logo PL 2017 noweTrzech rektorów uczelni z Lublina podpisało porozumienie o utworzeniu Związku Uczelni Lubelskich. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Lubelska postanowiły połączyć swoje siły w zakresie kształtowania lepszego studenckiego jutra.


Rektor UMCS, Stanisław Michałowski na konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek, poinformował dziennikarzy o podjęciu kroków zmierzających do utworzenia Związku Uczelni Lubelskich. Władze trzech uczelni podpisały już stosowne dokumenty, więc po rejestracji związku dokonywanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, będą mogły nawiązać współpracę. Rektor wyraził również nadzieję na szybkie załatwienie niezbędnych formalności, aby uczelnie mogły natychmiast przystąpić do realizacji postanowień unii, co ma mieć miejsce jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

W pierwotnych założeniach Związek Uczelni Lubelskich miał obejmować pięć uczelni, jednak Uniwersytet Medyczny i Katolicki Uniwersytet Lubelski nie są jeszcze przekonane o sensie przystąpienia do współpracy. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej wierzy, że z czasem dołączą do unii. Utworzenie związku możliwe było dzięki zmianie w przepisach prawach przeprowadzonej w 2014 roku, która ułatwiła uniwersytetom współpracę. Do tej pory, w Polsce istniało wyłącznie porozumienie podpisane przez krakowskie uczelnie: AGH, Politechnikę Krakowską i Uniwersytet Rolniczy.

UMCS, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Lubelska kształcą łącznie ponad 40 tys. studentów. Ze względu na ich zmniejszającą się liczbę, wzrastają koszty utrzymania każdej z uczelni. Związek pozwoli na wspólne zamawianie dostawy mediów, czyli m.in. prądu i wody, co zmniejszy opłaty. W planach jest również łączenie kierunków, przeprowadzanie wspólnych szkoleń dla kadry, współpraca w projektach naukowych, ubieganie się o wspólne dofinansowania, wymiana w zakresie zasobów uczelnianych oraz współpraca w dziedzinie kultury czy sportu. Dla studentów jedną z największych korzyści będzie przekształcenie uniwersyteckich biur karier w jedno, lepiej zaopatrzone.
Na każdej uczelni są takie ośrodki, u nas jest szczupły, składa się z trzech osób. Taki ośrodek powinien mieć odpowiednią infrastrukturę informatyczną, zatrudniać dobrze przygotowanych psychologów z zakresu doradztwa zawodowego. Nie ma sensu, żeby każda uczelnia taki ośrodek sama rozbudowywała – przekonuje Kacejko.

Wydaje się, że Związek Uczelni Lubelskich może uniezależnić od siebie swoich członków, jednak prof. Zygmunt Litwińczuk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego podkreśla, że unia umożliwia zachowanie autonomii każdej z uczelni.

Najnowsze artykuły

loading...
Najnowsze artykuły

Badania i osiągnięcia naukowe

Nauka po Lucku

loading...
Przedstawiamy naukę w ludzki sposób! Poznaj nowinki ze świata nauki i techniki.
Nauka po Lucku

Najnowsze oferty pracy na uczelniach

loading...
  Oferty pracy na uczelniach

Prawo i reformy szkolnictwa wyższego

Organizacja i finanse polskich i zagranicznych uczelni

loading...
Finanse i organizacja

Sylwetki polskich naukowców

loading...
  Sylwetki polskich naukowców

Wydarzenia w branży edukacyjnej

loading...
Wydarzenia