5503Profesor Krzysztof Młynarczyk, dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie został laureatem nagrody św. Jakuba w kategorii nauka. Wyróżnienie dotyczyło działalności badawczej i naukowej w poprzednim roku. Gala Noworoczna prezydenta Olsztyna, podczas której wręczył on nagrody odbyła się 19 stycznia w Centrum Konferencyjnym UWM.

- Sztuka ogrodowa to element ładu przestrzennego, narzędzie harmonizacji krajobrazu. Człowiek ze względu na swoją moc oddziaływania ma obowiązek gospodarować i zarządzać krajobrazem. Do niedawna na wsi nikt się takimi rzeczami nie przejmował. Liczyła się tylko produkcja. Teraz taki rodzaj myślenia o krajobrazie bywa już brany pod uwagę. Jest to m.in. wynik tego, że wykształciliśmy już wielu architektów krajobrazu - mówi prof. Młynarczyk.
Profesor Krzysztof Młynarczyk studiował na Wydziale Rolniczym ART. W jego zainteresowaniach naukowych leżą badania środowisk roślinnych, architektura krajobrazu oraz turystyka wiejska. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. W 1996 r. Był jednym z organizatorów Zakładu Agroturystyki i Kształtowania Terenów Zieleni, który od 2003 r. funkcjonuje jako Katedra Architektury Krajobrazu UWM.
20180119jp 131
- Mamy dobre tradycje. Już na początku XIX polscy właściciele ziemscy, jak np. Dezydery Chłapowski w Wielkopolsce kształtowali świadomie krajobraz wiejski stosując zadrzewienia śródpolne. W Prusach Wschodnich już w XIX wieku ukazały się przepisy nakazujące gospodarzom zakładanie siedlisk na ich ziemi. W ten sposób powstała charakterystyczna dla naszego regionu rolnicza zabudowa kolonijna- wyjaśnia prof. Młynarczyk.
20180119jp 110
Więcej informacji na temat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znajdziesz tutaj.