Archiwistyka to dyscyplina naukowa zajmująca się archiwami i archiwaliami, a w szczególności gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych. Pomyśl o studiowaniu tego kierunku, jeśli interesujesz się historią, sumienny i skrupulatny, lubisz pracować z danymi i porządkować oraz można spotkanie określić Cię jako "ogarniacza chaosu". Jeśli tak, to pomyśl o tym kierunku na poważnie, bo z pewnością jest dla Ciebie! Zapraszamy do dalszej lektury! Dowiedź się gdzie można pracować po takich studiach i jakie są obowiązki.

W trakcie studiów:

Wybrane przedmioty z toku studiów:
- technologia informacyjna,
- postępowanie administracyjne,
- wstęp do archiwistyki,
- rozwój form kancelaryjnych,
- zarządzanie archiwami,
- metody badawcze archiwistyki,
- archiwalna baza danych,
- teoria i metodyka archiwalna,
- podstawy prawne działalności archiwów,
- informacja archiwalna w Internecie,
- metodyka kształcenia zasobu archiwalnego,
- metodyka opracowania zasobu archiwalnego,
- przechowywanie i ochrona archiwów,
- metodyka udostępniania zasobu archiwalnego,
- metodyka opracowania akt spraw,
- podstawy zarządzania,
- prawo administracyjne,
- wstęp do badań historycznych.

Po studiach:
Absolwenr znajdzie pracę w:
- biurach,
- archiwach,
- muzeach,
- bibliotekach,
- prywatnych firmach,
- wydawnictwach,
- czasopismach.


Kierunki pokrewne : Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka