Filologia angielska (anglistyka) to nauka o języku angielskim, literaturze anglojęzycznej, dydaktyce języka angielskiego oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Studia na kierunku Filologia angielska dają możliwość opanowania języka angielskiego na najwyższym poziomie oraz zdobycie wiedzy. Jest to kierunek typowo humanistyczny. Idealnym kandydatem na Filologię angielską jest osoba, która po pierwsze bardzo dobrze zna język angielski, po drugie orientuje się nieco w kulturze krajów anglojęzycznych, zwłaszcza Wielkiej Brytanii i USA.

W trakcie studiów


Przykładowe przedmioty realizowane na Filologii angielskiej: wstęp do językoznawstwa, komunikacja międzykulturowa, gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, historia języka angielskiego, wstęp do literaturoznawstwa, literatura brytyjska, literatura amerykańska, historia Wielkiej Brytanii, brytyjskie studia kulturowe, historia USA, amerykańskie studia kulturowe, praktyczna nauka języka angielskiego, praktyczna nauka drugiego języka obcego, metody i techniki nauczania języka angielskiego, psychopedagogiczne podstawy nauczania języków obcych, emisja głosu, informatyka w nauczaniu języków obcych, gramatyka opisowa języka angielskiego, gramatyka kontrastywna angielsko-polska.

Po studiach

Absolwent Filologii angielskiej ma dosyć szerokie perspektywy zawodowe, w zależności od specjalności może być zatrudniony m.in.:
  • jako tłumacz etatowy w przedsiębiorstwach i firmach krajowych i międzynarodowych
  • jako tłumacz w ramach wolnego zawodu współpracując z różnymi firmami lub instytucjami o charakterze międzynarodowym,
  • jako nauczyciel języka angielskiego w szkołach publicznych, prywatnych, językowych,
  • w przedsiębiorstwach jako specjalista języka biznesu.

Grupy kierunkow : Filologiczne

Kierunki pokrewne : Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi | English in public communication | English philology | English studies | Filologia angielska z językiem niemieckim | Filologia angielska z pedagogiką | Filologia angielsko-rosyjska | Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim | Filologia rosyjska z językiem angielskim | Język biznesu | Lingwistyka dla biznesu | Lingwistyka w biznesie | Nauczanie języka angielskiego | Studia filologiczno-kulturoznawcze | Teaching english to young learners | Translacja konferencyjna
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
al. Grunwaldzka 238a
80-266 Gdańsk
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław