Absolwent uczelni, która prowadzi kierunek Astronomia, posiada wiedzę z zakresu astronomii i fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Potrafi opisywać zjawiska przyrodnicze, formułować problemy badawcze oraz gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje. Są to studia o charakterze ścisłym, dlatego samo zainteresowanie kosmosem nie wystarczy. Kandydat powinien mieć bardzo dobre podstawy z zakresu: fizyki, chemii oraz matematyki. Ci, którzy usystematozywali swoją wiedzę na odpowiednim poziomie, z pewnością sobie poradzą.

W trakcie studiów:


astronomia ogólna, matematyka, fizyka, mechanika klasyczna i relatywistyczna, mechanika nieba, obserwacje astronomiczne, fizyka teoretyczna, fizyka układów planetarnych, astrofizyka, astronomia pozagalaktyczna i kosmologia, fizyka kwantowa, elektrodynamika, laboratorium fizyczne.

Po studiach

Po ukończeniu Astronomii absolwenci mogą:
  • podjąć pracę jako nauczyciel fizyki/matematyki/informatyki w gimnazjum lub szkole średniej,
  • podjąć pracę dziennikarską w dziale naukowo-edukacyjnym w gazecie, stacji radiowej, telewizji,
  • zainteresować się branżą komputerową (np. programowanie, witryny internetowe, sieci komputerowe),
  • rozpocząć karierę naukową (studia doktoranckie z astronomii albo fizyki),
  • założyć własną działalność gospodarczą.

Grupy kierunkow : Kierunki ścisłe