Bioinformatyka jest jedną z najmłodszych dyscyplin naukowych. Jej niezwykle dynamiczny rozwój dokonał się dzięki postępowi biologii w ostatnich latach, co również umożliwiło uzyskanie przełomowych osiągnięć w samej informatyce. Specjaliści w zakresie systemów informatycznych szacują, że aż 90% wszystkich informacji funkcjonujących we współczesnym świecie, włączając w to dane biologiczne takie jak poznane sekwencje genów, białek i genomów całych populacji ludzkich oraz milionów innych organizmów, zostało wygenerowanych w ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat.


Jak pisał na swoim blogu internetowym "Piękno Neurobiologii" wybitny polski neurobiolog, gość Wydziału Biologii UAM, nieżyjący już prof. Jerzy Vetulanii "Neurobiologia, nauka o biologii układu nerwowego, jest królową nauk o życiu". Teraz królowa zawitała również do Poznania!


Lubisz przedmioty ścisłe (matematykę i fizykę), ale interesują Cię też zjawiska zachodzące w organizmach żywych? Zamiast wkuwać wolisz rozumieć? Szukasz studiów, dzięki którym nauczysz się krytycznego myślenia, budowania hipotez, analizy faktów? Chcesz robić w życiu rzeczy nowatorskie, wykraczające daleko poza przeciętność? Jeśli na te pytania odpowiadasz "tak", to kierunek biofizyka molekularna i komórkowa będzie właściwym wyborem.


Biologia to gałąź nauki, która zajmuje się badaniem różnorodności życia. Nauka ta opiera się na charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu organizmów żywych, a także powstawaniem nowych gatunków, zależnościami pomiędzy nimi i środowiskiem naturalnym. Maturzyści starający się o przyjęcie na ten kierunek powinni oprócz biologii,  interesować się również naukami przyrodniczymi oraz najnowszymi odkryciami z zakresu biologii, ale także wiedzą z chemii, fizyki i matematyki. Biologię możesz studiować na uniwersytetach ogólnych oraz przyrodniczych.


Studia na kierunku Biologia

Studia na kierunku Biologia przygotowują się do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz wykorzystujących materiał biologiczny w: przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody oraz szkolnictwie. Rozwój nauk biologicznych ma ścisły związek z postępem w naukach zajmujących się produkcją i hodowlą roślin lub zwierząt, biologią mikroorganizmów, odpornością organizmów na choroby oraz ochroną środowiska przyrodniczego.

Program studiów obejmuje przedmioty z następujących dyscyplin naukowych: anatomia człowieka, biochemia, biofizyka, biogeografia, biologia komórki, biologia rozwoju, botanika ogólna i systematyczna, chemia, ekologia ogólna, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt i człowieka, genetyka ogólna i populacyjna, hydrobiologia, mechanizmy ewolucji, metody matematyczne w biologii, mikrobiologia ogólna i środowiskowa, ochrona przyrody, zoologia.

Gdzie praca dla biologa

Absolwenci studiów otrzymują pracę jako:
  • nauczyciele biologii po ukończeniu specjalności nauczycielskiej,
  • specjaliści w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach,
  • członkowie zespołów lub samodzielni specjaliści wykonujący ekspertyzy na zlecenie administracji państwowej, samorządowej, firm,
  • specjaliści w placówkach typu ogrody botaniczne, zoologiczne itp.,
  • specjaliści do obsługi aparatury badawczej.

Grupy kierunkow : Kierunki ścisłe | Przyrodnicze

Kierunki pokrewne : Biologia medyczna | Biologia stosowana | Biomedycyna | Genetyka | Mikrobiologia | Nauki ścisłe | Studia przyrodnicze i technologiczne
ul. Stwosza 59
80-308 Gdańsk