Student kierunku Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej będzie przygotowany do prowadzenia chowu i hodowli zwierząt według najnowszych technik i technologii z zachowaniem dobrostanu i biobezpieczeństwa produktów. Posiądzie również wiedzę i umiejętności w zakresie bioinżynierii pasz, toksykologii itp. Słuchacz tego kierunku będzie konkurencyjny na rynku pracy dzięki znajomości metod biotechnologii w hodowli i produkcji pasz, genetyki molekularnej, embriologii, ale także zasad certyfikacji i systemów jakości. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:
Zagadnienia, które znajdują się w programie nauczania na kierunku Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej:
- Genetyka i metody hodowlane
- Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
- Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej
- Dobrostan i profilaktyka zwierząt
- Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
- Biologia komórki
- Rozród zwierząt
- Biotechnologia zwierząt
- Systemy jakościowe i certyfikacja w bioinżynierii
- Podstawy agronomii
- Wstęp do genetyki molekularnej
- Bioinżynieria produkcji pasz
- Planowanie i organizacja produkcji zwierzęcej
- Bioinformatyka
- Inżynieria budownictwa inwentarskiego
- Oprogramowanie komputerowe w produkcji zwierzęcej
- Mikologia i mikotosyny
- Biobezpieczeństwo przemysłowego chowu zwierząt
- Monitoring zwierząt
- Radiobiologia
- Podstawy embriologii i transplantologii
- Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Po studiach:
Absolwent kierunku Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej może podjąć pracę:
- w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej,
- w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
- w przemyśle nanobiotechnologicznym,
- w instytucjach stosujących do badań modele zwierzęce,
- w jednostkach naukowo-badawczych, edukacyjnych, kontrolnych i rządowych.

Grupy kierunkow : Przyrodnicze