Bioinformatyka jest nową dziedziną nauk biologicznych, która stosuje techniki i modele komputerowe do przetwarzania informacji gromadzonej w biologicznych bazach danych. Informatyka jest dzisiaj niezbędnym narzędziem służącym do opisu, monitorowania i analizy przebiegu różnych zjawisk w przyrodzie. Pozwala lepiej poznać i zrozumieć rządzące nią prawa. Dlaczego warto rozpocząć ten kierunek studiów i czym różnią się od klasycznych studiów informatycznych? Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o bioinformatyce, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Studia pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu dyscyplin biologicznych, opartą na podstawach nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem informatyki i najnowszych metod numerycznych stosowanych w naukach biologicznych.

Po studiach:
Absolwenci znajdą zatrudnienie:
- w instytucjach medycznych wykorzystujących zdobycze genetyki w diagnostyce medycznej i projektowaniu terapii,
- jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach, zarówno naukowych jak i komercyjnych, zajmujących się badaniami biologicznymi.

Grupy kierunkow : Przyrodnicze | Informatyczne

Kierunki pokrewne : Bioinformatyka z biofizyką stosowaną