Myślisz o kierunku związanym z chemią? Dobry pomysł, bo to bardzo ciekawe i innowacyjne studia, dające możliwości rozwoju, a później zdobycia dobrego zawodu, poszukiwanego na rynku pracy. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej możesz studiować nie tylko chemię, ale i cztery inne praktyczne kierunki: technologię chemiczną, chemię budowlaną, nanotechnologię oraz ochronę środowiska. Na każdym z pięciu kierunków możesz zdobyć tytuł inżyniera, a wydłużając studia o 3 lub 4 semestry ? tytuł magistra. Jeśli pociąga cię kariera naukowa lub praca na wyspecjalizowanych stanowiskach w przemyśle, możesz kontynuować studia na kierunkach: chemia i technologia chemiczna, i po czterech latach obronić rozprawę doktorską.


Myślisz o studiach chemicznych, ale obawiasz się czy znajdziesz po nich dobrą pracę? Istnieją różne kierunki studiów, które wiążą się z chemią w najrozmaitszy sposób. Wybierając je warto pomyśleć, jaka przyszłość zawodowa najbardziej odpowiada Twoim predyspozycjom - podpowiadają eksperci z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.


Technologia chemiczna jest największym i najchętniej wybieranym kierunkiem studiów na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, który specjalizuje się w kształceniu studentów oraz prowadzeniu badań. Od ponad pięćdziesięciu lat szkoli się tam wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską dla szybko rozwijającego się przemysłu chemicznego w południowym regionie Polski. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś i Ty do nich dołączył!


Chemia jest przede wszystkim nauką eksperymentalną, której podstawę stanowią reakcje chemiczne prowadzone w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Ważnym zagadnieniem chemii jest badanie substancji i ich przemian jakościowych. Nauka ta stara się wyjaśniać mechanizm tych przemian na poziomie cząsteczkowym, szuka też zależności między własnościami substancji, a ich składem i strukturą atomową. Studia chemiczne to niemal pewne zatrudnienie dla każdego absolwenta. Chemików zatrudnia przemysł: chemiczny, kosmetyczny, włókienniczy, spożywczy, farmaceutyczny i rolniczy.


Jak wyglądają studia chemiczne?

Chemia to studia ukierunkowane na zdobywanie umiejętności praktycznych, stąd wysoki udział ćwiczeń praktycznych, głównie laboratoryjnych, w trakcie których studenci wykonują samodzielnie różnorodne zadania o charakterze eksperymentalnym.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu chemii ogólnej, analitycznej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej i teoretycznej, a także z biochemii, krystalochemii, z zastosowania elektronicznych technik obliczeniowych w chemii. Odbywają również ćwiczenia praktyczne, w tym laboratoryjne, wykonują samodzielnie wiele eksperymentów i doświadczeń z wymienionych dziedzin chemii.

Co robi chemik po studiach?

Absolwent studiów na kierunku Chemia będzie przygotowany do rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Absolwenci poszczególnych specjalności będą dobrze przygotowani do pracy w laboratoriach chemicznych, kosmetycznych i farmakologicznych oraz w działach produkcji, ale też sprzedaży koncernów chemicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych.

Grupy kierunkow : Kierunki ścisłe

Kierunki pokrewne : Agrochemia | Analityka chemiczna | Biznes chemiczny | Chemia i analityka przemysłowa | Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia | Chemia i technologia żywności | Chemia kosmetyczna | Chemia kryminalistyczna i sądowa | Chemia medyczna | Chemia techniczna | Chemistry | Nauczanie chemii | Nauki ścisłe | Science and technology