przyrodnicze
Search Keyword:
Total: 4 results found.
Tag: przyrodnicze
Ochrona przyrody
Studia II stopnia na kierunku Ochrona przyrody skierowane są do osób, które chcą połączyć swój przyszły zawód z pasją przyrodniczą (np. w ornitologii, teriologii, fitosocjologii, itp.). Dają możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z podstaw naukowych, prawnych i ekonomicznych dotyczących ochrony przyrody.

Read more

Stosowana psychologia zwierząt
Kierunek kształcenia Stosowana psychologia zwierząt stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu psychologii zwierząt, posiadających  kwalifikacje umożliwiające prawidłowe rozpoznawanie potrzeb behawioralnych zwierząt w konkretnych warunkach hodowlanych oraz określanie i realizację możliwych sposobów ich zaspokojenia.

Read more

Medycyna roślin
Wybierając uczelnie prowadzące kierunek medycyna roślin możemy liczyć się z rozwijaniem zainteresowań przyrodniczych, zwłaszcza botanicznych i ekologicznych.

Read more

Inżynieria systemów biotechnicznych
Inżynieria systemów biotechnicznych to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący zagadnienia techniczne, technologiczne z przyrodniczymi i ekologią. Studenci poznają nowoczesne metody projektowania i utrzymania systemów technicznych wykorzystywanych w produkcji rolniczej, leśnej, przetwórstwie żywności oraz gospodarce komunalnej. Jest to kierunek dla Ciebie, jeśli matematyka i fizyka nie stanowią dla Ciebie problemu.

Read more