MNiSW

  • Nowe dziedziny nauki i sztuki

    Do tej pory mieliśmy naukę w Polsce podzieloną na 8 obszarów, 22 dziedziny i 102 dyscypliny. Teraz pojawiły się w to miejsce 44 dyscypliny naukowe i 3 artystyczne - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło rozporządzenie w tej sprawie. Podział nauk cały czas budzi wątpliwości w środowisku naukowym w Polsce.