Praca w administracji to nie tylko przerzucanie i porządkowanie dokumentów. Jako wysoce wykwalifikowany pracownik administracyjny możesz mieć realny wpływ na rozwiązywanie problemów i funkcjonowanie organizacji. Jak takie kwalifikacje zdobyć? Podstawą są studia na renomowanej uczelni. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego możesz studiować Administrację w trybie niestacjonarnym. To świetny sposób na połączenie pracy i studiów!


Celem uczelni prowadzących kierunek Administracja jest kształcenie pracowników dla szeroko rozumianego sektora publicznego, w tym administracji samorządowej i rządowej. Program i sposób kształcenia zapewniają studentom zdobycie nowoczesnej wiedzy z prawa, ekonomii i zarządzania publicznego. Absolwent Administracji posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Z łaciny "administrare" znaczy być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, a ministrare – służyć. Kto będzie idealnym kandydatem na te studia? Czytaj dalej!
Studia na kierunku Administracja dają absolwentowi wiedzę w dziedzinach życia publicznego: politycznego i gospodarczego, a także umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku Administracja:

historia administracji, konstytucyjny system organów państwowych, podstawy prawoznawstwa, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, makro- i mikroekonomia, prawo pracy i prawo urzędnicze, publiczne prawo gospodarcze, finanse publiczne i prawo finansowe, socjologia i metody badań socjologicznych, zamówienia publiczne, instytucje i źródła prawa UE, techniki negocjacji i mediacji w administracji, ustrój samorządu terytorialnego.

Umiejętności przyszłych absolwentów doskonalone są podczas praktyk zawodowych odbywanych w urzędach administracji rządowej i samorządowej oraz w instytucjach zajmujących się administrowaniem bezpieczeństwa publicznego i sfery społecznej.

Ukończenie kierunku Administracja, daje absolwentowi znakomitą orientację w dziedzinach politycznych, gospodarczych, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

Absolwenci Administracji pracują m.in.:

  • w urzędach administracji rządowej i samorządowej,
  • w instytucjach UE, służbach dyplomatycznych,
  • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, stowarzyszeń, fundacji,
  • w policji, straży gminnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
  • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci ds. podatków,
  • w biurach nieruchomości, bankach, działach marketingowych różnych firm, firmach ubezpieczeniowych.

Grupy kierunkow : Prawo i administracja

Kierunki pokrewne : Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne | Administracja i cyfryzacja | Administracja i polityka publiczna | Administracja publiczna | Administrowanie ochroną zdrowia | Bezpieczeństwo w biznesie i administracji | European administration | European and international business law and eu administration | European business administration | Informatyka w biznesie i administracji | International business administration | Prawo europejskie | Prawo urzędnicze | Prawo w administracji i gospodarce | Prawo zatrudnienia - kadry i płace | Samorząd terytorialny i polityka regionalna | Społeczeństwo informacyjne | Studia międzykierunkowe: administracja i zarządzanie | Zarządzanie państwem