Uczelnie oferujące ten kierunek poszukują kandydatów wykazujących się uzdolnieniami plastycznymi i kreatywnością. Egzaminy wstępne weryfikują umiejętności kandydatów, obowiązkowe jest wykonanie pracy plastycznej - rysunku, obrazu bądź rzeźby. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej to także zajęcia z zakresu pedagogiki i nauczania. Jeśli więc chciałbyś w przyszłości nauczać plastyki, rysunku czy brać udział w zajęciach artystycznych dla dzieci, warto się zastanowić nad wyborem tego kierunku. Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Podstawowy zakres przedmiotów obejmuje:
- historię sztuki,
- antropologię kulturową,
- ikonosferę,
- psychologię percepcji wizualnej,
- przekaz audiowizualny,
- promocję i reklamę kultury wizualnej,
- emisję głosu,
- współczesną krytykę artystyczną,
- historię sztuki współczesnej.

Po studiach:

Absolwent może znaleźć pracę w: w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), jako animator działań twórczych w muzeach, domach kultury, ogniskach plastycznych.

Grupy kierunkow : Artystyczne | Pedagogiczne

Kierunki pokrewne : Sztuki wizualne | Terapia artystyczna