Aby móc zostać studentem dyrygentury należy wykazać się znajomością teoretyczną takich zagadnień jak historia muzyki, instrumentoznawstwo i formy muzyczne, co więcej zdaje się egzaminy wstępne ze śpiewu, gry na wybranym instrumencie oraz umiejętności dyrygowania. Jak na każdych studiach artystycznych odnajdą się najbardziej Ci utalentowani, ale też niezwykle pracowici i sumienni. Dlaczego warto wybrać te studia? Czy naprawdę są aż takie trudne? Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcamy do lektury całego artykułu dotyczącego dyrygentury!

W trakcie studiów:

Studenci spotkają się z takimi przedmiotami jak m.in: literatura muzyczna, historia form i stylów, analiza dzieła muzycznego, kształcenie słuchu, harmonia, fortepian, kontrapunkt, chór/orkiestra, dyrygentura, instrumentacja, czytanie partytur, techniki kompozytorskie, propedeutyka.

Po studiach:

Absolwenci Dyrygentury mają możliwość pracy w instytucjach artystycznych takich, jak: opery, filharmonie, teatry muzyczne, placówki kulturalne oraz w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego.

Grupy kierunkow : Artystyczne