Czym jest ekonomika obronności i dlaczego warto wybrać te studia? Jakie treści są realizowane w ramach programu studiów? Ekonomika obronności jest dla osób chcących poznać, takie zagadnienia jak: finansowanie systemu obronnego, infrastruktury obronnej, bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwa publicznego, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, programowanie i modelowanie gospodarczo – obronne. Kandydaci na ten kierunek powinni mieć dobre oceny na świadectwie maturalnym. Jeśli myślisz o tym kierunku studiów, koniecznie zapoznaj się z całym artykułem!


W trakcie studiów:
Przedmiotami wiodącymi są analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, rachunkowość, statystyka ekonomiczna, ekonometria, zrządzanie produkcją i usługami w obszarze obronności, finansowanie systemu obronnego, infrastruktury obronnej, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa publicznego, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, język angielski (uzyskanie biegłości na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) wraz z terminologią z zakresu ekonomiki obronności i zarządzania.

Po studiach:
Po studiach można znaleźć pracę w przemyśle zbrojeniowym i innych ogniwach systemu obronnego zarówno militarnych jak i pozamilitarnych. Nabyta wiedza oraz umiejętności praktyczne umożliwią także prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.