Przełom_w_sprawie_doktoratów_wdrożeniowychNajwiększe uczelnie we Wrocławiu rozpoczęły realizację programu “doktoraty wdrożeniowe”. 19 lipca pięć wrocławskich uczelni podpisało porozumienie z grupą kapitałową KGHM dotyczące przygotowywania doktorantów do pracy w sferze biznesu.Na początku lipca opublikowana została lista placówek naukowych, które otrzymają od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie do programu “doktoraty wdrożeniowe”. Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Wrocławski znalazły się na wspomnianej liście. Intensywne przygotowania do wdrożenia programu trwają nadal. W minioną środę, między 5 największymi uczelniami we Wrocławiu a przedsiębiorstwami KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM Cuprum - Centrum Badawczo-Rozwojowym doszło do podpisania porozumienia, którego celem jest rozwój umiejętności praktycznych doktorantów. Ich zadaniem będzie, obok ukończenia pracy doktorskiej i prowadzenia badań, także praca zawodowa, co oznacza zatrudnienie w obu placówkach: naukowej i biznesowej. W każdej z nich wyznaczony zostanie także opiekun zajmujący się pomocą młodemu naukowcowi.

Doktoranckie studia dualne przyniosą korzyści wszystkim zainteresowanym. Dla młodych uczestników programu jest to świetna okazja do zdobycia doświadczenia, ale także droga do uzyskania wyższych zarobków. Doktoranci, poza wynagrodzeniem, które otrzymają od grupy kapitałowej, będą mogli także ubiegać się o stypendium z MNiSW, którego wysokość odpowiada minimalnym zarobkom asystenta na uczelniach publicznych, czyli około 2450 zł. Dla przedsiębiorców będzie to z kolei doskonała okazja do zatrudnienia specjalistów, których ambicja i potrzeba realizacji pracy doktorskiej pozwoli lepiej rozwiązywać problemy natury technologicznej. Również uczelnia skorzysta na tych miejscach pracy - będzie w stanie wypromować swoich doktorantów, co wpływa na renomę uczelni. Oprócz tego, istnieje możliwość uzyskania przez nią ryczałtu, o ile badania prowadzone w ramach doktoratów wdrożeniowych są przeprowadzane po części na uczelni. Ponadto, jest to także szansa dla uczelni na nawiązanie współpracy z KGHM na innych polach rozwoju.

Jak przekonuje dr Piotr Dardziński, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do programu w zakresie współpracy KGHM i wrocławskich uczelni może przystąpić kilkanaście osób, jednak nie istnieją ścisłe wytyczne, a liczba osób przyjętych zależy od stopnia zaangażowania zarówno spółki, jak i jednostki naukowej. Co ważne, do programu mogą przystąpić magistrowie, którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczną studia doktoranckie, a więc nie dotyczy on osób już studiujących.

Mimo 54 uczelni, które uzyskały dofinansowanie do programu z MNiSW, we Wrocławiu sytuacja przejawia się wyjątkowo. Jest to w znacznej mierze zasługa spółki KGHM, która aktywnie bierze udział w programie “doktoraty wdrożeniowe” i zdecydowała się przecierać szlaki innym przedsiębiorcom.

Najnowsze artykuły

loading...

Badania i osiągnięcia naukowe

Nauka po Lucku

loading...

Najnowsze oferty pracy na uczelniach

loading...

Prawo i reformy szkolnictwa wyższego

Organizacja i finanse polskich i zagranicznych uczelni

loading...

Sylwetki polskich naukowców

loading...

Wydarzenia w branży edukacyjnej

loading...