Studia na kierunku ekonometria przygotowują specjalistów, posiadających wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie zastosowań informatyki do wspomagania zarządzania. Są to zdecydowanie studia osób, które myślą analitycznie, potrafią wykorzystać matematykę w codziennym życiu, a także chcą się nauczyć programowania i wykorzystania narzędzi informatycznych do analizowania danych ekonomicznych. Jesteś zainteresowany i uważasz, ze połączenie ekonomii i matematyki to coś dla Ciebie? Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do dalszej lektury!


W trakcie studiów:

Student zdobywa rozległą wiedzę z zakresu metod ilościowych wykorzystywanych w ekonomii oraz praktyczne umiejętności jej zgłębiania, czyli:

- prawidłowego formułowania i rozwiązywania nawet najbardziej złożonych problemów ekonomicznych,
- budowania modeli mikro- i makroekonometrycznych badających różnorodne zjawiska gospodarcze,
- wnikliwego analizowania danych empirycznych przy pomocy specjalistycznych narzędzi informatycznych,
- samodzielnego, twórczego poszerzania teoretycznej wiedzy z ekonomii i dziedzin pokrewnych, w tym finansów i ubezpieczeń.

Po studiach:
 
Absolwent jest przygotowany do:
- samodzielnej lub zespołowej pracy w instytucjach wykorzystujących metody analizy i przetwarzania danych,
- znalezienia zatrudnienia w działach analitycznych nawet największych instytucji rynku finansowego i ubezpieczeniowego,
- prowadzenia działalności doradczej, wymagającej kwalifikacji analitycznych oraz znajomości zaawansowanych narzędzi informatycznych i ekonometrycznych,
- dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów II stopnia z zakresu ekonomii i innych dziedzin pokrewnych na najbardziej wymagających uczelniach krajowych i zagranicznych.
 

 


Grupy kierunkow : Ekonomiczno-biznesowe