Studia na kierunku Analityka żywności i środowiska wodnego łączą wiedzę z zakresu diagnostyki żywności i środowiska wodnego. Ten kierunek studiów będzie najlepszym wyborem dla osób, które szukają takiego kierunku łączącego wiedzę z zakresu analizy żywności z innymi zagadnieniami. Interdyscyplinarny charakter tego kierunku stwarza absolwentom świetnie perspektywy na zatrudnienie. Zastanawiasz się jakie? Jeśli chcesz zapoznaj się z realizowanym programem studiów na kierunku Analityka żywności i środowiska wodnego, zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: sieciowe techniki informatyczne, morfometria i ultrastruktura zwierząt, ekologia i ochrona środowiska, analiza chemiczna produktów żywnościowych, wpływ czynników agresji środowiska na organizm, parazytologia, czy technologia i metody badania produktów roślinnych i mięsnych.

Po studiach:
Absolwent może szukać pracy w:
- w laboratoriach zakładów przetwórstwa żywności,
- w zakładach higieny weterynaryjnej,
- w stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
- w kształtowaniu jakości w przemyśle spożywczym,
- przy wykonywaniu analiz żywności, surowców i produktów żywnościowych,
- przy badaniu środowisk wodnych i lądowych, w stopniu pozwalającym na diagnozowanie zjawisk zachodzących w tych obszarach.

Grupy kierunkow : Przyrodnicze