Studia na specjalności Arabistyka przeznaczone są dla osób charakteryzujących się zdolnościami językowymi, zainteresowanych różnorodną tematyką dotyczącą krajów arabskich. Ze względu na częste korzystanie podczas studiów z literatury przedmiotu w różnych językach europejskich, wymagana jest znajomość co najmniej jednego z nich. Arabistyka jak każde studia filologiczne są przeznaczone dla osób, które mają naturalny talent do szybkiego uczenia się języków, są sumienne i obowiązkowe. Ogrom materiału i brak systematyczności nie jest tutaj dobrym połączeniem.

W trakcie studiów:
Program studiów pierwszego stopnia obejmuje 12 przed­miotów kierunkowych, w tym praktyczną naukę arabskiego języka literackiego oraz jednego z dialektów o zasięgu ponadregionalnym, a także przed­mioty kształcenia ogólnego. Nauce języka, prowadzonej od podstaw, towarzyszą kursy historii, kultury, religii świata arabskiego oraz przede wszystkim obszerny kurs literatury arabskiej, zarówno klasycznej, jak i współczesnej.

Po studiach:
Reprezentując wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego i językowego absolwent Arabistyki może podejmować pracę w redakcjach czasopism, turystyce, przedsiębiorstwach realizujących kontrakty w krajach arabskich oraz w placówkach oświatowych.

Grupy kierunkow : Filologiczne