Chcesz współtworzyć strategie marketingowe dla największych, światowych marek? Mieć wpływ na proces efektywnego zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem? Decydować o wyborze konkretnej strategii, która przyniesie wzrost sprzedaży? Studia na kierunkach związanych z Zarządzaniem i Marketingiem pozwolą Ci na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do odniesienia sukcesu.


Do realizacji ekonomicznych celów przedsiębiorstwa potrzebna jest specjalistyczna wiedza o mechanizmach rządzących zachowaniem rynku i klientów, dostosowanie strategii firmy do zmieniającego się otoczenia oraz przełożenia tej strategii na działanie przedsiębiorstwa. Marketing i Zarządzanie to nauki ekonomiczne dostarczające praktycznej wiedzy na temat efektywnego prowadzenia biznesu.

Podstawowym celem kształcenia na studiach Analiza i zarządzanie w biznesie jest praktyczne przygotowanie wysokiej klasy specjalistów umiejących sporządzać różnorodne analizy na potrzeby biznesu. Kierunek Analiza i zarządzanie w biznesie proponuje zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych. Studia na Analizie i zarządzaniu w biznesie mają też za zadanie ukształtowanie następujących postaw studentów: dociekliwości i krytycyzmu w ocenie faktów, odpowiedzialności i rzetelności.
Archiwistyka to dyscyplina naukowa zajmująca się archiwami i archiwaliami, a w szczególności gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych. Pomyśl o studiowaniu tego kierunku, jeśli interesujesz się historią, sumienny i skrupulatny, lubisz pracować z danymi i porządkować oraz można spotkanie określić Cię jako "ogarniacza chaosu". Jeśli tak, to pomyśl o tym kierunku na poważnie, bo z pewnością jest dla Ciebie! Zapraszamy do dalszej lektury! Dowiedź się gdzie można pracować po takich studiach i jakie są obowiązki.
Kierunek Gospodarka i zarządzanie publiczne jest dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych. Praca w tych sektorach oznacza zdolność łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Student uczy analizowania i porównywania problemów oraz nawiązywania współpracy w procesie stymulowania zmian w kontekście konkretnych przypadków i sytuacji (również w oparciu o praktyki studenckie lub woluntariat w organizacjach. Zapraszamy do lektury!
Kierunek marketing możemy odnaleźć w ofercie edukacyjnej sporej części rodzimych uczelni. Od wielu lat cieszy się jednak niesłabnącą popularnością wśród kolejnych roczników maturzystów, którzy wybierają się na studia. Dlaczego tak się dzieje? Wiedza, którą można zdobyć w trakcie studiów na tym kierunku jest mimo upływu lat nadal bardzo poszukiwana na rynku pracy. Ciekawe wykłady, nowoczesny program studiów i pożądana przez pracodawców wiedza, to trzy podstawowe argumenty, które świadczą o tym, żeby wybrać właśnie ten kierunek! Zapraszamy do lektury!
W dobie XXI wieku Internet stał się podstawowym narzędziem realizacji celów biznesowych. Prowadzenie działań marketingowych, reklamowych i handlowych za jego pośrednictwem, to już aktualnie standard w nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach. Kierunek Przedsiębiorczość w Internecie adresowany jest do wszystkich osób, które chcą zdobyć rozległą wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii oraz wykorzystania zaawansowanych narzędzi informatycznych na gruncie biznesowym. Nowoczesny program studiów został przygotowany w oparciu o długotrwałe konsultacje ze środowiskiem biznesowym.
Zarządzanie jest działaniem kierowniczym. Obejmuje planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Jest to zastosowanie środków w celu osiągnięcia wyznaczanego efektu.  Współczesna epoka niesie wiele nowych wyzwań. Coraz bardziej zło­żone formy prowadzenia działalności w różnych sferach życia społecz­no-gospodarczego rodzą zapotrzebowanie na szeroką wiedzę z zakresu zarządzania. Ten kierunek studiów obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, bankowości, finansów, marketingu i prawa gospodarczego. U kandydata ważna jest samodzielność i chęć rozwoju zawodowego.
Kierunek Zarządzanie i Inżynieria produkcji ma na celu kształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą oraz umiejętnościami menadżerskimi. Zachodzące w ostatnich latach przeobrażenia w polskim przemyśle (powstawanie małych i średnich przedsiębiorstw, restrukturyzacja, racjonalizacja kosztów wytwarzania oraz technik produkcji), poszerzają zakres wymagań stawianych inżynierom. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Zanim podejmiesz decyzję, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat zarządzania  i inżynierii produkcji!
Studia na kierunku Zarządzanie informacją są doskonałym wyborem dla osób interesujących się życiem, znaczeniem i wykorzystaniem informacji w świecie biznesu i nauki. Głównym celem kształcenia studentów na tym kierunku jest przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w procesach zachodzących w społeczeństwie informacji i wiedzy - zarówno w zakresie jego pośrednictwa w przepływie informacji, jak też współkreowania określonych trendów pojawiających się w nowoczesnym społeczeństwie. Zdecydowanie są to studia dla osób, które zdają sobie sprawę z tego, jak informacje są ważne. 
Podstawowym celem kierunku studiów Zarządzanie publiczne jest dostarczenie wiedzy w dziedzinie funkcjonowania organizacji szeroko rozumianego sektora publicznego. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest uwzględnienie specyfiki funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji non-profit. Istotnym przesłaniem kierunku jest założenie, że ma kształcić specjalistów od zarządzania dowolnym obszarem sektora publicznego, społecznego i non-profit. Zarządzanie publiczne to kierunek wzorowany na modelach programów uczelni zagranicznych.

Celem studiów jest dostarczenie niezbędnej kompleksowej wiedzy i umiejętności osobom, które zajmują się zarządzaniem środowiskiem bądź zamierzają rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe o te zagadnienia. Program studiów skierowany jest szczególnie do obecnych i przyszłych urzędników służb ochrony środowiska na poszczególnych poziomach administracji. Jest to kierunek, który łączy bardzo atrakcyjne treści programowe, dlatego osoby, które kończą ten kierunek z pewnością znajdą ciekawą i pełną wyzwań pracę. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!

Właściwe zarządzania wiedzą jest kluczem do sukcesu każdej, współczesnej firmy czy instytucji. Problemem jest jednak jakość informacji, które gromadzone są w obrębie firmy. Jak je właściwie wykorzystać? Jak zapewnić większą efektywność procesowi gromadzenia i analizy danych? Czy narzędzia informatyczne mogą być wykorzystywane w procesie zarządzania wiedzą? Oczywiście, że tak, ale do tego potrzebna jest specjalistyczna wiedza! Na te pytania poznacie odpowiedź w trakcie studiów na kierunku Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem.
Posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności społeczne? Możesz pochwalić się doskonałym stylem komunikacji interpersonalnej? Cenisz sobie pracę z ludźmi i jesteś osobą kreatywną? W takim razie studia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi pozwolą Tobie na rozwinięcie tych cech i zdobycie wiedzy i kwalifikacji, które będą cenione przez pracodawców. Wiedzę przekazywać będą Tobie uznani specjaliści i praktycy HR - ucz się od najlepszych i zdobądź wykształcenie, które pozwoli Tobie na znalezienie stabilnego zatrudnienia na współczesnym rynku pracy.