Finansowanie badań naukowych w PolsceW jaki sposób finansowane są w Polsce niekomercyjne badania naukowe? Kto może liczyć na takie wsparcie? Jaka instytucja publiczna zajmuje się aktywnym wspieraniem polskich naukowców? Spytaliśmy o to prof. dr hab Zbigniewa Błockiego, dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.