logo mniswOd zbliżającego się roku akademickiego 2017/2018 swoje działania rozpocznie powołana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższa Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Najważniejszym zadaniem NAWA będzie umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, a także wspieranie młodych naukowców działających obecnie poza granicami naszego kraju. Agencja zajmie się również upowszechnianiem informacje o polskim systemie szkolnictwa wyższego oraz propagowaniem języka polskiego zagranicą.
Tags: stypendium
Dlaczego wprowadzono nowy system finansowania uczelni?Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło istotne zmiany w systemie finansowania polskich uczelni 1 stycznia 2017 roku. Głównym powodem, na który powoływał się resort nauki, była niska jakość procesu kształcenia i nastawienie uczelni na aspekt ilościowy. To od ilości studentów zależała bowiem wysokość środków finansowych pochodzących z budżetu państwowego.
Finał prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym"Jesteśmy już o krok od wypracowania ustawy, która rzeczywiście może być konstytucją polskiej nauki" - ocenił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, w trakcie poniedziałkowej konferencji "Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym".
82 mln zł za najlepszych maturzystówUczelnie, które w trakcie rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 przyjmą w swoje progi maturzystów z najlepszymi wynikami, mogą liczyć na dodatkowe środki finansowe. Jest to efekt nowej dotacji projakościowej wdrożonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
PWSZ nie stracą na nowej ustawie o szkolnictwie wyższymNowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych. "25 z 35 działających obecnie PWSZ zyska w wymiarze finansowym, najlepsi nie mają więc się czego obawiać" – stwierdził wicepremier Jarosław Gowin podczas sobotniego spotkania w Tarnowie.
Propozycje założeń do ustawy o szkolnictwie wyższymTrzy niezależne zespoły ekspertów zaprezentowały w środę na Politechnice Warszawskiej swoje propozycje założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Nowa ustawa ma służyć w pierwszej kolejności studentom - zadeklarował minister nauki Jarosław Gowin.
Reforma szkolnictwa wyższego: podział uczelni i nowy system wyboru rektorówPodział uczelni na badawcze i dydaktyczne, gruntowne zmiany w procesie wyboru rektorów oraz obniżenie wieku uzyskiwania samodzielności naukowej – to niektóre ze zbieżnych koncepcji przedstawionych przez trzy zespoły ekspertów. Projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym zostanie przedstawiony we wrześniu 2017 roku w trakcie Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie.
Płatne studia medyczne tylko za zgodą ministra zdrowia?Jarosław Gowin, szef resortu nauki, zadeklarował w poniedziałek, że kwestia wprowadzenia płatnych studiów na kierunku lekarskim leży po stronie ministra zdrowia a on sam nie zamierza żadnych rozwiązań forsować na siłę. Gowin dodał jednocześnie, że minister Konstanty Radziwiłł jest przeciwny jego propozycji.
Uczelnie czeka przegląd kierunków?„W związku z nowymi zasadami dotowania uczelni, niektóre szkoły wyższe planują przegląd prowadzonych kierunków studiów” - powiedziała wiceminister nauki Teresa Czerwińska. Zaznaczyła ponadto, że kierunki, które zbyt masowe i niedostosowane do wymagań rynkowych, powinny być stopniowo usuwane z oferty kształcenia.
logo mniswNa 44. sympozjum naukowym w cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna” minister nauki i szkolnictwa wyższego przedstawił propozycję rozwiązań dla uczelni w Polsce, które mają poprawić jakość kształcenia, a także sposób zarządzania szkołami wyższymi. Jak poinformował Jarosław Gowin, wstępne założenia dla nowej ustawy mają zapewnić uczelniom więcej swobody, samodzielne zarządzanie oraz wprowadzenie tzw. uczelni badawczych.
logo mniswW algorytmie finansowania uczelni zostanie oddany nowy wyznacznik – składnik umiędzynarodowienia, który zastąpi składnik wymiany. Resort nauki przygotował kolejną zmianę w algorytmie przyznawania dotacji dla uniwersytetów i szkół wyższych. Te ośrodki, które będą przyjmować cudzoziemców, otrzymają wyższą dotację. Zmiana wejdzie w życie już w styczniu 2017 roku. Wysokość dotacji będzie zależał o tego, czy student z zagranicy wybierze pełny czy częściowy cykl kształcenia.
Polskie uczelnie po reformie zasad finansowaniaCzy zmiany w systemie finansowania uczelni, zapowiedziane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, spowodują wzrost jakości kształcenia i lepszą pozycję w światowych rankingach? Kto najwięcej zyska na ewentualnej reformie i dlaczego uczelnie nie powinny się w tej chwili przejmować ewentualnymi zmianami?
qualityWielkość dofinansowania dla każdej uczelni najprawdopodobniej już od przyszłego roku akademickiego będzie zależała nie tylko od liczby studentów, ale również od wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym przez kandydatów. Według projektu nowelizacji ustawy te uczelnie, które przyjmą na swoje wydziały najlepszych maturzystów, otrzymają więcej środków.
Ponad 50 milionów złotych na rozwój innowacjiNarodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych. Wyłonionych zostało 19 innowacyjnych projektów z takich dziedzin jak: energetyka, turystyka medyczna czy przemysł włókienniczy.
ołówekWprowadzanie nowych algorytmów przestaje być jedynie domeną Google. Propozycja nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to zapowiedź dużych zmian w finansowaniu uczelni w Polsce. W ocenie wiceminister Czerwińskiej propozycja będzie impulsem do zmian na lepsze: podniesienia jakości kształcenia i sytuacji studentów. Uczelnie uznają algorytm za początek końca małych i średnich szkół wyższych.
wykresMaturzyści, którym nie udało się dostać na wybrany kierunek, skarżą się na szkoły wyższe w całej Polsce. Pierwsze pozwy wpłynęły już do sądów. Powód? Uniwersytety uwzględniają jedynie wyniki procentowe, skutecznie omijając wyniki w skali centylowej. Czy słusznie?
crowd 295069 640Wicepremier Gowin przedstawił nowy projekt finansowania uczelni w Polsce. Dotąd wysokość przyznawanych środków była zależna od ilości przyjmowanych studentów. Im większa ich liczba, tym więcej środków było przekazywanych. Propozycja Resortu zakłada uzależnienie dofinansowania od stosunku liczby studentów do pracowników naukowych. Efekt? Stracą te uczelnie, które kształcą masowo, a zyskają te, które stawiają na jakość efektów kształcenia swoich studentów.
graduateŁączenie pracy i kariery naukowej na uczelni? To będzie możliwe! Resort nauki planuje wprowadzenie programu, dzięki któremu będzie można uzyskać tytuł doktora za pracę wdrożeniową. Dzięki temu doktoranci będą mogli swobodnie łączyć pracę badawczą z rozwojem zawodowym. Oprócz wynagrodzenia za wykonywaną pracę dla wybranej firmy, doktoranci będą otrzymywać wysokie stypendium w wysokości prawie 2,5 tys. zł.
kolejkaPlan Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakłada wprowadzenie elektronicznych systemów obiegu dokumentów na uczelniach i szkołach wyższych. Takie rozwiązanie ułatwi załatwienie spraw związanych z „papierologią” przy rozliczaniu roku akademickiego czy składaniu prac dyplomowych. Resort planuje sporządzić ustawę już w przyszłym roku w porozumieniu ze środowiskiem akademickim.
professorZ początkiem nowego roku akademickiego 2016/2017 weszły w życie nowe zasady przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia dla wykładowców polskich uczelni i szkół wyższych. Zmieniły się kryteria przyznawania nagrody, inaczej też wygląda zgłoszenie kandydata.