Uczelnie mające w swojej ofercie kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej poszukują kandydatów, którzy przede wszystkim nie boją się pracować z ludźmi dorosłymi i z dziećmi. Dodatkowym atutem jest umiejętność wychodzenia z inicjatywą i pomysłowość, dlatego jeżeli jesteś osobą nieśmiałą i nie lubisz wysuwać sowich pomysłów na pierwszy plan - te studia nie są dla Ciebie. Talent muzyczny, w tym dobry słuch i umiejętność gry na instrumencie z pewnością są niezwykle ważne. Kto powinien wybrać takie studia i czego uczą się słuchacze?

W trakcie studiów:

Zakres przedmiotowy na tym kierunku obejmuje:
- historię muzyki,
- czytanie partytur,
- kształcenie słuchu,
- naukę akompaniamentu,
- interpretację tekstu literackiego,
- zajęcia muzyczno-ruchowe.

Po studiach:
W zależności od ukończonej specjalności, absolwent Edukacji artystycznej jest przygotowany do prowadzenia: animacji kultury muzycznej, działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach, działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych, zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym, zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych, zajęć z rytmiki oraz do prowadzenia zawodowych zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych.

Grupy kierunkow : Artystyczne | Pedagogiczne