Kaliski wydział Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na studia w specjalnościach "komunikacja medialna i dziennikarstwo" oraz "reklama i kreowanie wizerunku". Nasi absolwenci pracują w prasie, radiu i telewizji, w portalach informacyjnych, w biurach rzeczników instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Znajdziesz ich także w agencjach reklamowych, działach marketingu i PR oraz w domach mediowych.


Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna skierowane są do osób, które chciałyby pracować w mediach oraz w innych branżach, w których potrzebna jest współpraca z mediami. Jest to idealna propozycja dla dobrych obserwatorów trendów społecznych, osób zainteresowanych wpływem i rolą mediów w każdym aspekcie życia społecznego, a także dla tych, którzy chcą nauczyć się bardzo dobrego warsztatu dziennikarskiego i jednocześnie zdobyć szeroką wiedzę o współczesnym świecie, w którym media pełnią dziś zasadnicze funkcje. Zachęcamy do dalszej lektury!
Świetnie na Dziennikarstwie i komunikacji społecznej odnajdzie się osoba interesująca się mediami, komunikacją społeczną, multimediami, reklamą oraz public relations. Dobrze jest, gdy przyszłego dziennikarza cechuje ciekawość świata, łatwość nawiązywania kontaktów z drugim człowiekiem, dociekliwość, rzetelność, sumienność oraz odporność na stres.

Studia dziennikarskie

Na studiach na tym kierunku na pewno nie zabraknie takich przedmiotów jak: warsztat prasowy, warsztat publicystyczny, praca dziennikarza w języku obcym oraz praca z serwisem informacyjnym, warsztaty dziennikarstwa on-line, dziennikarstwo prasowe, radiowe i telewizyjne, pracownia prasowa, emisja głosu, reklama jako forma komunikacji społecznej, dziennikarskie źródła informacji, techniki realizacji telewizyjnej i radiowej, fotografia w prasie, warsztat reportera. Program studiów ma zapewnić studentowi wiedzę umożliwiającą kierowanie i zarządzanie w instytucjami medialnymi. Pozwala na zdobycie informacji na temat tendencji rozwojowych współczesnych mediów i ich roli w różnych aspektach funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Student uczy się również o podstawowych procesach życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej. Poznaje specyfikę mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa.

Nie tylko dziennikarz

Po ukończeniu kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna możesz zostać mi.in.:
 • dziennikarzem,
 • rzecznikiem prasowym,
 • redaktorem,
 • specjalistą ds. marketingu,
 • specjalistą ds. social media,
 • specjalistą ds. promocji,
 • specjalistą ds. public relations,
 • copywriterem,
 • specjalistą ds. technik multimedialnych,
 • specjalistą ds. projektowania i wdrażania systemów zarządzania informacją,
 • organizatorem mediów lokalnych,
 • specjalistą ds. polityki informacyjnej.

Absolwent może liczyć na zatrudnienie w: redakcjach informacyjnych mediów masowych, agencjach prasowych, firmach świadczących usługi internetowe, agencjach reklamowych, public relations i promocyjnych, placówkach upowszechniania informacji i kultury, instytucjach i organizacjach działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami.


Kierunki pokrewne : Architektura informacji | Dziennikarsto i medioznawstwo | E-Edytorstwo z elementami medioznawstwa | Filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo | Humanistyka cyfrowa | Informacja w e-społeczeństwie | Journalism and communication studies | Journalism and new media | Komunikacja i media | Komunikacja medialna i wizerunkowa | Komunikacja promocyjna i kryzysowa | Komunikacja wizerunkowa | Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo | Kultury mediów | Logistyka mediów | Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa | Nowe media, reklama i kultura współczesna | Public relations i doradztwo medialne | Publikowanie cyfrowe i sieciowe | Retoryka stosowana | Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe