Amerykanistyka obejmuje tematykę związaną z kwestiami etnicznymi oraz społeczeństwem i państwami obu ameryk. W trakcie studiów można poszerzać swoją wiedzę z zakresu historii i polityki obszarów Ameryki Północnej oraz Ameryki Łacińskiej. Studia te znakomicie rozwijają wiedzę z zakresu historii społeczeństw tych dwóch kontynentów. Studia na tym kierunku to też doskonała okazja do nauki języka obcego. Program studiów oprócz zajęć z zakresu historii, kulturoznawstwa czy literaturoznawstwa, studenci intensywnie uczą się języka obcego. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:
Podczas studiów, obok wiodących języków hiszpańskiego i angielskiego student zapozna się wnikliwie ze specyfikę społeczeństw amerykańskich, zrozumie problemy polityki wewnętrznej i zewnętrznej państw amerykańskich, tamtejszą kulturę i obyczaje. Jednocześnie uzyska podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych.
Po studiach:
Absolwent amerykanistyki ma szansę wykorzystać swoje umiejętności w:
- instytucjach i placówkach kulturalnych,
- samorządzie,
- instytucjach państwowych,
- administracji rządowej,
- organizacji publicznych i trzeciego sektora (NGO).