W odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynku na osoby zajmujące się doradztwem egzystencjalnym powstał nowy kierunek studiów, a mianowicie doradztwo filozoficzne i coaching. Studia mają wykształcić u studentów umiejętność diagnozowania problemu i pomocy w jego rozwiązaniu. Specjaliści zajmujący się tą dziedziną pomagają zmagać się z problemami, z którymi sobie nie radzimy. Student w ramach nauki uczęszcza na zróżnicowane zajęcia, na przykład: warsztaty mediacyjne, warsztaty coachingowe, trening interpersonalny, ćwiczenia z technik argumentacyjnych.

W trakcie studiów:

Program studiów daje swoim studentom możliwość dostępu do wiedzy z zakresu nie tylko filozofii życia, ale także psychologii, antropologii, etyki biznesu, zarządzania kapitałem ludzkim. Został skonstruowany przez w ten sposób, by wiedza teoretyczna krzyżowała się z praktyką. 

Po studiach:
Dzięki starannemu doborowi treści programowych przez uczelnię absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się HR, doardztwem egzystencjalnym, certyfikacją etyczną, coachingiem indywidualnym, kariery lub biznesu czy mediacjami.