Dyplomacja europejska to nowy, oryginalny kierunek studiów, który pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w strukturach administracji unijnej. Studenci tego kierunku nabywają wiedzę z zakresu prawa, stosunków międzynarodowych oraz funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do pracy w takich miejscach: międzynarodowe korporacje, biura poselskie, a także samodzielne stanowiska zarządcze. Jeśli zastanawiasz się jaki kierunek wybrać, a dyplomacja europejska wydaje się ciekawą alternatywną, zapoznaj sie z dalszą częścią artykułu.

W trakcie studiów:

Interdyscyplinarny charakter studiów, który poza zagadnieniami związanymi z dyplomacją obejmuje wiedzę z zakresu m.in. elementów prawa, nauk politycznych, społecznych, ekonomii i kultury.

Po studiach:

Absolwent po ukończeniu Dyplomacji europejskiej może poszukiwać pracy w::
- dyplomacji,
- służbie zagranicznej,
- biurach poselskich,
- Ministerstwie Spraw Zagranicznych w formie doradcy,
- strukturach administracji UE.


Kierunki pokrewne : Dyplomacja | MA in Governance, Leadership and Democracy Studies