Ponad 50 milionów złotych na rozwój innowacjiNarodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych. Wyłonionych zostało 19 innowacyjnych projektów z takich dziedzin jak: energetyka, turystyka medyczna czy przemysł włókienniczy.

Wyróżnione w konkursie projekty otrzymują dofinansowanie na przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych wpisujących się tematycznie w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.

– Globalna konkurencja prowadzi do potrzeby wykształcenia się gospodarczej specjalizacji regionów poprzez wykorzystanie ich dorobku naukowo-badawczego i potencjału przedsiębiorstw. Chcemy wykorzystać te możliwości, dlatego NCBR wybrało najlepsze projekty z różnych części kraju, które będą rozwijane przy wsparciu środków publicznych. W ramach RANB polscy innowatorzy opracują m.in. kompozycje dermatologiczne do stosowania w trakcie radioterapii, materiały termoizolacyjne zawierające grafen czy filtry, które poprawią jakość energii elektrycznej i ograniczą negatywny wpływ energetyki na środowisko – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze są jednym z instrumentów realizacji regionalnych inteligentnych specjalizacji i stanowią zestaw obszarów badawczych, które zostały opracowane w oparciu o zgłoszenia od marszałków poszczególnych województw. Dzięki nim o dofinansowanie projektów mogą ubiegać konsorcja złożone z maksymalnie pięciu podmiotów - w tym co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorstwa.

– Obowiązkowym elementem każdego projektu było zaangażowanie przedsiębiorstw, dzięki czemu zwiększyliśmy prawdopodobieństwo komercjalizacji wyników badań. Tematyka jest bardzo szeroka: od farmacji przez silniki do jednostek pływających i systemów chłodzenia serwerowni aż po recykling złomu czy folii konserwacyjnej – wyjaśnia prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Do NCBR wpłynęło 168 wniosków o dofinansowanie w ramach RANB. Kolejny konkurs planowany jest w roku 2017.