#dj-megamenu187mobile { display: none; } @media (max-width: 950px) { #dj-megamenu187, #dj-megamenu187sticky, #dj-megamenu187placeholder { display: none; } #dj-megamenu187mobile { display: block; } }


ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
www.uw.edu.pl

ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
www.lazarski.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
www.wpia.uw.edu.pl

Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
www.pw.edu.pl

ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
www.geo.uw.edu.pl