Analityka gospodarcza skupia się na rozszerzeniu znajomości zaawansowanych i nowoczesnych narzędzi analizy procesów gospodarczych oraz ich zastosowania w praktyce. Studia z Analityki gospodarczej mają na celu wykształcenie specjalistów, którzy posługują się zaawansowanymi metodami matematyczno-statystycznymi przy przygotowywaniu analiz. W trakcie nauki student zdobywa wiedzę z zakresu technologii informatycznych, ekonomii i finansów, a także uczy się prognozować procesy gospodarcze. Jeśli jesteś zainteresowany tym kierunkiem, zapraszamy do dalszej lektury!


Czego uczą na Analityce gospodarczej?

Studenci Analityki gospodarczej, oprócz wykształcenia ogólnego z ekonomii, finansów i zarządzania oraz kierunkowego, obejmującego obszerne bloki przedmiotów informatycznych i metod ilościowych, uzyskują specjalistyczne umiejętności w zakresie prognozowania, modelowania i analizy złożonych procesów gospodarczych. Zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, w tym integracji i eksploracji baz danych oraz zasad ich wykorzystania.

W trakcie studiów absolwenci Analityki gospodarczej uczą się analizować efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw oraz innych podmiotów nastawionych na zysk, jak również organizacji użyteczności publicznych. Uzyskują specjalistyczną wiedzę w zakresie metod optymalizacji długookresowych strategii przedsiębiorstw. Zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie badania współzależności zjawisk gospodarczych oraz prognozowania i symulacji procesów gospodarczych na szczeblu przedsiębiorstw, regionów i gospodarki narodowej.

Absolwenci kierunku Analityka gospodarcza znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji ekonomicznych trzeba poprzedzić wnikliwymi analizami ilościowymi.

Absolwent może podjąć pracę w:
  • przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych o dowolnym profilu działalności, 
  • firmach konsultingowych, ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych,
  • agencjach badań rynku (analityk rynku sprzedaży),
  • instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
  • organach Unii Europejskiej.

Grupy kierunkow : Ekonomiczno-biznesowe

Kierunki pokrewne : Badania i analizy społeczne | Bankowość i zarządzanie ryzykiem | Global business, finance and governance | Studia menedżersko-finansowe