Na kierunku Chemia kryminalistyczna słuchacze otrzymują podstawową wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się z większością metod i procedur badawczych stosowanych współcześnie w naukach chemicznych i pokrewnych. Studenci uzyskują również wiedzę w zakresie technik śledczych, jak i metod analitycznych stosowanych współcześnie w kryminalistyce.

W trakcie studiów:
Podczas studiów na kierunku Chemia kryminalistyczna przewidziane są zajęcia m.in. z:
- prawa dowodowego i kryminalistyki,
- daktyloskopii,
- osmologii (zabezpieczanie, przechowywanie i badanie śladów zapachowych ludzi z wykorzystaniem wyszkolonych psów),
- mechanoskopii (badanie śladów pozostawionych przez narzędzie użyte przez przestępcę)
- broni i balistyki.

Po studiach:
Absolwent kierunku Chemia kryminalistyczna może podjąć pracę w laboratoriach policyjnych, w instytutach badawczych, w przedsiębiorstwach produkujących odczynniki chemiczne, w szkolnictwie, w jednostkach policji.
{eduquery id=598|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}
  {eduquery id=598|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1} {eduquery id=598|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1} {eduquery_other1}