PWSZ nie stracą na nowej ustawie o szkolnictwie wyższymNowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych. "25 z 35 działających obecnie PWSZ zyska w wymiarze finansowym, najlepsi nie mają więc się czego obawiać" – stwierdził wicepremier Jarosław Gowin podczas sobotniego spotkania w Tarnowie.
Propozycje założeń do ustawy o szkolnictwie wyższymTrzy niezależne zespoły ekspertów zaprezentowały w środę na Politechnice Warszawskiej swoje propozycje założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Nowa ustawa ma służyć w pierwszej kolejności studentom - zadeklarował minister nauki Jarosław Gowin.
Reforma szkolnictwa wyższego: podział uczelni i nowy system wyboru rektorówPodział uczelni na badawcze i dydaktyczne, gruntowne zmiany w procesie wyboru rektorów oraz obniżenie wieku uzyskiwania samodzielności naukowej – to niektóre ze zbieżnych koncepcji przedstawionych przez trzy zespoły ekspertów. Projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym zostanie przedstawiony we wrześniu 2017 roku w trakcie Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie.
Płatne studia medyczne tylko za zgodą ministra zdrowia?Jarosław Gowin, szef resortu nauki, zadeklarował w poniedziałek, że kwestia wprowadzenia płatnych studiów na kierunku lekarskim leży po stronie ministra zdrowia a on sam nie zamierza żadnych rozwiązań forsować na siłę. Gowin dodał jednocześnie, że minister Konstanty Radziwiłł jest przeciwny jego propozycji.
Uczelnie czeka przegląd kierunków?„W związku z nowymi zasadami dotowania uczelni, niektóre szkoły wyższe planują przegląd prowadzonych kierunków studiów” - powiedziała wiceminister nauki Teresa Czerwińska. Zaznaczyła ponadto, że kierunki, które zbyt masowe i niedostosowane do wymagań rynkowych, powinny być stopniowo usuwane z oferty kształcenia.
logo mniswNa 44. sympozjum naukowym w cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna” minister nauki i szkolnictwa wyższego przedstawił propozycję rozwiązań dla uczelni w Polsce, które mają poprawić jakość kształcenia, a także sposób zarządzania szkołami wyższymi. Jak poinformował Jarosław Gowin, wstępne założenia dla nowej ustawy mają zapewnić uczelniom więcej swobody, samodzielne zarządzanie oraz wprowadzenie tzw. uczelni badawczych.
logo mniswW algorytmie finansowania uczelni zostanie oddany nowy wyznacznik – składnik umiędzynarodowienia, który zastąpi składnik wymiany. Resort nauki przygotował kolejną zmianę w algorytmie przyznawania dotacji dla uniwersytetów i szkół wyższych. Te ośrodki, które będą przyjmować cudzoziemców, otrzymają wyższą dotację. Zmiana wejdzie w życie już w styczniu 2017 roku. Wysokość dotacji będzie zależał o tego, czy student z zagranicy wybierze pełny czy częściowy cykl kształcenia.
Polskie uczelnie po reformie zasad finansowaniaCzy zmiany w systemie finansowania uczelni, zapowiedziane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, spowodują wzrost jakości kształcenia i lepszą pozycję w światowych rankingach? Kto najwięcej zyska na ewentualnej reformie i dlaczego uczelnie nie powinny się w tej chwili przejmować ewentualnymi zmianami?
qualityWielkość dofinansowania dla każdej uczelni najprawdopodobniej już od przyszłego roku akademickiego będzie zależała nie tylko od liczby studentów, ale również od wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym przez kandydatów. Według projektu nowelizacji ustawy te uczelnie, które przyjmą na swoje wydziały najlepszych maturzystów, otrzymają więcej środków.
Ponad 50 milionów złotych na rozwój innowacjiNarodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych. Wyłonionych zostało 19 innowacyjnych projektów z takich dziedzin jak: energetyka, turystyka medyczna czy przemysł włókienniczy.
ołówekWprowadzanie nowych algorytmów przestaje być jedynie domeną Google. Propozycja nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to zapowiedź dużych zmian w finansowaniu uczelni w Polsce. W ocenie wiceminister Czerwińskiej propozycja będzie impulsem do zmian na lepsze: podniesienia jakości kształcenia i sytuacji studentów. Uczelnie uznają algorytm za początek końca małych i średnich szkół wyższych.
wykresMaturzyści, którym nie udało się dostać na wybrany kierunek, skarżą się na szkoły wyższe w całej Polsce. Pierwsze pozwy wpłynęły już do sądów. Powód? Uniwersytety uwzględniają jedynie wyniki procentowe, skutecznie omijając wyniki w skali centylowej. Czy słusznie?
crowd 295069 640Wicepremier Gowin przedstawił nowy projekt finansowania uczelni w Polsce. Dotąd wysokość przyznawanych środków była zależna od ilości przyjmowanych studentów. Im większa ich liczba, tym więcej środków było przekazywanych. Propozycja Resortu zakłada uzależnienie dofinansowania od stosunku liczby studentów do pracowników naukowych. Efekt? Stracą te uczelnie, które kształcą masowo, a zyskają te, które stawiają na jakość efektów kształcenia swoich studentów.
graduateŁączenie pracy i kariery naukowej na uczelni? To będzie możliwe! Resort nauki planuje wprowadzenie programu, dzięki któremu będzie można uzyskać tytuł doktora za pracę wdrożeniową. Dzięki temu doktoranci będą mogli swobodnie łączyć pracę badawczą z rozwojem zawodowym. Oprócz wynagrodzenia za wykonywaną pracę dla wybranej firmy, doktoranci będą otrzymywać wysokie stypendium w wysokości prawie 2,5 tys. zł.
kolejkaPlan Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakłada wprowadzenie elektronicznych systemów obiegu dokumentów na uczelniach i szkołach wyższych. Takie rozwiązanie ułatwi załatwienie spraw związanych z „papierologią” przy rozliczaniu roku akademickiego czy składaniu prac dyplomowych. Resort planuje sporządzić ustawę już w przyszłym roku w porozumieniu ze środowiskiem akademickim.
professorZ początkiem nowego roku akademickiego 2016/2017 weszły w życie nowe zasady przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia dla wykładowców polskich uczelni i szkół wyższych. Zmieniły się kryteria przyznawania nagrody, inaczej też wygląda zgłoszenie kandydata.
kolo zebateDziś pierwszy dzień nowego roku akademickiego 2016/2017. Od początku tego miesiąca obowiązują nowe zasady na uczelniach, które znacznie wpłyną na funkcjonowanie szkół wyższych w Polsce, szczególnie tych prywatnych. Jakie zmiany weszły w życie z początkiem tego roku akademickiego?
Rząd zlikwiduje konkurencję dla uczelni państwowych?Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje wprowadzić przepis, który może doprowadzić do likwidacji wielu prywatnych szkół wyższych. Prawo do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na profilu praktycznym będą mieć wyłącznie uczelnie zatrudniające nauczycieli akademickich na pierwszym etacie. Pozostałe po dwóch latach stracą posiadane uprawnienia. Nowe przepisy mogą dotyczyć nawet 300 uczelnie, na których kształci się aktualnie około 400 tys. studentów.
Powstanie Jednolity System AntyplagiatowyOd roku akademickiego 2018/2019 polskie uczelnie zaczną korzystać z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego do sprawdzania prac dyplomowych swoich studentów - nowelizację ustawy z tym związanej w środę podpisał prezydent RP Andrzej Duda.
Słowackie habilitacje nie będą automatycznie uznawane na polskich uczelniachTurystyka naukowa stała się na przestrzeni ostatnich latach bardzo popularnym zjawiskiem w kręgach akademickich. Na słowackich uczelniach można było bowiem zrobić habilitację aż sześćdziesiąt razy szybciej niż w Polsce! A to wszystko za zaledwie 6,5 tys. zł. Niestety, Od środy słowackie "habilitacje" nie będą już automatycznie uznawane na polskich uczelniach.