Akustyka to kierunek zajmujący się badaniem zjawisk dźwiękowych, ultradźwiękowych i infradźwiękowych. Akustyka ze względu na swój szeroki zakres i szereg zastosowań uznawana jest za kierunek interdyscyplinarny składający się akustyki ogólnej i stosowanej. Jak na każdym kierunku technicznym, przyda się wiedza z zakresu nauk ścisłych. Najlepszym kandydatem będzie osoba, która dodatkowo interesuje się fizyką i na poziomie szkoły średniej nigdy nie miała z tym przedmiotem problemu. Gdzie pracują absolwenci tego kierunku? Zapraszamy do dalszej lektury!


W trakcie studiów:
Podczas studiów przekazywana jest wiedza z zakresu fizyki, techniki i elektroniki obejmująca tematykę fal akustycznych. Studenci poznają także szczegółowe zagadnienia z wybranych specjalizacji takich jak: realizacja dźwięku, protetyka lub ochrona przed hałasem, ucząc się praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej.


Po studiach:
Akustyka wykorzystywana jest w wielu branżach, w szczególności w przemyśle fonograficznym, oceanografii, architekturze, przemyśle lotniczym i samochodowym. Absolwenci tego kierunku mogą więc rozpocząć pracę m.in. jako realizatorzy dźwięku, konsultanci ds. hałasu lub protetycy słuchu.


Grupy kierunkow : Techniczne

Kierunki pokrewne : Inżynieria akustyczna