Znamy wyniki drugiej edycji konkursu MAB!Prawie 120 mln złotych zostanie przekazanych na realizację projektów wybitnych badaczy. W drugiej edycji konkursu Międzynarodowych Agend Badawczych zwyciężył pomysł stworzenia nowoczesnego centrum astrofizyki cząstek, ośrodek badań nad chorobami cywilizacyjnymi oraz centrum badawcze skupione wokół tworzenia szczepionek przeciwnowotworowych.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przekaże środki finansowane na budowę nowoczesnego międzynarodowego ośrodka naukowego Astrocent. Jeden z trzech pomysłów, które uzyskały pieniądze na rozwój został zgłoszony do konkursu przez prof. Leszka Roszkowskiego z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku oraz prof. Tomasza Bulika z Obserwatorium Astronomicznego UW. Dwaj wybitni naukowcy zaproponowali utworzenie placówki, w której głównym obszarem zainteresowania badaczy będzie wykrywanie fal grawitacyjnych oraz ciemnej materii. Do kwestii fundamentalnych dla centrum naukowego włączone zostały także: utworzenie algorytmów służących do porządkowania ogromnych baz danych oraz ich przetwarzania, a także rozwijanie technologii opartej na modułach SiPM służących do eksploracji ukrytego Wszechświata oraz używanych często w medycynie, choćby w mammografach. Ponadto, zadaniem naukowców będzie tworzenie oraz kontrola funkcjonowania układów czujników sejsmicznych, służących nie tylko do wczesnego wykrywania zagrożenia związanego z trzęsieniami ziemi, ale również do wykrywania złóż ropy naftowej czy badania fal grawitacyjnych. Zagranicznym partnerem ośrodka zostało Laboratorium Astrofizyki Cząstek i Kosmologii w Paryżu, natomiast sam ośrodek mieścił się będzie w Warszawie.

Oprócz nowoczesnego centrum fizyki i astronomii utworzony zostanie także ośrodek naukowy o nazwie Remedy. Badacze skupieni wokół placówki zajmą się odkryciem do tej pory nieznanych funkcji żywych komórek, co ma pomóc w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Ich głównym zadaniem będzie badanie wpływu stresu na zmiany zachodzące w organizmie na poziomie komórkowym. Koordynatorami projektu są prof. Agnieszka Chacińska oraz prof. Maria Magda Konarska z Uniwersytetu Warszawskiego, które współpracować będą z Uniwersytetem Medycznym w Getyndze. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przekazała na ten cel 35 mln złotych. Wyniki ich badań będą oddziaływały na całe społeczeństwo. Stres komórkowy sprawia, że organizm staje się podatny na promieniowanie, ataki patogenów czy wysoką temperaturę. To szczególnie ważne dla pacjentów cierpiących na choroby neurodegeneracyjne, nowotwory oraz przypadłości związane ze starzeniem się, ponieważ zakłada opracowanie nowych terapii. Projekt zostanie zrealizowany przy Uniwersytecie Warszawskim.

Trzecim ośrodkiem, który zostanie stworzony dzięki pieniądzom fundacji jest Centrum Badań nad Szczepionkami Nowotworowymi. Dyrektorzy placówki, Theodore Hupp oraz Robin Fahraeus będą realizowali swój projekt przy Uniwersytecie Gdańskim. Ich zagranicznym partnerem został Uniwersytet w Edynburgu. Fundacja zamierza przekazać koordynatorom projektu aż 41 mln złotych, które przeznaczone zostaną na badania w zakresie immunologii onkologicznej. Celem jest wytworzenie lekarstwa, które pobudzi układ odpornościowy do walki z chorobami nowotworowymi. Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej uznało terapię za przełomową w dziedzinie onkologii. Immunoterapia może zostać przeprowadzona na dwa sposoby: ogólny, aktywujący system odpornościowy, co przebiega w sposób identyczny w stosunku do każdego pacjenta, oraz specyficzny dla danego organizmu, mobilizujący go do walki z nowotworem. Szacuje się, że dzięki tym metodom w 2020 roku możliwe będzie wyleczenie co drugiego pacjenta cierpiącego na raka.

Do 20 grudnia możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie w trzeciej edycji konkursu Międzynarodowych Agend Badawczych. Projekty nowych ośrodków badawczych, które realizowane będą we współpracy z placówkami zagranicznymi specjalizującymi się w danej dziedzinie mogą składać wybitni naukowcy z całego świata, jednak placówki muszą zostać stworzone na terytorium Polski. Do podziału między zwycięskie projekty znów jest pula 140 mln złotych pozyskanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.