Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki dba o wszechstronne wykształcenie dostępne w swojej ofercie edukacyjnej, dlatego stawia na różnorodne kierunki, czego najlepszym przykładem jest Biotechnologia przemysłowa. Z definicji jest to dyscyplina na pograniczu biologii, chemii i inżynierii chemicznej, co idealnie wpisuje się w profil uczelni, jednocześnie kształtując wysoko wykwalifikowane kadry przyszłych inżynierów i magistrów dla szybko rozwijającego się w południowym regionie Polski przemysłu chemicznego. Dołącz tam...


Biotechnologia jest przyszłościowym kierunkiem. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem tej dziedziny nauki. Pojawiają się możliwości zastosowania biotechnologii w medycynie, rolnictwie, ochronie środowiska i wielu innych dziedzinach naszego życia. Celem kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania. Przedmioty kwalifikacyjne to biologia, chemia, matematyka i fizyka.
Kandydat na kierunek Biotechnologia powinien cechować się szerokimi zainteresowaniami przyrodniczymi (medycyna, farmacja) i mieć zamiłowanie do matematyki, posiadać umiejętność kreatywnego myślenia, być osobą dokładną i dociekliwą, lubić przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów naukowych.

W trakcie studiów

Studenci Biotechnologii zdobywają wiedzę z zakresu biologii molekularnej, mikrobiologii, genetyki, chemii, biochemii, biofizyki, inżynierii genetycznej, biostatystyki, informatyki, inżynierii bioprocesowej, enzymologii, modelowania biosystemów, transportu masy i ciepła.

Po studiach

Absolwenci kierunku Biotechnologia są przygotowani do wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych, do projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach, projektowania i prowadzenia eksperymentu oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii. Mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:
  • w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych,
  • w prywatnych laboratoriach badawczych,
  • jako eksperci w pracowniach, laboratoriach w przemyśle spożywczym, firmach produkujących kosmetyki oraz artykuły chemii gospodarczej,
  • w nauce (wyższe uczelnie, instytuty badawcze),
  • jako specjaliści w ośrodkach badawczych, a także wdrażających technologie wykorzystujące najnowszą wiedzę z zakresu biochemii, biologii molekularnej,
  • w placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego, recyklingiem oraz w przemyśle biotechnologicznym.

Grupy kierunkow : Przyrodnicze | Techniczne

Kierunki pokrewne : Biotechnologia molekularna | Biotechnology | Environmental and Plant Biotechnology | Molecular biotechnology | Systemy biotechniczne