Studia na kierunku Biofizyka mają na celu przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych grupujących fizyków, biologów i chemików, zarówno w ośrodkach krajowych, jak i zagranicznych, zgodnie z potrzebami nowoczesnych placówek naukowo-badawczych, placówek wdrożeniowych i przemysłowych o profilu biotechnologicznym oraz placówek diagnostyki medycznej. Jak wiadomo tym, którym bliżej do przedmiotów ścisłych niż humanistycznych, wiedza fizyczna umożlwia wyjaśnienie najbardziej złożonych problemów teoretycznych.

W trakcie studiów:

Poza zdobyciem wiedzy z przedmiotów ścisłych takich jak: fizyka, chemia, ekologia, anatomia, mechanika, kładzie się duży nacisk na rozwój praktycznych umiejętności, takich jak biegłość w posługiwaniu się komputerem i językami programowania, czy obsługa podstawowych pakietów programowych wykorzystywanych przez biofizykę molekularną.

Po studiach:
Absolwent studiów jest przygotowany do:
- pracy w wyspecjalizowanych jednostkach służby zdrowia,   
- pracy w wyspecjalizowanych placówkach badawczych i rozwojowych m. in. w firmach farmaceutycznych, firmach produkujących sprzęt i aparaturę nowych technologii.

Grupy kierunkow : Kierunki ścisłe | Przyrodnicze