chemia kosmetyczna.
Do niedawna zastosowanie ekologicznych źródeł energii było jedynie ciekawostką. Jednak obecnie, przy ciągłym dużym eksploatowaniu paliw nieodnawialnych i ich powolnym wyczerpywaniu się, staje się koniecznością, dlatego też powstał kierunek studiów, który przybliża zasady eksploatacji i korzystania z ekologicznych żródeł energii.
Większość energii tego typu używa się jedynie lokalnie, ponieważ elektrownie przekształcające energię tego typu są zbyt drogie, co związane jest z ciągłą zmianą warunków atmosferycznych. Właśnie rozwój nowych technologii umożliwi stosowanie tych źródeł energii na szeroka skalę.
Ważnym aspektem jest upowszechnianie racjonalizacji energii w obliczu problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Jeśli te tematy wzbudzają Wasze zaciekawienie i macie techniczne myślenie, kierunek Ekologiczne źródła energii jest właśnie dla Was.
Na kierunku Eksploatacja mórz i oceanów słuchacze uzyskują wiedzę i kompetencje w zakresie eksploatacji mórz i oceanów. Plan studiów oparty jest na zagadnieniach związanych ze znajomością biologii hydrobiontów, zasadach i prawach funkcjonowania środowiska wodnego, znajomości zasobów, metod oceny ich wielkości oraz zasad prawidłowej eksploatacji, znajomości marikultury, znajomości oceanotechniki, techniki okrętowej, górnictwa i energetyki morskiej.
Farmerstwo to kierunek studiów, którego program zawiera nowe przedmioty o szerokim charakterze. Studia wychodzą naprzeciw aktualnej sytuacji w rolnictwie m.in. produkcji roślin alternatywnych z wykorzystaniem do celów energetycznych i paliwowych. Nowy kierunek Farmerstwo jest powrotem do całościowego traktowania rolnictwa, podzielonego, w minionym okresie tworzenia wielkich gospodarstw rolnych, na produkcję roślinną i zwierzęcą.
Fizyka wyjaśnia najbardziej fundamentalne procesy zachodzące w przyrodzie. Bez fizyki nie powstałyby wszystkie osiągnięcia nowoczesnej technologii. Naukowcy zajmujący się tą dziedziną badają właściwości i przemiany materii i energii oraz oddziaływanie między nimi. Studiowanie Fizyki pozwala zrozumieć strukturę otaczającego nas świata i praw nim rządzących.

Student kierunku Geoanalityka posiądzie wiedzę z zakresu nauk geograficznych oraz pokrewnych dyscyplin naukowych niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych oraz uzyska wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk i procesów przyrodniczych i gospodarczych.
Przedmiotem badań Geofizyki są fizyczne właściwości Ziemi, w tym: magnetyzm, oddziaływania grawitacyjne oraz rozchodzenie się fal sejsmicznych. Przyszły student tego kierunku powinien wykazywać się wyobraźnią przestrzenną, zdolnościami plastycznym i bardzo dobrym stanem zdrowia.

Geografia należy zarówno do nauk przyrodniczych (geografia fizyczna) oraz do nauk społeczno-ekonomicznych (geografia społeczno-ekonomiczna). Ma zatem dwa przedmioty badań: środowisko naturalne oraz człowiek i jego działalność. To kierunek studiów dla ludzi, którzy interesują się przyrodą, lubią podróże i zajęcia w terenie, są wnikliwymi obserwatorami zjawisk natury, jak i tych społeczno-gospodarczych.

Geoinformacja jest to dziedzina geografii zajmująca się zbieraniem, pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, analizą, interpretacją danych geoprzestrzenych, czyli danych o Ziemi. Absolwent powinien być przygotowany do praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w rożnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna, poprzez integrację wiedzy i umiejętności nabytych przez niego podczas studiów.
Geologia to nauka, która zajmuje się badaniem Ziemi, jej budowy, własności, historii i procesów w niej zachodzących. Aby podjąć studia na kierunku Geologia niezbędna jest pasja badawcza, zamiłowanie do rozwiązywania problemów naukowych i logiczne, dedukcyjne myślenie. W tym zawodzie przydatne jest również zainteresowanie przedmiotami z różnych dziedzin nauki, takich jak matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka.

Jak kierować rozwojem gospodarczym i jak układać nasze relacje ze środowiskiem, by zapobiec jego kryzysowi? Jakie działania są niezbędne dla zachowania znośnych warunków życia na Ziemi, w naszym kraju, w miesicie i gminie, w najbliższym otoczeniu? Nauki geograficzne dostarczają podstaw takiej wiedzy, geomonitoring dostarcza narzędzi do wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Kierunek studiów Górnictwo i geologia bazuje na bardzo ważnych dziedzinach wiedzy, zwanych naukami technicznymi i naukami o Ziemi. Charakterystyczną cechą profilu wykształcenia absolwenta jest połączenie wiedzy podstawowej i technicznej (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geoinżynieria, mechanizacja, transport, przeróbka surowców, geodezja, GIS) z przyrodniczą (geologia, geochemia, ochrona środowiska i zdrowia) i społeczną (ekonomia, prawo, zarządzanie, języki obce).
Kierunek Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych został przygotowany dla tych kandydatów, którzy zainteresowani są nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi do zagospodarowania odpadów. Studenci tego kierunku uzyskają wiedzę dotyczącą zwiększania korzyści gospodarczych poprzez zmniejszanie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych.
Hipologia to nauka o koniu domowym, jego budowie, fizjologii, filogenezie, hodowli i chowie, obejmująca także historię hodowli. Jeździectwo obejmuje natomiast wszystkie konkurencje sportów konnych, czyli: rajdy długodystansowe, skoki przez przeszkody, WKKW, ujeżdżenie, woltyżerkę, powożenie, reining. Kierunek Hipologia i jeździectwo daje możliwość realizowania szerokiego, ściśle specjalistycznego programu skoncentrowanego na koniu, jego hodowli i użytkowaniu.
Ten nowo powstały kierunek jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby Unii Europejskiej w dziedzinie rolnictwa. Na niektórych uczelniach jest to specjalność w ramach kierunku zoologia, ponieważ zakres przedmiotowy jest zbliżony do tego na zoologii. Absolwenci tego kierunku po jego ukończeniu otrzymują tytuł inżyniera.

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna dają wiedzę z zakresu m.in. ochrony środowiska, biologii i leśnictwa. Celem kierunku jest nauka tworzenia i odtwarzania ekosystemów oraz z zarządzania środowiskiem i gospodarki odpadami.

Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu inżynierii gospodarki wodnej z uwzględnieniem specyfiki warunków hydrologicznych, hydraulicznych, hydrogeologicznych i ekologicznych.

Na kierunku Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego studenci zdobywają wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną oraz z zakresu ekonomiki i zarządzania produkcją rolniczą.
Absolwent studiów na kierunku Leśnictwo jest przygotowany do pracy w jednostkach Lasów Państwowych na wszystkich poziomach zarządzania oraz organach administracji publicznej odpowiedzialnych za leśnictwo oraz ochronę przyrody i środowiska. Posiada on również kwalifikacje do pracy w firmach związanych z leśnictwem, łącznie z ich tworzeniem i prowadzeniem.
Wybierając uczelnie prowadzące kierunek medycyna roślin możemy liczyć się z rozwijaniem zainteresowań przyrodniczych, zwłaszcza botanicznych i ekologicznych.
Międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze to nowoczesny rodzaj studiów, który pozwala na kształcenie się w więcej niż jednej dyscyplinie akademickiej. Studia mają na celu kształcenie w zakresie logicznego myślenia, formułowania odpowiednich pytań i odpowiedzi, a także poglądów.
Mikrobiologia to dział biologii, który zajmuje się badaniem mikroorganizmów oraz wirusów. Do badanych organizmów należą: bakterie, grzyby oraz niektóre porosty.
Student na kierunku Mikrobiologia stosowana posiądzie wiedzę dotyczącą wszystkich grup drobnoustrojów, opartą na podstawach z nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych oraz technicznych. Będzie wszechstronnie przygotowany do pracy w różnego rodzaju laboratoriach mikrobiologicznych oraz będzie dysponował wiedzą z zakresu mikrobiologii ogólnej, wirusologii, mikologii oraz parazytologii. Będzie również umiał pracować z materiałem biologicznym i klinicznym oraz zapozna się z cyklami diagnostycznymi w laboratoriach zajmujących się mikrobiologią lekarską, mikrobiologią żywności, mikrobiologią weterynaryjną oraz parazytologią. Zostanie przygotowany do pracy z najnowszą aparaturą diagnostyczną i badawczą.
Nauki ścisłe to kierunek interdyscyplinarny, łączący w sobie matematykę, fizykę i chemię. Jest on głównie skierowany do kandydatów, którzy mają umysły ścisłe. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, by umożliwić łatwy dostęp do nowoczesnej aparatury, komputerów i sieci internetowej. Program nauczania ma charakter interdyscyplinarny, a jego celem jest wyrobienie umiejętności rozwiązywania, na drodze analitycznej i numerycznej, złożonych problemów w wielu dziedzinach, także w tych nie objętych formalnym wykształceniem. Duży nacisk na kierunku Nauki ścisłe położony jest na zajęcia laboratoryjne, które pozwolą studentom zdobyć umiejętności praktyczne oraz zrozumieć zasady obsługi i automatyzacji nowoczesnych urządzeń i procesów technologicznych.

Neurobiologia, jako nauka interdyscyplinarna, obejmuje badania dotyczące struktury, funkcji, a także rozwoju ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego człowieka i zwierząt, zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych. Studia na kierunku Neurobiologia łączą wiedzę z zakresu biologii, biochemii i farmakologii z anatomią i fizjologią oraz psychologią i elementami nauk medycznych. Badania neurobiologiczne, które przeprowadzają absolwenci tego kierunku, mają znaczenie zarówno poznawcze jak i praktyczne, gdyż z powodu starzenia się społeczeństw,a choroby o podłożu neurologicznym i psychicznym stanowią coraz większy problem medyczny i społeczny.

Oceanografia to idealny kierunek dla tych, którzy interesują się biologią, geologią, ochroną środowiska związaną z morzem i organizmami morskimi. Będąc już na studiach, możemy wybierać wśród kilku specjalności. Najczęściej są to: oceanografia biologiczna, fizyczna, chemiczna i geologia morza (specjalności zależą od uczelni).
Studia II stopnia na kierunku Ochrona przyrody skierowane są do osób, które chcą połączyć swój przyszły zawód z pasją przyrodniczą (np. w ornitologii, teriologii, fitosocjologii, itp.). Dają możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z podstaw naukowych, prawnych i ekonomicznych dotyczących ochrony przyrody.
Ochrona roślin jest ważnym i niezbędnym elementem technologii produkcji roślinnej. Jej celem jest zapobieganie obniżaniu plonów przez choroby, szkodniki i chwasty oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach. Wspomagana jest przez takie gałęzie nauki jak fitopatologia, entomologia i herbologia. W obrocie krajowym i międzynarodowym bardzo ważne miejsce zajmuje Kontrola fitosanitarna, której celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu i przenoszeniu się szkodników i patogenów roślin oraz produktów roślinnych przez granice państwowe.
Ochrona środowiska naucza jak zapobiegać degradacji środowiska naturalnego oraz właściwego wykorzystania i odnawiania zasobów środowiska. Kierunek ten kładzie nacisk na zagadnienia ekologiczno-przyrodnicze. Ochrona środowiska przygotowuje do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej zapobiegającej skażeniu środowiska w jego trzech obszarach: wodzie, glebie i powietrzu. Naucza też jak oceniać stan skażenia. Kandydat planujący studiować ochronę środowiska powinien interesować się ekologią, przedmiotami przyrodniczymi oraz czuć zamiłowanie do przyrody.

Co wyróżnia "ochronę środowiska w języku angielskim" od podobnych kierunków proponowanych przez niemal wszystkie uczelnie techniczne w kraju? Wyróżnia ją wartość absolwenta. Osoby kończące ten kierunek studiów mają tę przewagę nad innymi, że perfekcyjnie operują specjalistycznym językiem angielskim powszechnie stosowanym w dziedzinie nauk ścisłych. Łatwiej im wobec tego znaleźć ciekawą pracę. Częściej opuszczają Polskę, zatrudniając się zagranicą. Oferta wielu uczelni technicznych w naszym kraju obejmuje zarówno studia pierwszego jak i drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska w języku angielskim. Maturzyści, którzy chcą podjąć studia na tym kierunku muszą wykazać się bardzo dobrymi ocenami z przedmiotów ścisłych oraz dobrą znajomością języka angielskiego, umożliwiającą swobodną komunikację. O wyborze kandydatów na studia magisterskie najczęściej decyduje rozmowa, obejmująca wybrane zagadnienia z zakresu studiów pierwszego stopnia. Nauka na poziomie pierwszego i drugiego stopnia odbywa się oczywiście w języku angielskim.
Ten interdyscyplinarny kierunek pozwala na zdobycie wiedzy technicznej i przyrodniczej, dzięki której bez trudu absolwent będzie rozwiązywał zadania projektowe, wykonawcze czy kierownicze, dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz odpadów.
Ogrodnictwo to jedna z dyscyplin w dziale nauk rolniczych, zajmująca się uprawą roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz projektowaniem i pielęgnacją terenów zieleni, czyli architekturą krajobrazu. Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów do spraw projektowania i pielęgnacji ogrodów, parków oraz innych terenów zieleni zwiększa szanse na znalezienie dobrej pracy po ukończeniu tego kierunku studiów.

Studia na kierunku Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie mają za cel kształcenie specjalistów z zakresu hodowli psów, kotów, ryb ozdobnych, amatorskich zwierząt futerkowych, gryzoni itp. Jednocześnie proponowany program studiów wyposaży absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy hodowlanej, żywienia zwierząt ich układania oraz zapewnienia dobrostanu. Wprowadzenie elementów ekonomii, marketingu i działalności gospodarczej zwiększy kreatywność absolwentów w prowadzeniu firm i tworzeniu miejsc pracy.
Przyroda to kierunek, który umożliwia podejmowanie unikalnych w kraju studiów integrujących dyscypliny, gdzie naturalna łączność i wzajemne uzupełnianie się nie zostały dotąd w pełni urzeczywistnione w kształceniu uniwersyteckim i wykorzystane w praktyce. Studia kształtują umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów przyrodniczych oraz pracy indywidualnej i zespołowej.
Głównym celem kierunku jest kształcenie przyrodników i zarazem filozofów, którzy zdobędą ogólną wiedzę o podstawach nauk przyrodniczych oraz w zakresie problematyki stanowiącej fundament wykształcenia filozoficznego. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowania biologią, fizyką, czy chemią.
Rolnictwo jest jedną z form działalności gospodarczej człowieka mającą na celu dostarczenie żywności oraz surowców dla przemysłu. Składa się z dwóch działów produkcji: roślinnej i zwierzęcej. Studia na kierunku Rolnictwo mają na celu wykształcić specjalistów w dziedzinie produkcji rolnej z zastosowaniem nowoczesnych technologii i zasad ekologii oraz zrównoważonego rozwoju.

Rybactwo to interdyscyplinarna nauka łącząca w sobie zagadnienia przyrodnicze i nauki o środowisku wodnym oraz o organizmach roślinnych i zwierzęcych, występujących w ekosystemach wodnych i wodno-lądowych.
Kierunek kształcenia Stosowana psychologia zwierząt stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu psychologii zwierząt, posiadających  kwalifikacje umożliwiające prawidłowe rozpoznawanie potrzeb behawioralnych zwierząt w konkretnych warunkach hodowlanych oraz określanie i realizację możliwych sposobów ich zaspokojenia.
Kierunek Technika rolnicza i leśna ma charakter techniczno-rolniczy. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę techniczną, uzupełnioną wiadomościami z dziedziny rolnictwa, leśnictwa i ekologii. Taka wiedza zapewnia nabycie umiejętności rozwiązywania współczesnych i przewidywanych w przyszłości problemów z zakresu techniki wykorzystywanej w procesie produkcji płodów rolnych.
Studia na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka mają charakter techniczno-przyrodniczy. Z pewnością więc przypadną do gustu miłośnikom chemii, fizyki i biologii jednocześnie. Mogą oni wybierać spośród takich specjalności, jak np. żywienie człowieka i nauki konsumenckie, biotechnologia żywności, dietetyka, zarządzanie technologią żywności, a nawet technologia mięsa, fermentacji czy warzyw i owoców.

Kandydaci ubiegający się o miejsce na kierunku Technologie ochrony środowiska mogą zdobyć rzetelną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz nauk o środowisku, a także aspektów prawnych dotyczących ochrony środowiska.
Weterynaria, czy inaczej medycyna weterynaryjna to część nauk medycznych traktująca o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zajmująca się ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego. Studia na kierunku Weterynaria w polskich uczelniach trwają 5,5 roku (wyjątek od Deklaracji Bolońskiej) jako jednostopniowe studia magisterskie zakończone uzyskaniem tytułu lekarza weterynarii, równorzędnego z tytułem magistra. Weterynaria obejmuje nauki szczegółowe, między innymi anatomię, fizjologię, biochemię, patologię zwierząt, a nawet higienę żywności pochodzenia zwierzęcego.
Rośliny mają moc! Przekonaliśmy się o tym nie raz. Dzięki nim można oczarować osobę, na której nam zależy. Można wyleczyć poparzenia, zwalczyć ostry katar, pokonać dokuczliwy kaszel. Można pobudzić trawienie, przyspieszyć przemianę materii, a nawet zrzucić trochę kilogramów. Wszystko dlatego, że rośliny wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu, by przyniosły ulgę człowiekowi, ułatwiały mu życie, a nawet umożliwiały osiągnięcie pewnych celów. Roślinne pochodzenie mają przecież zapachy perfum, dietetyczne odżywki, napary, nalewki i syropy, liczne preparaty kosmetyczne, a także barwniki, czy nawet przyprawy kuchenne. Jak widać rośliny znajdują bardzo szerokie zastosowanie. Z reguły działają zbawiennie. Niekiedy mogą jednak mocno zaszkodzić. Trzeba wiedzieć jak je stosować, kiedy oraz w jakich proporcjach. O tym właśnie nauczą się kandydaci, którzy podejmą studia na kierunku zielarstwo i terapie lecznicze. Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych wpływem roślin na ludzkie życie i sposobami ich wykorzystywania.
Zootechnika to nauka zajmująca się badaniem hodowli i chowu zwierząt oraz użytkowania zwierząt gospodarskich. To idealne studia dla przyszłych hodowców, specjalistów w dziedzinie wykorzystania zwierząt w agroturystyce oraz naukowców - zootechników.
Podczas studiów na kierunku Żywienie człowieka słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych oraz dowie się, jak zorganizować produkcję żywności a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Wiedza jaką posiądzie będzie związana z przemianami zachodzącymi w składnikach żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowywania. Zaznajomi się z zasadami zdrowego żywienia i pozna zagrożenia, jakie wynikają z niewłaściwego sposobu odżywiania się.